English version of this page

Digital helseforskning

Vi jobber med å utvikle digitale løsninger som kan styrke kunnskap om helse, egenmestring, kommunikasjon og samhandling.

Digital helseforskning består av forskere, stipendiater, egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling og administrasjon. Løsningene vi utvikler er unike ved at de i sin helhet er basert på evidens, med høy grad av brukermedvirkning.

Forskningsresultater viser blant annet at pasienter opplever færre symptomer, bedre livskvalitet og bedre sykdomsmestring ved bruk av de digitale løsningene som er utviklet ved Avdeling for digital helseforskning. I tillegg gir de helsepersonell økt forståelse for pasientens behov og ønsker.

Vårt mål er å skape et fundament med evidensbaserte egenmestringsmetoder, fremtidsrettede pasientfokuserte helsetjenester og også nye former for samhandlingsmodeller. Potensialet for helse- og samfunnsrelaterte gevinster av avdelingens forskning er stor.

Prosjekter

 • eCHANGEe 
  Helseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang
 • eHelseløsning i poliklinikk
  Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet
 • Involver Meg
  eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst
 • Pårørende til kritisk syke – veien videre
  Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke
 • Resiliency at Work
  By and for young people
 • Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)
  Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft
 • Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design
  Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer
 • ZuperSmart
  En digital løsning for mestring av stress blant barn
 • Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)
  Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram
Publisert 13. apr. 2012 13:22 - Sist endret 7. feb. 2022 14:28

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Lise Solberg Nes
 • Cornelia Ruland
 • Elin Børøsund
 • Elin Bolle Strand
 • Cecilie Varsi
 • Katrine Bostrøm
 • Berit Seljelid
 • Ingrid Konstanse Ledel Solem
 • Solbjørg Watland
 • Stian Jessen
Detaljert oversikt over deltakere