Anne Cathrine (Annetine) Staff

Professor I - Obstetrikk og gynekologi
Bilde av Anne Cathrine (Annetine) Staff
English version of this page
Telefon +47-22119800
Mobiltelefon +47-41303081
Rom 49
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Kvinne Bygg 8 - 5. etasje
Postadresse Postb. 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Svangerskapsbiomarkører og helseutfall for mor og barn
 • Translasjonsforskning, biomarkører, kombinasjon basalforskning og klinisk forskning innen:
  • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes)
  • Gynekologisk cancer (ovarialcancer, endometriecancer)
 • Epidemiologiske og translasjonsstudier:
  • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, diabetes) som risiko for kardiovaskulær sykdom (og kreft) hos mor og barn
 • Kliniske studier:
  • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)

Undervisning

UiO, Medisin, Modul 6

Bakgrunn

Annetine Staff kombinerer arbeid som fulltids professor I ved UiO (fra 2015) og bistilling som klinisk overlege og forskningsleder (fra 2016) for Kvinneklinikken. Hun fungerer i tillegg som forskningsrådgiver ved Kvinneklinikken, OUS.

Annetine Staff er leder for Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (FFKS, etablert mai 2006), ved Oslo universitetssykehus (Kvinneklinikken, lokalisasjon Ullevål). Forskningssenteret har i dag ca. 30 medlemmer, deriblant 13 personer som deltar i Staffs placenta/preeklampsigruppe.

Hun har veiledet 11 ph.d.-studenter til fullført disputas ved UiO (2007-16), og veileder nå 8 ph.d.-studenter (2 som hovedveileder) og 3 studenter ved Forskerlinjen UiO (The Medical Student Research Program).

Hun er redaktør av Forskningshåndboken (gratis tilgjengelig i norsk og engelsk nettversjon).

Tidligere har Staff vært nestleder og fungerende leder i REK Sør-Norge samt medlem av NEM. Hun har også arbeidet som Forsknings- og innovasjonsdirektør, Helse Sør-Øst.

Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved UiO i 2000, avhandlingen "Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion".

Hun var utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987, og ble i 1996 spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Norge.

Priser

 • 2013: "IFPA (International Federation of Placenta Associations) Award in Placentology (2013), "acknowledging outstanding contributions to the field of placentology, including the relationship with fetus and mother by established investigators".
 • 2006: Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus, for arbeid med Forskningshåndboken.
 • 2003-08: Direktørens belønning for fremragende forskning, Ullevål universitetssykehus
 • 1998-99: 4 priser for beste foredrag/abstract på internasjonale (2) og nasjonale (2) forskningsmøter

Verv

 • Visepresident ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) 2012-16. Representant for Norge i Executive Committee ISSHP(pågående)
 • Leder av EPG (European Placenta Group) 2011-16.Representerer EPG i IFPA (International Federation of Placenta Associations) Executive Committee (pågående)
 • Medlem av redaksjonskomiteen: HYPERTENSION og Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health (pågående)
 • Programkomitemedlem, Stamcelleprogrammet, Norges Forskningsråd (til 2018)
 • Medlem av Executive og Steering Committee of Global Pregnancy CoLaboratory
 • Leder av faggruppen for fødselshjelp og kvinnesykdommer i Nasjonalt publiseringsutvalg Medisin ((2011-)
 • Leder av forskningsutvalget Kvinneklinikken OUS 

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid, Norge

 • Karin C. Lødrup Carlsen, Barne- og ungdomsklinikken OUS og UiO: PreventADALL-studien
 • Jens-Petter Berg, OUS og UiO
 • Torbjørn Omland, UiO og Ahus
 • Judith Staerk, NCMM, UiO
 • Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret, UiO
 • Ben Davidson, OUS, lokalisasjon Radiumhospitalet, Avdeling for patologi
 • Borghild Roald, Gitta Turowski, Sigrid Bjørnstad, OUS, Patologi
 • Dan Atar, Kristin Angel, Thomas von Lueder, Kardiologisk avdeling, OUS
 • Kreftregisteret: Hanne Stensheim/Tom Grotmol
 • Folkehelseinstituttet: Håkon Gjessing, Grace Egeland
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), UiO
 • Haukeland universitetssykehus, UiB (Jone Trovik og Nils-Halvdan Morken))
 • Linda Tømmerdal Roten; NTNU/St. Olav

Internasjonalt samarbeid

 • PreventADALL-konsortiet (med partnere i Sverige, Sveits, Australia, England, Finland og Norge)
 • Hilary Gammill og Sami Kanaan: University of Washington, Seattle, USA
 • Christopher Redman og Antoniya Georgieva, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
 • Global Pregnancy CoLaboratory (USA; Canada, Europa, prosjektsamarbeid med 28 internasjonale forskningsledere)
 • Ralf Dechend og Florian Herse, Franz-Volhard-Clinic, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Department of Cardiology, Berlin, Tyskland
 • Frans Claas, Sicco Scherjon, University of Leiden, Nederland
 • Rebecca Troisi, National Cancer Institute, USA
 • Harvey Kliman, Yale University, USA
Emneord: Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier

Publikasjoner

 • Skjerven, Håvard Ove; Lie, Anine; Vettukattil, Muhammad Riyas; Rehbinder, Eva Maria; Leblanc, Marissa Erin & Asarnoj, Anna [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2022). Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet. ISSN 0140-6736. 399(10344), s. 2398–2411. doi: 10.1016/S0140-6736%2822%2900687-0.
 • Jacobsen, Daniel Pitz; Røysland, Ragnhild; Strand, Heidi; Moe, Kjartan; Sugulle, Meryam & Omland, Torbjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Cardiovascular biomarkers in pregnancy with diabetes and associations to glucose control. Acta Diabetologica. ISSN 0940-5429. 59(9), s. 1229–1236. doi: 10.1007/s00592-022-01916-w.
 • Nordhagen, Live Solveig; Løfsgaard, Vibeke S.; Småstuen, Milada Cvancarova; Glavin, Kari; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Monica Hauger [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2022). Maternal food-avoidance diets and dietary supplements during breastfeeding. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.1298.
 • Kordt Sundet, Birgitte; Kreyberg, Ina; Staff, Anne Cathrine; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup; Bains, Karen Eline Stensby & Berg, Jens Petter [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). The effect of nicotine-containing products and fetal sex on placenta-associated circulating midpregnancy biomarkers. Biology of Sex Differences. ISSN 2042-6410. 13(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s13293-022-00443-1.
 • Mägi, Caroline-Aleksi Olsson; Despriee, Åshild; Småstuen, Milada Cvancarova; Almqvist, Catarina; Bahram, Fuad & Bakkeheim, Egil [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). Maternal Stress, Early Life Factors and Infant Salivary Cortisol Levels. Children. ISSN 2227-9067. 9(5). doi: 10.3390/children9050623. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Anine; Wärnberg Gerdin, Sabina; Skrindo, Ingebjørg; Rehbinder, Eva Maria; Jonassen, Christine M & LeBlanc, Marissa Erin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). Evaluation of Skin Prick Test Reading Time at 10 versus 15 min in Young Infants. International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438. doi: 10.1159/000522526.
 • Sole, Kristina Baker; Staff, Anne Cathrine; Räisänen, Sari & Laine, Katariina (2022). Substantial decrease in preeclampsia prevalence and risk over two decades: A population-based study of 1,153,227 deliveries in Norway. Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 28, s. 21–27. doi: 10.1016/j.preghy.2022.02.001.
 • Magee, Laura A; Brown, Mark A.; Hall, David R.; Gupte, Sanjay; Hennessy, Annemarie & Karumanchi, S. Ananth [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). The 2021 International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy classification, diagnosis & management recommendations for international practice. Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 27, s. 148–169. doi: 10.1016/j.preghy.2021.09.008.
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Landrø, Linn Aina Ysland; LeBlanc, Marissa Erin; Gjersvik, Petter; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup & Haugen, Guttorm Nils [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Eczema distribution in girls and boys during infancy: A cohort study on atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. ISSN 2213-2198. 9(9), s. 3513–3516. doi: 10.1016/j.jaip.2021.04.053. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoyer, A.; Rehbinder, Eva Maria; Färdig, Martin; Asad, Samina; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup & Endre, Kim Magnus Advocaat [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2021). Filaggrin mutations in relation to skin barrier and atopic dermatitis in early infancy. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. s. 1–9. doi: 10.1111/bjd.20831. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Daniel Pitz; Fjeldstad, Heidi Elisabeth Storebø; Johnsen, Guro Mørk; Fosheim, Ingrid Knutsdotter; Moe, Kjartan & Alnæs-Katjavivi, Patji [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Acute Atherosis Lesions at the Fetal-Maternal Border: Current Knowledge and Implications for Maternal Cardiovascular Health. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 12, s. 1–16. doi: 10.3389/fimmu.2021.791606. Fulltekst i vitenarkiv
 • Værnesbranden, Caren Magdalena Rydland; Wiik, Johanna; Sjøborg, Katrine Dønvold; Staff, Anne Cathrine; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup & Haugen, Guttorm Nils [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2021). Maternal human papillomavirus infections at mid-pregnancy and delivery in a Scandinavian mother–child cohort study. International Journal of Infectious Diseases. ISSN 1201-9712. 108, s. 574–581. doi: 10.1016/j.ijid.2021.05.064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksson, Ane Gerda Zahl; Davidson, Ben; Trent, Pernille Kristina Bjerre; Eyjólfsdóttir, Brynhildur; Dahl, Gunn Fallås & Wang, Yun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Update on sentinel lymph node biopsy in surgical staging of endometrial carcinoma. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 10:3094(14), s. 1–11. doi: 10.3390/jcm10143094. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wärnberg Gerdin, Sabina; Lie, Anine; Asarnoj, Anna; Borres, Magnus P.; Lødrup Carlsen, Karin C. & Färdig, Martin [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Impaired skin barrier and allergic sensitization in early infancy. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. doi: 10.1111/all.15170.
 • Hilde, Katarina; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup; Bains, Karen Eline Stensby; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Jonassen, Christine M & Kreyberg, Ina [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fetal Thoracic Circumference and Lung Volume and Their Relation to Fetal Size and Pulmonary Artery Blood Flow. Journal of ultrasound in medicine. ISSN 0278-4297. s. 1–9. doi: 10.1002/jum.15785. Fulltekst i vitenarkiv
 • Khosla, Kavia; Heimberger, Sarah; Nieman, Kristin M.; Tung, Avery; Shahul, Sajid & Staff, Anne Cathrine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Long-term cardiovascular disease risk in women after hypertensive disorders of pregnancy: Recent advances in hypertension. Hypertension. ISSN 0194-911X. s. 927–935. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.16506. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nonn, Olivia; Fischer, Cornelius; Geisberger, Sabrina; El-Heliebi, Amin; Kroneis, Thomas & Forstner, Désirée [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2021). Maternal Angiotensin Increases Placental Leptin in Early Gestation via an Alternative Renin-Angiotensin System Pathway: Suggesting a Link to Preeclampsia. Hypertension. ISSN 0194-911X. 77(5), s. 1723–1736. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16425.
 • Bowe, Sophie; Mitlid-Mork, Birgitte; Georgieva, Antoniya; Gran, Jon M.; Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). The association between placenta-associated circulating biomarkers and composite adverse delivery outcome of a likely placental cause in healthy post-date pregnancies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 100(10), s. 1893–1901. doi: 10.1111/aogs.14223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlsen, Oda Cecilie; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Bains, Karen Eline Stensby; Bertelsen, Randi Jacobsen; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2021). Physical activity in pregnancy: a Norwegian-Swedish mother-child birth cohort study. AJOG Global Reports. 1(1). doi: 10.1016/j.xagr.2020.100002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sole, Kristina Baker; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2021). Maternal diseases and risk of hypertensive disorders of pregnancy across gestational age groups. Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 25, s. 25–33. doi: 10.1016/j.preghy.2021.05.004.
 • Ziesler, Charlotte Philippa Øxnevad; Staff, Anne Cathrine; Sugulle, Meryam & Moe, Kjartan (2021). Low physical activity levels 1 year after pregnancy complications. Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 25, s. 136–142. doi: 10.1016/j.preghy.2021.05.022.
 • Waldum, Åsa; Staff, Anne Cathrine; Lukasse, Mirjam; Falk, Ragnhild Sørum; Sørbye, Ingvil & Jacobsen, Anne Flem (2021). Intrapartum pudendal nerve block analgesia and risk of postpartum urinary retention: a cohort study. International Urogynecology Journal. ISSN 0937-3462. 32, s. 2383–2391. doi: 10.1007/s00192-021-04768-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fosheim, Ingrid Knutsdotter; Johnsen, G.M.; Alnaes-Katjavivi, P.; Turowski, Gitta Erika; Sugulle, M. & Staff, A.C. (2021). Decidua basalis and acute atherosis: Expression of atherosclerotic foam cell associated proteins. Placenta. ISSN 0143-4004. 107, s. 1–7. doi: 10.1016/j.placenta.2021.03.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berdzuli, Nino; Lomia, Nino; Staff, Anne Cathrine; Lazdane, Gunta; Pestvenidze, Ekaterine & Jacobsen, Anne Flem (2021). Audit of early and late maternal deaths in georgia: Potential for improving substandard obstetric care. International Journal of Women's Health. ISSN 1179-1411. 13, s. 205–219. doi: 10.2147/IJWH.S288763. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Morten; Lokmic, Asima; Angell, Inga Leena; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon & Haugen, Guttorm [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fecal Microbiota Nutrient Utilization Potential Suggests Mucins as Drivers for Initial Gut Colonization of Mother-Child-Shared Bacteria. Applied and Environmental Microbiology. ISSN 0099-2240. 87(6). doi: 10.1128/AEM.02201-20.
 • Tedner, Sandra G.; Söderhäll, Cilla; Konradsen, Jon R.; Bains, Karen Eline Stensby; Borres, Magnus P. & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2021). Extract and molecular-based early infant sensitization and associated factors—A PreventADALL study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. doi: 10.1111/all.14805. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Landrø, Linn Aina Ysland; LeBlanc, Marissa Erin; Gjersvik, Petter; Carlsen, Karin C. Lødrup & Haugen, Guttorm [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Diagnosing atopic dermatitis in infancy using established diagnostic criteria: a cohort study. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. 186(6), s. 50–58. doi: 10.1111/bjd.19831. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mitlid-Mork, Birgitte; Turowski, Gitta Erika; Bowe, Sophie; Staff, Anne Cathrine & Sugulle, Meryam (2021). Circulating angiogenic profiles and histo-morphological placental characteristics of uncomplicated post-date pregnancies. Placenta. ISSN 0143-4004. 109, s. 55–63. doi: 10.1016/j.placenta.2021.04.017. Fulltekst i vitenarkiv
 • Redman, Christopher W.G.; Staff, Anne Cathrine & Roberts, James M. (2021). Syncytiotrophoblast stress in preeclampsia: the convergence point for multiple pathways. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. s. 1–21. doi: 10.1016/j.ajog.2020.09.047.
 • Dyrkorn, Ole Aleksander; Staff, Anne Cathrine; Kulseng-Hanssen, Sigurd & Svenningsen, Rune (2021). Previous obstetrical history does not impact short-term mid-urethral sling outcomes. International Urogynecology Journal. ISSN 0937-3462. 32, s. 1733–1743. doi: 10.1007/s00192-021-04836-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Guro Mørk; Fjeldstad, Heidi Elisabeth.; Drabbels, Jos J.M.; Haasnoot, Geert W.; Eikmans, Michael & Størvold, Gro Leite [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). A possible role for HLA-G in development of uteroplacental acute atherosis in preeclampsia. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 144:103284, s. 1–8. doi: 10.1016/j.jri.2021.103284. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lorenzon, Aline R.; Moreli, Jusciele Brogin; Melo, Rafaela de Macedo; Namba, Felipe Yukio; Staff, Anne Cathrine & Yung, Hong Wa [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Stromal cell-derived factor (Sdf) 2 and the endoplasmic reticulum stress response of trophoblast cells in gestational diabetes mellitus and in vitro hyperglycaemic condition cp. Current Vascular Pharmacology. ISSN 1570-1611. 19(2), s. 201–209. doi: 10.2174/1570161118666200606222123.
 • Drabbels, Jos J.M.; Welleweerd, Robert; van Rooy, Inge; Johnsen, Guro Mørk; Staff, Anne Cathrine & Haasnoot, Geert W. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). HLA-G whole gene amplification reveals linkage disequilibrium between the HLA-G 3′UTR and coding sequence. HLA. ISSN 2059-2302. 96(2), s. 179–185. doi: 10.1111/tan.13909. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Daniel Pitz; Lekva, Tove; Moe, Kjartan; Fjeldstad, Heidi Elisabeth; Johnsen, Guro Mørk & Sugulle, Meryam [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Pregnancy and postpartum levels of circulating maternal sHLA-G in preeclampsia. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 143. doi: 10.1016/j.jri.2020.103249. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berdzuli, Nino; Lomia, Nino; Staff, Anne Cathrine; Kereselidze, Maia; Lazdane, Gunta & Jacobsen, Anne Flem (2020). Maternal mortality in Georgia: Incidence, causes and level of underreporting: A national reproductive age mortality study 2014. International Journal of Women's Health. ISSN 1179-1411. 12, s. 277–286. doi: 10.2147/IJWH.S227349. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allotey, John; Snell, Kym I.E.; Smuk, Melanie; Hooper, Richard; Chan, Claire & Ahmed, Asif [Vis alle 62 forfattere av denne artikkelen] (2020). Validation and development of models using clinical, biochemical and ultrasound markers for predicting pre-eclampsia: an individual participant data meta-analysis. Health Technology Assessment. ISSN 1366-5278. 24(72), s. 1–290. doi: 10.3310/hta24720. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magi, Caroline-Aleksi Olsson; Backlund, Anders Bjerg; Carlsen, Karin C. Lødrup; Almqvist, Catarina; Carlsen, Kai-Håkon & Granum, Berit [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). Allergic disease and risk of stress in pregnant women: a PreventADALL study. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 6(4). doi: 10.1183/23120541.00175-2020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Waldum, Åsa; Jacobsen, Anne Flem; Lukasse, Mirjam; Staff, Anne Cathrine; Falk, Ragnhild Sørum & Vangen, Siri [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The provision of epidural analgesia during labor according to maternal birthplace: a Norwegian register study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 20(321). doi: 10.1186/s12884-020-03021-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pay, Aase Serine Devold; Johansen, Katarina; Staff, Anne Cathrine; Laine, Katariina; Blix, Ellen & Økland, Inger (2020). Effects of external cephalic version for breech presentation at or near term in high-resource settings: A systematic review of randomized and non-randomized studies. European Journal of Midwifery. ISSN 2585-2906. 4. doi: 10.18332/ejm/128364. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Morten; Schinagl, Carina Madelen; Angell, Inga Leena; Arntzen, Magnus Øverlie; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2020). Butyrate Levels in the Transition from an Infant-to an Adult-Like Gut Microbiota Correlate with Bacterial Networks Associated with Eubacterium Rectale and Ruminococcus Gnavus. Genes. ISSN 2073-4425. 11(11). doi: 10.3390/genes11111245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2020). Will Postnatal Renin-Angiotensin System Blockade Improve Long-Term Maternal Cardiovascular Health after Preeclampsia? Hypertension. ISSN 0194-911X. 76(6), s. 1704–1706. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16229.
 • Lekva, Tove; Sugulle, Meryam; Moe, Kjartan; Redman, Christopher W.G.; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2020). Multiplex Analysis of Circulating Maternal Cardiovascular Biomarkers Comparing Preeclampsia Subtypes. Hypertension. ISSN 0194-911X. 75(6), s. 1513–1522. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14580. Fulltekst i vitenarkiv
 • Snell, Kym I.E.; Allotey, John; Smuk, Melanie; Hooper, Richard; Chan, Claire & Ahmed, Asif [Vis alle 60 forfattere av denne artikkelen] (2020). External validation of prognostic models predicting pre-eclampsia: individual participant data meta-analysis. BMC Medicine. ISSN 1741-7015. 18, s. 1–18. doi: 10.1186/s12916-020-01766-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Angell, Inga Leena; Nilsen, Morten; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Hedlin, Gunilla & Jonassen, Christine M [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). De novo species identification using 16S rRNA gene nanopore sequencing. PeerJ. ISSN 2167-8359. 8:e10029, s. 1–11. doi: 10.7717/peerj.10029. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mitlid-Mork, Birgitte; Bowe, Sophie; Gran, Jon Michael; Bolstad, Nils; Berg, Jens Petter & Redman, Christopher W.G. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Maternal placental growth factor and soluble fms-like tyrosine kinase-1 reference ranges in post-term pregnancies: A prospective observational study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 15:e0240473(10), s. 1–14. doi: 10.1371/journal.pone.0240473. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staff, Anne Cathrine; Fjeldstad, Heidi Elisabeth; Fosheim, Ingrid Knutsdotter; Moe, Kjartan; Turowski, Gitta Erika & Johnsen, Guro Mørk [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Failure of physiological transformation and spiral artery atherosis: their roles in preeclampsia. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. s. 1–12. doi: 10.1016/j.ajog.2020.09.026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dyrkorn, Ole Aleksander; Staff, Anne Cathrine; Kulseng-Hanssen, Sigurd; Dimoski, Tomislav & Svenningsen, Rune (2020). The completeness and accuracy of the Norwegian Female Incontinence Registry. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 99, s. 1618–1625. doi: 10.1111/aogs.13951. Fulltekst i vitenarkiv
 • Freitag, Nancy; Tirado-Gonzalez, Irene; Barrientos, Gabriela; Powell, Katie L.; Boehm-Sturm, Philipp & Koch, Stefan P. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Galectin-3 deficiency in pregnancy increases the risk of fetal growth restriction (FGR) via placental insufficiency. Cell Death & Disease. ISSN 2041-4889. 11:560(7), s. 1–9. doi: 10.1038/s41419-020-02791-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Kjartan; Sugulle, Meryam; Dechend, Ralf; Angel, Kristin & Staff, Anne Cathrine (2020). Functional and structural vascular biomarkers in women 1 year after a hypertensive disorder of pregnancy. Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 21, s. 23–29. doi: 10.1016/j.preghy.2020.04.008.
 • Nordhagen, Live Solveig; Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Glavin, Kari & Skjerven, Håvard Ove [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2020). Maternal use of nicotine products and breastfeeding 3 months postpartum. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 109(12), s. 2594–2603. doi: 10.1111/apa.15299. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjerven, Håvard Ove; Rehbinder, Eva Maria; Vettukattil, Muhammad Riyas; LeBlanc, Marissa Erin; Granum, Berit & Haugen, Guttorm [Vis alle 35 forfattere av denne artikkelen] (2020). Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet. ISSN 0140-6736. 395(10228), s. 951–961. doi: 10.1016/S0140-6736%2819%2932983-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alnæs-Katjavivi, Patji; Roald, Borghild & Staff, Anne Cathrine (2019). Uteroplacental acute atherosis in preeclamptic pregnancies: Rates and clinical outcomes differ by tissue collection methods. Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 19, s. 11–17. doi: 10.1016/j.preghy.2019.11.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Scioscia, M; Dekker, GA; Chaouat, G; Dawonauth, L; Dechend, Ralf & Goldman-Wohl, D. [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2019). A top priority in pre-eclampsia research: development of a reliable and inexpensive urinary screening test. The Lancet Global Health. ISSN 2572-116X. 7(10), s. e1312–e1313. doi: 10.1016/S2214-109X%2819%2930319-5.
 • Fjeldstad, Heidi Elisabeth; Johnsen, Guro Mørk & Staff, Anne Cathrine (2019). Fetal microchimerism and implications for maternal health. Obstetric Medicine. ISSN 1753-495X. s. 1–8. doi: 10.1177/1753495X19884484.
 • Staff, Anne Cathrine (2019). Long-term cardiovascular health after stopping pre-eclampsia. The Lancet. ISSN 0140-6736. 394(10204), s. 1120–1121. doi: 10.1016/S0140-6736%2819%2931993-2.
 • Moe, Kjartan; Sugulle, Meryam; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2019). Risk prediction of maternal cardiovascular disease one year after hypertensive pregnancy complications or gestational diabetes mellitus . European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. s. 1–11. doi: 10.1177/2047487319879791.
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Gjersvik, Petter & Hedlin, Gunilla [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Maternal and paternal atopic dermatitis and risk of atopic dermatitis during early infancy in girls and boys. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. ISSN 2213-2198. 8(1), s. 416–418. doi: 10.1016/j.jaip.2019.06.039. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schinagl, Carina Madelen; Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Gudbrandsgard, Malén; Carlsen, Kai-Håkon & Haugen, Guttorm [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). Food and nutrient intake and adherence to dietary recommendations during pregnancy: A nordic mother?child population-based cohort. Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 63:3676, s. 1–11. doi: 10.29219/fnr.v63.3676. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sheiner, Eyal; Kapur, Anil; Retnakaran, Ravi; Hadar, Eran; Poon, Liona C. & McIntyre, H. David [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Postpregnancy initiative: Long-term maternal implications of pregnancy complications-follow-up considerations. International Journal of Gynecology & Obstetrics. ISSN 0020-7292. 147, s. 1–31. doi: 10.1002/ijgo.12926.
 • Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Hilde, Katarina & Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2019). Snus in pregnancy and infant birth size: a mother–child birth cohort study. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 5(4), s. 1–10. doi: 10.1183/23120541.00255-2019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rehbinder, Eva Maria; Endre, Kim Magnus Advocaat; Carlsen, Karin C. Lødrup; Asarnoj, Anna; Bains, Karen Eline Stensby & Berents, Teresa Løvold [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2019). Predicting skin barrier dysfunction and atopic dermatitis in early infancy. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. ISSN 2213-2198. s. 1–15. doi: 10.1016/j.jaip.2019.09.014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staff, Anne Cathrine (2019). The two-stage placental model of preeclampsia: An update. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 134-135, s. 1–10. doi: 10.1016/j.jri.2019.07.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dyrkorn, Ole Aleksander; Staff, Anne Cathrine; Kulseng-Hanssen, Sigurd; Schiøtz, Hjalmar A. & Svenningsen, Rune (2019). Childbirth after mid-urethral sling surgery: effects on long-term success and complications. International Urogynecology Journal. ISSN 0937-3462. 31(3), s. 485–492. doi: 10.1007/s00192-019-04067-9.
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Volløyhaug, Ingrid & Svenningsen, Rune (2019). Impact of levator muscle avulsions on Manchester procedure outcomes in pelvic organ prolapse surgery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 98(8), s. 1046–1054. doi: 10.1111/aogs.13604.
 • Fosheim, Ingrid K.; Alnæs-Katjavivi, Patji; Redman, Christopher; Roald, Borghild; Staff, Anne Cathrine & Størvold, Gro Leite (2019). Acute atherosis of decidua basalis; characterization of spiral arteries, endothelial status and activation. Placenta. ISSN 0143-4004. 82, s. 10–16. doi: 10.1016/j.placenta.2019.04.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gill, Navleen; Leng, Yaozhu; Romero, Roberto; Xu, Yi; Panaitescu, Bogdan & Miller, Derek [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). The immunophenotype of decidual macrophages in acute atherosis. American journal of reproductive immunology. ISSN 1046-7408. 81:e13098(4), s. 1–15. doi: 10.1111/aji.13098.
 • Johnsen, Guro Mørk; Størvold, Gro Leite; Alnæs-Katjavivi, Patji; Roald, Borghild; Golic, Michaela & Dechend, Ralf [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lymphocyte characterization of decidua basalis spiral arteries with acute atherosis in preeclamptic and normotensive pregnancies. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 132, s. 42–48. doi: 10.1016/j.jri.2019.03.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zeisler, Harald; Llurba, Elisa; Chantraine, Frédéric J.; Vatish, Manu; Staff, Anne Cathrine & Sennström, Maria [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Soluble fms-like tyrosine kinase-1 to placental growth factor ratio: ruling out pre-eclampsia for up to 4 weeks and value of retesting. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. ISSN 0960-7692. 53, s. 367–375. doi: 10.1002/uog.19178. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín & Haugen, Guttorm [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). Stopping when knowing: use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 5(2). doi: 10.1183/23120541.00197-2018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cornish, Rosie; Staff, Anne Cathrine; Boyd, Andy; Lawlor, Debbie A.; Tretli, Steinar & Bradwin, Gary [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Maternal reproductive hormones and angiogenic factors in pregnancy and subsequent breast cancer risk. Cancer Causes and Control. ISSN 0957-5243. 30(1), s. 63–74. doi: 10.1007/s10552-018-1100-6.
 • Brunetti, Marta; Holth, Arild; Panagopoulos, Ioannis; Staff, Anne Cathrine; Micci, Francesca & Davidson, Ben (2019). Expression and clinical role of the dipeptidyl peptidases DPP8 and DPP9 in ovarian carcinoma. Virchows Archiv. ISSN 0945-6317. 474(2), s. 177–185. doi: 10.1007/s00428-018-2487-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svenningsen, Rune; Staff, Anne Cathrine; Langebrekke, Anton & Qvigstad, Erik (2018). Fertility outcome after cornual resection for interstitial pregnancies. Journal of minimally invasive gynecology. ISSN 1553-4650. s. 1–6. doi: 10.1016/j.jmig.2018.08.017.
 • Halaas, Nathalie Bodd; Blennow, Kaj; Idland, Ane-Victoria; Wyller, Torgeir Bruun; Ræder, Johan & Frihagen, Frede Jon [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Neurofilament light in serum and cerebrospinal fluid of hip fracture patients with delirium. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. ISSN 1420-8008. 46(5-6), s. 346–357. doi: 10.1159/000494754. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cabral-Marques, Otavio; Marques, Alexandre; Melvær, Giil Lasse; De Vito, Roberta; Rademacher, Judith & Günther, Jeannine [Vis alle 36 forfattere av denne artikkelen] (2018). GPCR-specific autoantibody signatures are associated with physiological and pathological immune homeostasis. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 9(5224). doi: 10.1038/s41467-018-07598-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Kjartan; Alnæs-Katjavivi, Patji; Størvold, Gro Leite; Sugulle, Meryam; Johnsen, Guro Mørk & Redman, Christopher W.G. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Classical cardiovascular risk markers in pregnancy and associations to uteroplacental acute atherosis. Hypertension. ISSN 0194-911X. 72(3), s. 695–702. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10964. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Guro Mørk; Størvold, Gro Leite; Drabbels, Jos J.M.; Haasnoot, Geert W.; Eikmans, Michael & Spruyt-Gerritse, Marijke J. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). The combination of maternal KIR-B and fetal HLA-C2 is associated with decidua basalis acute atherosis in pregnancies with preeclampsia. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 129, s. 23–29. doi: 10.1016/j.jri.2018.07.005.
 • Sole, Kristina Baker; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2018). The association of maternal country of birth and education with hypertensive disorders of pregnancy: A population-based study of 960 516 deliveries in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 97(10), s. 1237–1247. doi: 10.1111/aogs.13393.
 • Cerdeira, Ana Sofia; Agrawal, Swati; Staff, Anne Cathrine; Redman, Christopher W.G. & Vatish, Manu (2018). Angiogenic factors: potential to change clinical practice in pre-eclampsia? BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 125(11), s. 1389–1395. doi: 10.1111/1471-0528.15042. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Angell, Inga Leena; Landrø, Linn Aina Ysland & Hilde, Katarina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria? American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 219(3), s. 289.e1–289.e12. doi: 10.1016/j.ajog.2018.05.028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fonnes, Tina; Trovik, Jone; Edqvist, Per-Henrik D.; Fasmer, Kristine Eldevik; Marcickiewicz, Janusz & Tingulstad, Solveig [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Asparaginase-like protein 1 expression in curettage independently predicts lymph node metastasis in endometrial carcinoma: a multicentre study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 125(13), s. 1695–1703. doi: 10.1111/1471-0528.15403.
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Borstad, Ellen & Svenningsen, Rune (2018). The Manchester procedure: anatomical, subjective and sexual outcomes. International Urogynecology Journal. ISSN 0937-3462. 29(8), s. 1193–1201. doi: 10.1007/s00192-018-3622-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schmella, Mandy J.; Roberts, James M.; Conley, Yvette P.; Ren, Dianxu; Størvold, Gro Leite & Ingles, Sue A. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Endoglin pathway genetic variation in preeclampsia: A validation study in Norwegian and Latina cohorts. Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 12, s. 144–149. doi: 10.1016/j.preghy.2017.10.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeland, Grace M.; Skurtveit, Svetlana; Staff, Anne Cathrine; Eide, Geir Egil; Daltveit, Anne Kjersti & Klungsøyr, Kari [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Pregnancy-related risk factors are associated with a significant burden of treated hypertension within 10 years of delivery: Findings from a population-based Norwegian Cohort. Journal of the American Heart Association (JAHA). ISSN 2047-9980. 7(10). doi: 10.1161/JAHA.117.008318. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rieber-Mohn, Amalie; Sugulle, Meryam; Wallukat, Gerd; Alnæs-Katjavivi, Patji; Størvold, Gro Leite & Bolstad, Nils [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Auto-antibodies against the angiotensin II type I receptor in women with uteroplacental acute atherosis and preeclampsia at delivery and several years postpartum. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 128, s. 23–29. doi: 10.1016/j.jri.2018.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zadora, Julianna; Singh, Manvendra; Herse, Florian; Przybyl, Lukasz; Haase, Nadine & Golic, Michaela [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2017). Disturbed Placental Imprinting in Preeclampsia Leads to Altered Expression of DLX5, a Human-Specific Eearly Trophoblast Marker. Circulation. ISSN 0009-7322. 136, s. 1824–1839. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028110.
 • Moe, Kjartan; Heidecke, Harald; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2017). Dysregulation of circulating autoantibodies against VEGF-A, VEGFR-1 and PlGF in preeclampsia ? A role in placental and vascular health? Pregnancy Hypertension. ISSN 2210-7789. 10, s. 83–89. doi: 10.1016/j.preghy.2017.06.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barrientos, Gabriela; Pussetto, M.; Rose, Matthias; Staff, Anne Cathrine; Blois, Sandra Maria & Toblli, Jorge Eduardo (2017). Defective trophoblast invasion underlies fetal growth restriction and preeclampsia-like symptoms in the stroke-prone spontaneously hypertensive rat. Molecular human reproduction. ISSN 1360-9947. 23(7), s. 509–519. doi: 10.1093/molehr/gax024.
 • Sugulle, Meryam; Heidecke, Harald; Maschke, Ulrike; Herse, Florian; Danser, A.H. Jan & Mueller, Dominik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Soluble (pro)renin receptor in preeclampsia and diabetic pregnancies. Journal of the American Society of Hypertension : JASH. ISSN 1933-1711. 11(10), s. 644–652. doi: 10.1016/j.jash.2017.08.001.
 • Tangen, Ingvild Løberg; Kopperud, Reidun Kristin; Visser, Nicole C.M.; Staff, Anne Cathrine; Tingulstad, Solveig & Marcickiewicz, Janusz [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Expression of L1CAM in curettage or high L1CAM level in preoperative blood samples predicts lymph node metastases and poor outcome in endometrial cancer patients. British Journal of Cancer. ISSN 0007-0920. 117(6), s. 840–847. doi: 10.1038/bjc.2017.235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Njølstad, Tormund Salvesen; Werner, Henrica Maria Johanna; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine & Oddenes, Klaus [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2017). Late-week surgical treatment of endometrial cancer is associated with worse long-term outcome: Results from a prospective, multicenter study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(8:e0182223), s. 1–12. doi: 10.1371/journal.pone.0182223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leroy, Claire; Tobin, Kari Anne Risan; Basak, Sanjay; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2017). Fatty acid-binding protein3 expression in BeWo cells, a human placental choriocarcinoma cell line. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. ISSN 0952-3278. 120, s. 1–7. doi: 10.1016/j.plefa.2017.04.002.
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Sandvik, Leiv; Volløyhaug, Ingrid & Svenningsen, Rune (2017). Levator ani defects and the severity of symptoms in women with anterior compartment pelvic organ prolapse. International Urogynecology Journal. ISSN 0937-3462. 29(1), s. 63–69. doi: 10.1007/s00192-017-3390-8. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Macsali, Ferenc; Stangenes, Kristine Marie; Askeland, Olaug Margrete; Júlíusson, Pétur; Juliusson, Pétur Benedikt & Staff, Anne Cathrine (2021). Fødselsstatistikken 2019, nr 2. Fødselsnytt. ISSN 0802-0604. s. 1–4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fosheim, Ingrid; Johnsen, Guro Mørk; Alnæs-Katjavivi, Patji Haakon; Turowski, Gitta Erika; Sugulle, Meryam & Staff, Anne Cathrine (2021). Corrigendum to "Decidua basalis and acute atherosis: Expression of atherosclerotic foam cell associated proteins" [Placenta 107 (2021) 1-7]. Placenta. ISSN 0143-4004. doi: 10.1016/j.placenta.2021.10.014.
 • Lekva, Tove; Jacobsen, Daniel Pitz; Sugulle, Meryam; Moe, Kjartan; Fjeldstad, Heidi E. & Dechend, Ralf [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Circulating HLA-G and its association with cardiovascular markers in pregnancy. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 146. doi: 10.1016/j.jri.2021.103331.
 • Staff, Anne Cathrine (2019). Why do circulating biomarkers predict early-onset preeclampsia, and can they also predict future maternal cardiovascular health? Hypertension. ISSN 0194-911X. 74(5), s. 1084–1086. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13722.
 • Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2018). Preeclampsia: What Does the Brain Tell Us? Can We Blame the Eclampsia Risk on a Malperfused Placenta? Hypertension. ISSN 0194-911X. 72(1), s. 65–67. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11208.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Rehbinder, Eva Maria; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Monica Hauger; Fatnes, Thea Aspelund & Fugeli, Pål [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2018). Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children-the PreventADALL study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 73(10), s. 2063–2070. doi: 10.1111/all.13468.
 • Alnæs-Katjavivi, Patji; Lyall, Fiona; Roald, Borghild; Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2017). Corrigendum to "Acute atherosis in vacuum suction biopsies of decidua basalis: An evidence based research definition" [Placenta 37C (2016) 26-33] (S0143400415300801) (10.1016/j.placenta.2015.10.020). Placenta. ISSN 0143-4004. 52, s. 114–115. doi: 10.1016/j.placenta.2017.03.002.
 • Staff, Anne Cathrine & Redman, Christopher (2017). Staff and Redman response to placenta letter by Brosens. Placenta. ISSN 0143-4004. 58, s. 133–133. doi: 10.1016/j.placenta.2017.05.014.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 28. sep. 2022 15:41