English version of this page

Dynamisk genregulering

Vi studerer endringer i kodeegenskaper for DNA, RNA og aminosyrene i proteiner, og faktorene som fører til disse endringene.

All informasjon som er nødvendig for å få en organisme til å fungere ligger i cellene, og er lagret som koder i DNA, RNA og proteiner.

Nyere forskning har vist at alle disse kodene er utsatt for en påfallende variasjon av kjemiske modifikasjoner som endrer kodeegenskapene for baser i DNA og RNA, og for aminosyrene i proteiner. Vårt mål er å identifisere skrivere, lesere og slettere av disse endringene, og å få forståelse for deres biologiske relevans.

Vi er spesielt interessert i dynamiske endringer av det humane genomet, det vi si prosessene der kjemiske modifikasjoner settes på og taes bort igjen. Dette er spesielt viktig under dannelsen av kjønnsceller og tidlig embryoutvikling.

Det er viktig å merke seg at de mekanismene som sikrer reprogrammering av gener når et nytt individ begynner å vokse er de samme som senere kan være avgjørende for å starte kreftutvikling. Dersom vi har en bedre forståelse for reguleringen av slike mekanismer så kan vi også forstå, og hemme, utvikling av kreft.

Våre nåværende studier inkluderer i tillegg flere nye modeller for posttranskripsjonell og posttranslasjonell modifisering av RNA og proteiner. Nylig er det oppdaget at det også er mulig å reversere RNA-modifikasjoner.

Brorparten av vårt arbeid er avhengig av nye mutanter i ulike modellorganismer, som ulike cellelinjer, inkludert stamceller, gjær og mus. Dette er nødvendig for å se hvordan disse endringene påvirker en hel organisme, ikke bare en enkelt celle.

Langsiktige mål

Vi ønsker å studere dynamisk regulering av DNA, RNA og histoner.

Vår langsiktige mål er å

 1. Forstå dynamisk genregulering under meiose (dannelse av kjønnsceller) og i tidlig embryo.
 2. Relatere funn i punkt 1. til genkontroll i kreftceller og utvikle medikamenter for å reversere skade.

Prosjekter

 • Identifisere molekylære mekanismer med underliggende kodeegenskaper av metylerte adeniner i mRNA
 • Å forstå svikt i kjønnscelledelingen hos mus som mangler mRNA demetylaser
 • Studere genregulering i modning av sperm og egg, inkludert kjønnscelledeling
 • Studere regulering av arvestoffet og histonkoder i tidlig embryoutvikling
 • Stamcellebiologi

Samarbeid

Vi samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskergrupper.

 • Bing Ren, University of California, San Diego, USA
 • Leona Samson, MIT, Boston, USA
 • Chuan He, University of Chicago, USA
 • Yungui Yang, Beijing Genome Institute, Beijing, Kina
 • Klaus Hansen, University of Copenhagen, København, Danmark
 • Primo Schar, University of Zurich, Sveits
 • Peter Fedorczak, OUS, Oslo
 • Magnar Bjørås, UiO, OUS og NTNU, Oslo og Trondheim
 • Jorrit Enserink, UiO og OUS, Oslo
 • Erlend Nagelhus, UiO, Oslo
Publisert 25. jan. 2012 13:32 - Sist endret 29. mars 2017 11:15

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Arne Klungland
 • Endalkachew Ashenafi Alemu
 • John Arne Dahl
 • Adam Filipczyk
 • Miaomiao Li
 • Guro Flor Lien
 • Gaute Nesse
 • Luisa Luna
 • Adam Robertson
 • Xu Zhao
 • Linda Ellevog
 • Madeleine Fosslie
 • Zhichao Zhang
 • Nicki Engelsen
 • Kangxuan Jin
 • Adeel Manaf
 • Marie Indahl
 • Sonia Peña Perez
 • Caroline Løkvam-Køster
 • Dorota Konorska
 • Terezia Prikrylova
Detaljert oversikt over deltakere