Anne Cathrine (Annetine) Staff

Professor I - Obstetrikk og gynekologi
Bilde av Anne Cathrine (Annetine) Staff
English version of this page
Telefon +47-22119800
Mobiltelefon +47-41303081
Rom 49
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Kvinne Bygg 8 - 5. etasje
Postadresse Postb. 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Svangerskapsbiomarkører og helseutfall for mor og barn
 • Translasjonsforskning, biomarkører, kombinasjon basalforskning og klinisk forskning innen:
  • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes)
  • Gynekologisk cancer (ovarialcancer, endometriecancer)
 • Epidemiologiske og translasjonsstudier:
  • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, diabetes) som risiko for kardiovaskulær sykdom (og kreft) hos mor og barn
 • Kliniske studier:
  • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)

Undervisning

UiO, Medisin, Modul 6

Bakgrunn

Annetine Staff kombinerer arbeid som fulltids professor I ved UiO (fra 2015) og bistilling som klinisk overlege og forskningsleder (fra 2016) for Kvinneklinikken. Hun fungerer i tillegg som forskningsrådgiver ved Kvinneklinikken, OUS.

Annetine Staff er leder for Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (FFKS, etablert mai 2006), ved Oslo universitetssykehus (Kvinneklinikken, lokalisasjon Ullevål). Forskningssenteret har i dag ca. 30 medlemmer, deriblant 13 personer som deltar i Staffs placenta/preeklampsigruppe.

Hun har veiledet 11 ph.d.-studenter til fullført disputas ved UiO (2007-16), og veileder nå 8 ph.d.-studenter (2 som hovedveileder) og 3 studenter ved Forskerlinjen UiO (The Medical Student Research Program).

Hun er redaktør av Forskningshåndboken (gratis tilgjengelig i norsk og engelsk nettversjon).

Tidligere har Staff vært nestleder og fungerende leder i REK Sør-Norge samt medlem av NEM. Hun har også arbeidet som Forsknings- og innovasjonsdirektør, Helse Sør-Øst.

Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved UiO i 2000, avhandlingen "Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion".

Hun var utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987, og ble i 1996 spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Norge.

Priser

 • 2013: "IFPA (International Federation of Placenta Associations) Award in Placentology (2013), "acknowledging outstanding contributions to the field of placentology, including the relationship with fetus and mother by established investigators".
 • 2006: Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus, for arbeid med Forskningshåndboken.
 • 2003-08: Direktørens belønning for fremragende forskning, Ullevål universitetssykehus
 • 1998-99: 4 priser for beste foredrag/abstract på internasjonale (2) og nasjonale (2) forskningsmøter

Verv

 • Visepresident ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) 2012-16. Representant for Norge i Executive Committee ISSHP(pågående)
 • Leder av EPG (European Placenta Group) 2011-16.Representerer EPG i IFPA (International Federation of Placenta Associations) Executive Committee (pågående)
 • Medlem av redaksjonskomiteen: HYPERTENSION og Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health (pågående)
 • Programkomitemedlem, Stamcelleprogrammet, Norges Forskningsråd (til 2018)
 • Medlem av Executive og Steering Committee of Global Pregnancy CoLaboratory
 • Leder av faggruppen for fødselshjelp og kvinnesykdommer i Nasjonalt publiseringsutvalg Medisin ((2011-)
 • Leder av forskningsutvalget Kvinneklinikken OUS 

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid, Norge

 • Karin C. Lødrup Carlsen, Barne- og ungdomsklinikken OUS og UiO: PreventADALL-studien
 • Jens-Petter Berg, OUS og UiO
 • Torbjørn Omland, UiO og Ahus
 • Judith Staerk, NCMM, UiO
 • Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret, UiO
 • Ben Davidson, OUS, lokalisasjon Radiumhospitalet, Avdeling for patologi
 • Borghild Roald, Gitta Turowski, Sigrid Bjørnstad, OUS, Patologi
 • Dan Atar, Kristin Angel, Thomas von Lueder, Kardiologisk avdeling, OUS
 • Kreftregisteret: Hanne Stensheim/Tom Grotmol
 • Folkehelseinstituttet: Håkon Gjessing, Grace Egeland
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), UiO
 • Haukeland universitetssykehus, UiB (Jone Trovik og Nils-Halvdan Morken))
 • Linda Tømmerdal Roten; NTNU/St. Olav

Internasjonalt samarbeid

 • PreventADALL-konsortiet (med partnere i Sverige, Sveits, Australia, England, Finland og Norge)
 • Hilary Gammill og Sami Kanaan: University of Washington, Seattle, USA
 • Christopher Redman og Antoniya Georgieva, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
 • Global Pregnancy CoLaboratory (USA; Canada, Europa, prosjektsamarbeid med 28 internasjonale forskningsledere)
 • Ralf Dechend og Florian Herse, Franz-Volhard-Clinic, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Department of Cardiology, Berlin, Tyskland
 • Frans Claas, Sicco Scherjon, University of Leiden, Nederland
 • Rebecca Troisi, National Cancer Institute, USA
 • Harvey Kliman, Yale University, USA
Emneord: Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier
Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 23. jan. 2020 12:31