Tore Julsrud Berg

Bilde av Tore Julsrud Berg
English version of this page
Telefon +47 22894801
Brukernavn
Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 Oslo
Postadresse OUS HF Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Mekanismer for diabetiske senkomplikasjoner
 • Helsetjenesteforskning; samhandling på diabetes mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Bakgrunn

 •  Professor i Endokrinologi 2020-, førsteamanuensis 2014-20.
 • Strategidirektør, Nasjonal Diabetesstrategi, Helsedirektoratet 2010-13
 • Seksjonsoverlege, Seksjon for Diabetes, Endokrinologisk avdeling, Aker Universitetssykehus 2006-
 • Spesialist i indremedisin og endokrinologi 2004
 • Cand. med. UiO 1991, dr. med. UiO 1998; Mekanismer for diabetiske senkomplikasjoner

Undervisning

 • Undervisning medisinstudenter modul 3 og modul 8, diabetes og annen endokrinologi
 • Nestleder undervisningsutvalget Modul 3
 • Medlem av eksamenskommisjonen Modul 3
 • Medlem av Nasjonal Deleksamen i medisinstudiet.

Verv

 •   Leder av Nasjonalt fagråd for Diabetes, Helsedirektoratet 2020
 •   Leder av Fagråd for Norsk diabetesregister for voksne 2019

Samarbeid

Prosjektsamarbeid særlig med professor Anne Karen Jenum UiO, professor Ingebjørg Seljeflot UiO, professor Marjolein M Iversen HiV og professor Valeriya Lyssenko UiB.

Emneord: Diabetes og hormoner, Endokrinologi
Publisert 27. nov. 2013 13:00 - Sist endret 6. okt. 2020 11:20

Prosjekter

Forskergrupper