English version of this page

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus forsker blant annet på svangerskapskomplikasjoner, gynekologisk cancer og urogynekologi.   

Om forskningssenteret

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken ved OUS har som formal å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter på høyt internasjonalt nivå innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer (kvinnehelseforskning), med utgangspunkt i de pasientgruppene fagområdet behandler. Fokus er todelt:

 • kliniske translasjonsstudier innen svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentasykdommer og senere kardiovaskulær helse) og gynekologisk kreft (ovarial- og endometriecancer)
 • kliniske studier (urogynekologi, endometriose, adenomyose, operasjonsteknikker og laparoskopisk opplæring)

Motto, strategi og mål

 • Vårt motto er - Fra klinikk til basalforskning, med pasienten i sentrum.
 • Vår strategi er å initiere til og videreutvikle gode samarbeidsprosjekter internasjonalt, men også å bygge opp regionalt og lokalt samarbeid innen fagområdet.
 • Vårt mål er å være ledende i Norge, samt å være i internasjonal frontlinje, i klinisk basert translasjonsforskning innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Pågående studier

Translasjonsstudier (mekanismestudier, potensiell pasientnytte på lengre sikt)

 • HAPPY: Health after pregnancy complications
 • EARLY: tidlig undersøkelse av kardiovaskulær risiko etter svangerskapskomplikasjoner

 • PATH: Pregnancy acute atherosis and cardiovascular disease
 • Molekylære markører ved ovarial- og endometriecancer
 • Svangerskapskomplikasjoner, angiogenetiske faktorer og senere risiko for brystkreft (BCAP og COMT-studiene)
 • NAPPED2-studie: Karakterisering av genaktivitet i adenomyose
 • PREPPeD: PREdelivery Placental Biomarkers – Pregnancy and Delivery Outcome
 • FETCH-pregnancy: FETal microchimerism and Cardiovascular Health
 • PreventADALL-studien: i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken
 • Match:  Microchimerism and maternal cardiovascular health
 • HYPER-DIP: Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy - a human and animal model under antihypertensive therapy

Kliniske og epidemiologiske forskningsprosjekter (med potensiell rask pasientnytte)

 • Global CoLaboratory: Angiogenic factors in preeclampsia, finansiert av Melinda and Bill Gates Foundation. Annetine Staff er prosjektleder for en undersøkelse av angiogenetiske faktorer i gravides blod ved svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi og redusert fostertilvekst. Samarbeid med 28 andre lokalisasjoner og ledende forskere i andre land.
 • Endometriosestudie (Nina Verket): Kan blodprøver predikere eggstokkenes funksjon etter fjerning av endometriosecyster?
 • Laparoskopi-opplæringstudien: Studie av opplæring i laparoskopiske teknikker innen gynekologi på tvers av helseregioner og avdelinger. Kan bedret opplæring endre operasjonsdyktighet i praksis (ikke bare i simulerings-situasjoner)?
 • EPV (estimert placentavolum)-studien: Kan estimert placentavolum i svangerskapsuke 18-20 predikere økt risiko for svangerskapskomplikasjoner?
 • NAPPED studien: Kvalitet og diagnostiske markører ved bruk av 3D-vaginal ultralyd i diagnosen av adenomyose, sammenlignet med MR
 • PregnanT-studien: svangerskap etter inkontinens-operasjoner, er det trygt? Påvirker antall svangerskap effekt av inkontinensoperasjon?
 • MAP-POP-studien: klinisk studie, Manchester-plastikken som kirurgisk vaginalplastikk-metode og levator-avulsjoners betydning for descenssymptomer og operasjonsresultat
 • CHOICE-studien: Kvalitetsregisterbasert studier av OUS/Ullevål fødepopulasjon; effekt av endrete kliniske rutiner på svangerskapsutfall
 • Diabetes-APP: kan en APP bedre pasientoppfølging ved svangerskapsdiabetes?
 • Highlow: Tromboseprofylakse i svangerskapet, en internasjonal RCT med testing av to ulike doser LMVH
 • The PURPLE study: Epidemiologi. Medisinsk fødselsregister og Statistisk Sentralbyrå. Svangerskapskomplikasjoner: Regionale forskjeller i Norge. Svangerskapskomplikasjoner i relasjon til sosioøkonomisk status og immigrant status.
 • OSLO-studien: Oslo STAN vs Laktat Observasjons-studien
 • ASL-studien: Analgesia in the Second stage of Labour
 • ENDO studien: Kristine Aas Eng: Diagnostikk (UL/MR) dyp infiltrerende endometriose, evaluering av diagnostiske verktøy og livskvalitet
 • Morcellering i bag- studien: Internasjonal multicenterstudie finansert av Olympus
 • GETPRO studien: Guided Expertise Training PRogram in Obstetrics, Skills training Induksjons-prosjektet, Nasjonalt pilot prosjekt med registrering av induksjon på alle større avdelinger i Norge; utkomme for mor og barn, og sammenligning av induksjonsmetoder. Utgående fra OUS- Ullevål og RH.

Utvalgte publikasjoner

 1. I, Småstuen MC, Jacobsen AF, Garnweidner-Holme LM, Fayyad S, Noll J, Lukasse M (2019). Effect of the Pregnant+ smartphone application in women with gestational diabetes mellitus: a randomised controlled trial in Norway. BMJ Open, 9 (11), e030884
 2. Dyrkorn OA, Staff AC, Kulseng-Hanssen S, Schiøtz HA, Svenningsen R (2019). Childbirth after mid-urethral sling surgery: effects on long-term success and complications. Int Urogynecol J (in press)
 3. Tellum T, Qvigstad E, Skovholt EK, Lieng M (2019). In Vivo Adenomyosis Tissue Sampling Using a Transvaginal Ultrasound-guided Core Biopsy Technique for Research Purposes: Safety, Feasibility, and Effectiveness. J Minim Invasive Gynecol, 26 (7), 1357-1362
 4. Moe K, Sugulle M, Dechend R, Staff AC (2019). Risk prediction of maternal cardiovascular disease one year after hypertensive pregnancy complications or gestational diabetes mellitus. Eur J Prev Cardiol, UNSP 2047487319879791

 

Publisert 25. mai 2011 10:50 - Sist endret 4. aug. 2020 14:21

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere