Diabetes type 1

Vi arbeider med kliniske og basalmedisinske problemstillinger knyttet til type 1-diabetes og dens komplikasjoner.

Om gruppen

Fokus er særlig på endret forekomst av senkomplikasjoner ved diabetes og den biokjemiske mekanisme for senkomplikasjoner. Selv om en vet at hyperglykemi er den viktigste årsaken til senkomplikasjoner, er den nøyaktige mekanismen ikke klarlagt.

Gruppen studerer særlig glykering av proteiner (kjemisk reaksjon mellom glukose og proteiner) som årsak til komplikasjoner, og har etablert unike assays for dette formålet i samarbeid med Hormonlaboratoriet.

I tillegg foregår et spennende samarbeid med Professor Knut Dahl-Jørgensens gruppe om enterovirus som årsak til type1-diabetes.

Publisert 20. apr. 2012 15:35 - Sist endret 8. sep. 2017 09:51

Kontakt

Gruppeledere

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere