Lise Solberg Nes

Bilde av Lise Solberg Nes
English version of this page
Mobiltelefon +47 91332341 +47 91 33 23 41
Brukernavn
Besøksadresse Aker sykehus bygg 6 inng. A 8. etg Trondheimsvn. 235 0586 Oslo
Postadresse Postboks 4959 Nydalen OUS Aker sykehus 0424 Oslo
Andre tilknytninger Medisinsk klinikk

Faglige interesser

Som forsker fokuserer Solberg Nes for tiden på utvikling og utprøving/testing av digitale (eHelse) intervensjoner for pasienter med ulike medisinske sykdommer/utfordringer. To av de største pågående prosjektene fokuserer for eksempel på design, utvikling og testing av eHelse-intervensjoner for stressmestring hos pasienter med kreft (StressProffen), og mestring hos  mennesker som lever med langvarige smerter (EPIO). Et annet pågående prosjekt ser på muligheten for at en eHelse-intervensjon kan støtte mennesker med overvekt i vektstabilisering etter vektnedgang (eCHANGE). Av andre forskningsinteresser kan nevnes selv-regulering, livskvalitet, helseadferd, positiv psykologi og personlighet/individuelle forskjeller.

Som klinisk psykolog med fokus innen helsepsykologi er det spesielt støtte til mennesker i møte med akutte og/eller langvarige somatiske sykdommer som er av stor interesse. Spesielt områder som mestring i møte med sykdom, inkludert langvarig smerte, kreft diagnoser/behandling, transplantasjon (blod/marg/organ), overvekt, ryggmargsskader, kvinnehelse, innvirkning av sykdom på pårørende, og palliativ omsorg/støtte i livets siste faser. Utfordringer relatert til endring av helsevaner, stressmestring, rehabilitering og søvn er også en del av interessefeltet.

Bakgrunn

I tillegg til sin stilling ved UiO er Solberg Nes avdelingsleder ved Avdeling for Digital Helseforskning i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF. Hun har også en bistilling som Adjunct Associate Professor of Psychology ved College of Medicine & Science på Mayo klinikken i Rochester, Minnesota, USA.

Utdanning

 • Post-doctoral Fellowship (2009-2011), Medical Psychology, Clinical Health Psychology, Mayo Clinic Rochester, MN
 • Ph.D (2009), Clinical Psychology, Clinical Health Psychology specialization, University of Kentucky, Lexington, KY
 • Pre-doctoral Internship/Residency (2008-2009), Clinical Psychology, Medical/Health Psychology, University of Florida, Gainesville, FL
 • Master of Science (2004), Psychology, University of Kentucky, Lexington, KY
 • Bachelor of Arts (2002), Psychology / Philosophy. University of Kentucky, Lexington, KY
 • Universitetet i Oslo (1993-1996), Første avdeling jus (Juridikum), Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo

Verv

 •  2020: Bredding av videokonsultasjoner i OUS – representant for Medisinsk klinikk (referansegruppe)
 •  2019: Vurderingskomite OUS Innovasjonsmidler 2019 (medlem), Oslo Universitetssykehus HF, 2019
 • 2017- 2018: Arbeidsgruppe OUS Utviklingsplan 2035, representant for Medisinsk klinikk
 • 2017: Innovasjonsutvalgets ved OUS sin arbeidsgruppe for kultur og infrastruktur (leder)
 • 2016: Innovasjonsutvalget ved OUS (medlem), representant for Medisinsk klinikk
 • 2015:  Ledergruppen i Medisinsk klinikk (medlem), Oslo Universitetssykehus HF
 • 2015: Forskningsutvalget i Medisinsk klinikk (medlem), Oslo Universitetssykehus HF

Samarbeid

Bredt lokalt og nasjonalt samarbeid. Samarbeider internasjonalt med forskere fra blant annet Mayo Clinic, Rochester, MN, USA; University of Kentucky, Lexington, KY, USA; University of Florida, Gainesville, MN, USA; University of Washington/Seattle Childrens hospital, Seattle, WA, USA; University of Twente, Enchede, The Netherlands; Tilburg University, Tilburg, The Netherlands

Publikasjoner

 • Bostrøm, Katrine; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Børøsund, Elin; Kristjansdottir, Olöf Birna & Schreurs, Karlein M. G. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Engaging with EPIO, a digital pain self-management program: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1), s. 1–15. doi: 10.1186/s12913-022-07963-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • van de Graaf, Daniëlle L; Mols, Floortje; Trompetter, Hester R.; van der Lee, Marije L.; Schreurs, Karlein M.G. & Børøsund, Elin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Effectiveness of the online Acceptance and Commitment Therapy intervention "Embrace Pain" for cancer survivors with chronic painful chemotherapy-induced peripheral neuropathy: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 23:642, s. 1–11. doi: 10.1186/s13063-022-06592-3.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Hjelmesæth, Jøran Sture; Smedsrød, Mirjam Lien; Wentzel, Jobke; Ollivier, Marianne & Clark, Matthew M. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Combining Persuasive System Design Principles and Behavior Change Techniques in Digital Interventions Supporting Long-term Weight Loss Maintenance: Design and Development of eCHANGE. JMIR Human Factors. ISSN 2292-9495. 9(2). doi: 10.2196/37372. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Øystese, Kristin Astrid Berland & Børøsund, Elin (2022). Feasibility of a Digital Patient–Provider Communication Intervention to Support Shared Decision-Making in Chronic Health Care, InvolveMe: Pilot Study. JMIR Formative Research. ISSN 2561-326X. 6:e34738(4), s. 1–17. doi: 10.2196/34738. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eiken, Anne-Grethe; Nordanger, Dag; Solberg Nes, Lise & Varsi, Cecilie (2022). Patients' Experiences of Using an eHealth Pain Management Intervention Combined With Psychomotor Physiotherapy: Qualitative Study. JMIR Formative Research. ISSN 2561-326X. 6(3), s. 1–14. doi: 10.2196/34458.
 • Børøsund, Elin; Ehlers, Shawna L.; Clark, Matthew M.; Andrykowski, Michael A.; Cvancarova Småstuen, Milada & Nes, Lise Solberg (2021). Digital stress management in cancer: Testing StressProffen in a 12-month randomized controlled trial. Cancer. ISSN 0008-543X. s. 1–10. doi: 10.1002/cncr.34046. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jessen, Stian; Mirkovic, Jelena; Brendmo Halvorsen, Elanor & Solberg Nes, Lise (2021). Evaluating a strengths-based mhealth tool (mystrengths): Explorative feasibility trial. JMIR Formative Research. ISSN 2561-326X. 5(11), s. 1–27. doi: 10.2196/30572. Fulltekst i vitenarkiv
 • Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Eide, Hilde; Børøsund, Elin; Kristjansdottir, Olöf Birna & Heldal, Karina [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Health care providers' experiences of pain management and attitudes towards digitally supported self-management interventions for chronic pain: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 25(21). doi: 10.1186/s12913-021-06278-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Øystese, Kristin Astrid & Børøsund, Elin (2021). A digital patient-provider communication intervention (involveme): Qualitative study on the implementation preparation based on identified facilitators and barriers. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 23(4), s. 1–17. doi: 10.2196/22399. Fulltekst i vitenarkiv
 • Varsi, Cecilie; Stenehjem, Aud Eldrid; Børøsund, Elin & Solberg Nes, Lise (2021). Video as an alternative to in-person consultations in outpatient renal transplant recipient follow-up: a qualitative study. BMC Nephrology. ISSN 1471-2369. 22(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s12882-021-02284-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bostrøm, Katrine; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Nordang, Elise Flakk & Schreurs, Karlein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Digital self-management in support of patients living with chronic pain: Feasibility pilot study. JMIR Formative Research. ISSN 2561-326X. 4:e23893(10), s. 1–15. doi: 10.2196/23893. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Wentzel, Jobke; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Clark, Matthew M. & Solberg Nes, Lise [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Identifying Persuasive Design Principles and Behavior Change Techniques Supporting End User Values and Needs in eHealth Interventions for Long-Term Weight Loss Maintenance: Qualitative Study. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 22(11). doi: 10.2196/22598. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jessen, Stian; Mirkovic, Jelena & Nes, Lise Solberg (2020). MyStrengths, a Strengths-Focused Mobile Health Tool: Participatory Design and Development. JMIR Formative Research. ISSN 2561-326X. 4(7). doi: 10.2196/18049. Fulltekst i vitenarkiv
 • Børøsund, Elin; Ehlers, Shawna; Varsi, Cecilie; Clark, Matthew M; Andrykowski, Michael A & Småstuen, Milada Cvancarova [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application‐based stress‐management intervention for cancer survivors. Cancer Medicine. ISSN 2045-7634. doi: 10.1002/cam4.3000. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Stenehjem, Aud-Eldrid; Bollerslev, Jens & Børøsund, Elin (2020). Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe. . BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN 1472-6947. 20(1). doi: 10.1186/s12911-020-1065-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin & Schreurs, Karlein M.G. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 22(1). doi: 10.2196/15889. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg Nes, Lise (2019). Digital Health in Cardiology: Time for Action. Cardiology. ISSN 0008-6312. doi: 10.1159/000504797.
 • Gudenkauf, Lisa M.; Clark, Matthew M.; Novotny, Paul J; Piderman, Katherine M; Ehlers, Shawna L. & Patten, Christi A [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Spirituality and Emotional Distress Among Lung Cancer Survivors. Clinical Lung Cancer. ISSN 1525-7304. 20(6), s. e661–666. doi: 10.1016/j.cllc.2019.06.015.
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Kristjansdottir, Olöf Birna; Kelders, Saskia M.; Stenberg, Una & Zangi, Heidi Andersen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementation strategies to enhance the implementation of ehealth programs for patients with chronic illnesses: Realist systematic review. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 21(9). doi: 10.2196/14255. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Mirkovic, Jelena & Børøsund, Elin [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Patients'needs and requirements for ehealth pain management interventions: Qualitative study. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 21:e13205(4), s. 1–14. doi: 10.2196/13205. Fulltekst i vitenarkiv
 • Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Matthew, Clark; Ehlers, Shawna L.; Andrykowski, Michael A & Sleveland, Hilde Renate Sætre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Pilot testing an app-based stress management intervention for cancer survivors. Translational Behavioral Medicine. ISSN 1869-6716. doi: 10.1093/tbm/ibz062. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Solberg Nes, Lise ; Wentzel, Jobke; Varsi, Cecilie & Hjelmesæth, Jøran [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Persuasive system design principles and behavior change techniques to stimulate motivation and adherence in electronic health interventions to support weight loss maintenance: Scoping review. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 21(6). doi: 10.2196/14265. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Børøsund, Elin & Solberg Nes, Lise (2022). Digitale løsninger for mestring av stress, smerter og vektstabilisering etter vektnedgang.
 • Børøsund, Elin & Solberg Nes, Lise (2022). StressProffen™ – App-basert program for mestring av stress.
 • Nordang, Elise Flakk; Rygg, Christine Marie; Ekornås, Belinda; Strand, Elin Bolle & Nes, Lise Solberg (2022). ZuperSmart - Stressmestringsverktøy for barn.
 • Nordang, Elise Flakk; Ekornås, Belinda; Rygg, Christine Marie; Strand, Elin Bolle & Nes, Lise Solberg (2022). ZuperSmart -Stressmestringsverktøy for barn.
 • Bostrøm, Katrine; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Børøsund, Elin; Kristjansdottir, Olöf Birna & Schreurs, Karlein MG [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Pasienters erfaringer med det digitale smertemestringsprogrammet EPIO: en kvalitativ studie.
 • Watland, Solbjørg; Nes, Lise Solberg & Børøsund, Elin (2022). Pårørende til kritisk syke - Veien videre.
 • Watland, Solbjørg; Solberg Nes, Lise & Børøsund, Elin (2022). The Caregiver Pathway -A model to support Caregivers of critically ill patients.
 • Watland, Solbjørg; Nes, Lise Solberg & Børøsund, Elin (2022). Pårørende til intensivpasienter.
 • Bostrøm, Katrine; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Nordang, Elise Flakk & Schreurs, Karlein MG [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Bruk og opplevd nytte av det digitale smertemestringsprogrammet EPIO: en pilotstudie.
 • Bostrøm, Katrine; Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin; Kristjansdottir, Olöf Birna; Schreurs, Karlein MG & Waxenberg, Lori B. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Pasienters erfaringer med det digitale smertemestringsprogrammet EPIO: en kvalitativ studie.
 • Bostrøm, Katrine; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Nordang, Elise Flakk & Schreurs, Karlein MG [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Bruk og opplevd nytte av det digitale smertemestringsprogrammet EPIO: en pilot studie.
 • Bostrøm, Katrine; Børøsund, Elin; Eide, Hilde; Varsi, Cecilie; Kristjansdottir, Olöf Birna & Schreurs, Karlein MG [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Short-term Efficacy Findings from a Randomized Controlled Trial with EPIO – a Digital Pain Self-Management Program.
 • Bostrøm, Katrine; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Børøsund, Elin; Nordang, Elise Flakk & Stubhaug, Audun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). EPIO™ – engasjerende og støttende digital smertemestring for pasienter med langvarig smerte. Best Practice. ISSN 1329-1874.
 • Støle, Hanne Stavenes; Bostrøm, Katrine; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna & Børøsund, Elin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). EPIO - Å leve godt med langvarige smerter.
 • Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Bostrøm, Katrine; Støle, Hanne Stavenes; Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie & Eide, Hilde [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Smertemestringsstudien EPIO.
 • Støle, Hanne Stavenes; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin & Waxenberg, Lori B. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). EPIO studien - Å leve godt med langvarige smerter .
 • Støle, Hanne Stavenes; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin & Waxenberg, Lori B. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Presentasjon av EPIO - Å leve med langvarie smerter.
 • Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin & Waxenberg, Lori B. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). EPIO - en app for de som lever med langvarige smerter.
 • Nes, Lise Solberg & Børøsund, Elin (2022). StressProffen - en stressmestringsløsning for helsepersonell?
 • Nes, Lise Solberg (2022). 20 år med eHelseløsninger for mestring og kommunikasjon.
 • Nes, Lise Solberg & Børøsund, Elin (2022). StressProffen - Stressmestring for pasienter med kreft.
 • Nes, Lise Solberg & Tømmer, Per (2022). Oppsummering og veien videre.
 • Nes, Lise Solberg (2022). Visjon og Strategi.
 • Nes, Lise Solberg; Børøsund, Elin & Ollivier, Marianne (2022). StressProffen - et stressmestringsverktøy for helsepersonell?
 • Nes, Lise Solberg (2022). Designing, developing and efficacy testing eHealth interventions. Perspectives of a Kastle Hall bred Clinical Health Psychologist.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Ollivier, Marianne; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran Sture; Wentzel, Jobke & Clark, Matthew M. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Design Features for Long Term Weight Loss Maintenance: User Experiences and Preferences from the eCHANGE Pilot Trial.
 • Ollivier, Marianne; Støle, Hanne Stavenes; Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde & Kristjansdottir, Olöf Birna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evidensbaserte e-helseløsninger for egenmestring - EPIO og eCHANGE.
 • Støle, Hanne Stavenes; Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde & Kristjansdottir, Olöf Birna (2021). Å leve godt med langvarige smerter - EPIO-app for smertemestring.
 • Støle, Hanne Stavenes; Rygg, Christine Marie; Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde & Kristjansdottir, Olöf Birna (2021). EPIO-app for smertemestring.
 • Watland, Solbjørg; Solberg Nes, Lise & Børøsund, Elin (2021). The Caregiver Pathway: Development of a structural model to empower caregivers of critically ill patient.
 • Støle, Hanne Stavenes; Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde & Kristjansdottir, Olöf Birna (2021). EPIO - Å leve godt med langvarige smerter.
 • Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Waxenberg, Lori B. & Schreurs, Karlein M.G. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Living Well With Chronic Pain: Using Person-centered eHealth Design to Support Self-management.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Wentzel, Jobke; Smedsrød, Mirjam Lien; Ollivier, Marianne; Hjelmesæth, Jøran & Gemert-Pijnen, Lisette Van [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Co-creating with patients and other stakeholders: design of an eHealth intervention to support long-term behavior change and weight loss maintenance (eCHANGE).
