English version of this page

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus forsker blant annet på svangerskapskomplikasjoner, gynekologisk cancer og urogynekologi.   

Om forskningssenteret

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken ved OUS har som formal å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter på høyt internasjonalt nivå innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer (kvinnehelseforskning), med utgangspunkt i de pasientgruppene fagområdet behandler. Fokus er todelt:

 • kliniske translasjonsstudier innen svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentasykdommer og senere kardiovaskulær helse) og gynekologisk kreft (ovarial- og endometriecancer)
 • kliniske studier (urogynekologi, endometriose, adenomyose, operasjonsteknikker og laparoskopisk opplæring)

Motto, strategi og mål

 • Vårt motto er - Fra klinikk til basalforskning, med pasienten i sentrum.
 • Vår strategi er å initiere til og videreutvikle gode samarbeidsprosjekter internasjonalt, men også å bygge opp regionalt og lokalt samarbeid innen fagområdet.
 • Vårt mål er å være ledende i Norge, samt å være i internasjonal frontlinje, i klinisk basert translasjonsforskning innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Pågående studier

Translasjonsstudier (mekanismestudier, potensiell pasientnytte på lengre sikt)

 • HAPPY: Health after pregnancy complications
 • EARLY: tidlig undersøkelse av kardiovaskulær risiko etter svangerskapskomplikasjoner

 • PATH: Pregnancy acute atherosis and cardiovascular disease
 • Svangerskapskomplikasjoner, angiogenetiske faktorer og senere risiko for brystkreft (BCAP og COMT-studiene)
 • NAPPED2-studie: Karakterisering av genaktivitet i adenomyose
 • PREPPeD: PREdelivery Placental Biomarkers – Pregnancy and Delivery Outcome
 • FETCH-pregnancy: FETal microchimerism and Cardiovascular Health
 • PreventADALL-studien: i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken
 • Match:  Microchimerism and maternal cardiovascular health
 • HYPER-DIP: Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy - a human and animal model under antihypertensive therapy
 • Novel insights into protective aspects of childbearing in the development of early biomarkers for postmenopausal breast, endometrial and ovarian cancers using systems epidemiology approach.

Kliniske og epidemiologiske forskningsprosjekter (med potensiell rask pasientnytte)

 • Laparoskopi-opplæringstudien: Studie av opplæring i laparoskopiske teknikker innen gynekologi på tvers av helseregioner og avdelinger. Kan bedret opplæring endre operasjonsdyktighet i praksis (ikke bare i simulerings-situasjoner)?
 • EPV (estimert placentavolum)-studien: Kan estimert placentavolum i svangerskapsuke 18-20 predikere økt risiko for svangerskapskomplikasjoner?
 • NAPPED studien: Kvalitet og diagnostiske markører ved bruk av 3D-vaginal ultralyd i diagnosen av adenomyose, sammenlignet med MR
 • PregnanT-studien: svangerskap etter inkontinens-operasjoner, er det trygt? Påvirker antall svangerskap effekt av inkontinensoperasjon?
 • MAP-POP-studien: klinisk studie, Manchester-plastikken som kirurgisk vaginalplastikk-metode og levator-avulsjoners betydning for descenssymptomer og operasjonsresultat
 • CHOICE-studien: Kvalitetsregisterbasert studier av OUS/Ullevål fødepopulasjon; effekt av endrete kliniske rutiner på svangerskapsutfall
 • Highlow: Tromboseprofylakse i svangerskapet, en internasjonal RCT med testing av to ulike doser LMVH
 • The PURPLE study: Epidemiologi. Medisinsk fødselsregister og Statistisk Sentralbyrå. Svangerskapskomplikasjoner: Regionale forskjeller i Norge. Svangerskapskomplikasjoner i relasjon til sosioøkonomisk status og immigrant status.
 • OSLO-studien: Oslo STAN vs Laktat Observasjons-studien
 • ASL-studien: Analgesia in the Second stage of Labour
 • ENDO studien: Kristine Aas Eng: Diagnostikk (UL/MR) dyp infiltrerende endometriose, evaluering av diagnostiske verktøy og livskvalitet
 • Morcellering i bag- studien: Internasjonal multicenterstudie finansert av Olympus
 • GETPRO studien: Guided Expertise Training PRogram in Obstetrics, Skills training Induksjons-prosjektet, Nasjonalt pilot prosjekt med registrering av induksjon på alle større avdelinger i Norge; utkomme for mor og barn, og sammenligning av induksjonsmetoder. Utgående fra OUS- Ullevål og RH
 • The SEnSor study: Implementation of Sentinel lymph node biopsy for women with intermediate- and high-risk Endometrial cancer in South-Eastern Norway – Implications for diagnostic accuracy, oncologic outcomes, quality of life, and health care system cost.

Utvalgte publikasjoner

 1. Aas-Eng MK, Dauser B, Lieng M, Diep LM, Leonardi M, Condous G, Hudelist G (2020) Transvaginal sonography accurately measures lesion-to-anal-verge distance in women with deep endometriosis of the rectosigmoid. Ultrasound Obstet Gynecol, 56 (5), 766-772
 2. Dyrkorn OA, Staff AC, Kulseng-Hanssen S, Dimoski T, Svenningsen R (2020) The completeness and accuracy of the Norwegian Female Incontinence Registry. Acta Obstet Gynecol Scand, 99 (12), 1618-1625
 3. Iversen JK, Kahrs BH, Torkildsen EA, Eggebø TM (2020) Fetal molding examined with transperineal ultrasound and associations with position and delivery mode. Am J Obstet Gynecol, 223 (6), 909.e1-909.e8
 4. Moe K, Sugulle M, Dechend R, Angel K, Staff AC (2020) Functional and structural vascular biomarkers in women 1 year after a hypertensive disorder of pregnancy. Pregnancy Hypertens, 21, 23-29
 5. Waldum ÅH, Jacobsen AF, Lukasse M, Staff AC, Falk RS, Vangen S, Sørbye IK (2020) The provision of epidural analgesia during labor according to maternal birthplace: a Norwegian register study. BMC Pregnancy Childbirth, 20 (1), 321

 

 

Publisert 25. mai 2011 10:50 - Sist endret 2. nov. 2021 11:52

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere