Digital helseforskning

Gruppen har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, bedre individuell oppfølging samt bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell.

Digital helseforskning består av forskere, stipendiater, egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling og administrasjon. Løsningene vi utvikler er unike ved at de i sin helhet er basert på evidens, med høy grad av brukermedvirkning.

Forskningsresultater viser blant annet at pasienter opplever færre symptomer, bedre livskvalitet og bedre sykdomsmestring ved bruk av de digitale løsningene som er utviklet ved Avdeling for digital helseforskning. I tillegg gir de helsepersonell økt forståelse for pasientens behov og ønsker.

Vårt mål er å skape et fundament med evidensbaserte egenmestringsmetoder, fremtidsrettede pasientfokuserte helsetjenester og også nye former for samhandlingsmodeller. Potensialet for helse- og samfunnsrelaterte gevinster av avdelingens forskning er stor.

Publisert 13. apr. 2012 13:22 - Sist endret 11. okt. 2021 13:14

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Lise Solberg Nes
 • Stian Jessen
 • Ingrid Solem
 • Katrine Bostrøm
 • Berit Seljelid
 • Cecilie Varsi
 • Elin Børøsund
 • Ólöf Birna Kristjánsdottir
 • Rebecca Radlick
 • Solbjørg Watland
 • Elin Bolle Strand
Detaljert oversikt over deltakere