 • Børøsund, Elin; Ehlers, Shawna L.; Clark, Matthew M.; Andrykowski, Michael A. & Nes, Lise Solberg (2021). Digital extensions of clinical care in cancer: Stress management, adherence and user involvement.
 • Varsi, Cecilie; Støle, Hanne Stavenes & Solberg Nes, Lise (2020). Informasjon om forskningsstudien «EPIO».
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise & Støle, Hanne Stavenes (2020). Effektstudie av EPIO - Et digitalt smertemestringsverktøy.
 • Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Ehlers, Shawna; Clark, Matthew M; Andrykowski, Michael A & Solberg Nes, Lise (2020). Cancer survivor feedback during the RCT of an app-based stress management program: StressProffen.
 • Børøsund, Elin; Ehlers, Shawna; Varsi, Cecilie; Clark, Matthew M; Andrykowski, Michael A & Småstuen, Milada Cvancarova [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). StressProffen - An app based stress management program for patients with cancer: Short term efficacy findings from an RCT.
 • Seljelid, Berit; Abelsen, Kari; Krabbe, Line Cecilie; Bollerslev, Jens; Varsi, Cecilie & Solberg Nes, Lise [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Development of a digital patient-provider communication tool to facilitate shared decision making for patients with non-functioning pituitary adenomas: InvolveMe.
 • Solberg Nes, Lise (2020). Research at Oslo University Hospital. An introduction to the Division of Medicine and the Department of Digital Health Research.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Wentzel, Jobke; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Clark, Matthew & Van Gemert-Pijnen, Lisette [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Personalized eHealth technology for weight maintenance and long term behavior change.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Wentzel, Jobke; Smedsrød, Mirjam Lien; Ollivier, Marianne; Hjelmesæth, Jøran & Gemert-Pijnen, Lisette Van [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Co-creating with patients and other stakeholders: Design of an eHealth intervention to support long-term behavior change and weight loss maintenance .
 • Varsi, Cecilie & Solberg Nes, Lise (2020). Effektiv smertemestring via app – er det mulig? Blogginnlegg på www.ekspertsykehuset.no.
 • Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Solem, Ingrid Konstanse Ledel & Bostrøm, Katrine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). EPIO - Et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter.
 • Varsi, Cecilie; Rygg, Christine Marie & Solberg Nes, Lise (2020). Effektstudie av EPIO – Et digitalt smertemestringsverktøy.
 • Varsi, Cecilie; Bostrøm, Katrine; Støle, Hanne Stavenes & Solberg Nes, Lise (2020). Effektstudie av EPIO – Et digitalt smertemestringsverktøy - Møte II.
 • Varsi, Cecilie & Solberg Nes, Lise (2020). Effektstudie av EPIO – Et digitalt smertemestringsverktøy - Møte I.
 • Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin & Solberg Nes, Lise (2020). Hvordan kan digitale verktøy fremme pasient- og brukermedvirkning i praksis?
 • Kristjansdottir, Olöf Birna; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde & Solberg Nes, Lise (2020). Fræðsluapp fyrir fólk með langvarandi verki.
 • Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise & Børøsund, Elin (2020). Implementering av et digitalt kommunikasjonsverktøy for å støtte samvalg ved langvarig sykdom: InvolverMeg.
 • Kristjansdottir, Olöf Birna; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde & Solberg Nes, Lise (2020). Fræðsluapp fyrir fólk með langvinna verki.
 • Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise & Børøsund, Elin (2020). Barriers and facilitators to implementing a digital tool to support shared decision making in chronic health care.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Wentzel, Jobke & Johnson, Line Kristin [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). eHealth design: Which persuasive and behavior change techniques meet the user needs for weight maintenance support?
 • Varsi, Cecilie; Støle, Hanne Stavenes & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et digitalt smertemestringsverktøy.
 • Varsi, Cecilie; Støle, Hanne Stavenes & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et digitalt smertemestringsverktøy.
 • Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Stenehjem, Aud Eldrid; Bollerslev, Jens & Børøsund, Elin (2019). Symptomkartlegging + sikker meldingstjeneste = samvalg?
 • Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin & Stubhaug, Audun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). EPIO - et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter.
 • Varsi, Cecilie; Støle, Hanne Stavenes & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO– Et digitalt smertemestringsverktøy.
 • Varsi, Cecilie; Nordang, Elise Flakk; Støle, Hanne Stavenes & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et digitalt smertemestringsverktøy.
 • Børøsund, Elin & Solberg Nes, Lise (2019). Stressmestringsstudien. App-basert stressmestringsprogram for pasienter med kreft. Kan det bidra til stressreduksjon?
 • Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin & Stubhaug, Audun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Norsk nyvinning: EPIO, et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter. Revmatologi BestPractice. 10(41), s. 20–23.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Van Gemert-Pijnen, Lisette & Varsi, Cecilie [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2019). eCHANGE - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap.
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise & Eide, Hilde (2019). eHelse, implementering, implementeringsforskning og en systematisk review.
 • Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Heldal, Karina; Kristjansdottir, Olöf Birna; Eide, Hilde & Mirkovic, Jelena [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2019). Brukernes behov og ønsker i utviklingen av en e-helseintervensjon for personer med langvarig smerte.
 • Varsi, Cecilie & Solberg Nes, Lise (2019). EPIO - an evidence-based self-management intervention for chronic pain patients.
 • Varsi, Cecilie; Nordang, Elise Flakk & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et elektronisk smertemestringsverktøy.
 • Varsi, Cecilie; Nordang, Elise Flakk & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et elektronisk smertemestringsverktøy.
 • Varsi, Cecilie & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et elektronisk smertemestringsverktøy.
 • Varsi, Cecilie; Brendmo, Elanor Halvorsen & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et elektronisk smertemestringsverktøy. Introduksjonsmøte om EPIO-studien.
 • Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Stenehjem, Aud Eldrid; Bollerslev, Jens; Solberg Nes, Lise & Børøsund, Elin (2019). Content development of an electronic shared decision making tool for patients with chronic illness; mapping symptoms and needs .
 • Varsi, Cecilie; Nordang, Elise Flakk & Solberg Nes, Lise (2019). Effektstudie av EPIO – Et elektronisk smertemestringsverktøy.
 • Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Nordang, Elise Flakk & Solberg Nes, Lise (2019). Forskning på smertemestring ved Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS).
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Solberg Nes, Lise ; Wentzel, Jobke; Varsi, Cecilie & Hjelmesæth, Jøran [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Weight maintenance: Finding effective combinations of persuasive and behavior change techniques stimulating motivation and adherence.
 • Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Gemert-Pijnen, Lisette Van & Varsi, Cecilie [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2019). Building an eHealth intervention for weight maintenance after weight loss: Identifying behavioral design elements & user needs.
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen & Kelders, Saskia M [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom - Review av implementeringsstrategier.
 • Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Clark, Matthew M; Ehlers, Shawna; Andrykowski, Michael A & Sleveland, Hilde Renate Sætre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Pilottest av et appbasert stressmestringsprogram for pasienter med kreft.
 • Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen & Kelders, Saskia M [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom.
 • Solem, Ingrid Konstanse Ledel & Solberg Nes, Lise (2021). A human-centered and evidence-informed development process of EPIO; An eHealth self-management intervention for people living with chronic pain. University of Oslo. ISSN 978-82-8377-899-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. okt. 2018 15:00 - Sist endret 26. sep. 2022 12:30