Anne Cathrine (Annetine) Staff

Professor I - Obstetrikk og gynekologi
Bilde av Anne Cathrine (Annetine) Staff
English version of this page
Telefon +47-22119800
Mobiltelefon +47-41303081
Rom 49
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Kvinne Bygg 8 - 5. etasje
Postadresse Postb. 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Svangerskapsbiomarkører og helseutfall for mor og barn
 • Translasjonsforskning, biomarkører, kombinasjon basalforskning og klinisk forskning innen:
  • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes)
  • Gynekologisk cancer (ovarialcancer, endometriecancer)
 • Epidemiologiske og translasjonsstudier:
  • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, diabetes) som risiko for kardiovaskulær sykdom (og kreft) hos mor og barn
 • Kliniske studier:
  • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)

Undervisning

UiO, Medisin, Modul 6

Bakgrunn

Annetine Staff kombinerer arbeid som fulltids professor I ved UiO (fra 2015) og bistilling som klinisk overlege og forskningsleder (fra 2016) for Kvinneklinikken. Hun fungerer i tillegg som forskningsrådgiver ved Kvinneklinikken, OUS.

Annetine Staff er leder for Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (FFKS, etablert mai 2006), ved Oslo universitetssykehus (Kvinneklinikken, lokalisasjon Ullevål). Forskningssenteret har i dag ca. 30 medlemmer, deriblant 13 personer som deltar i Staffs placenta/preeklampsigruppe.

Hun har veiledet 11 ph.d.-studenter til fullført disputas ved UiO (2007-16), og veileder nå 8 ph.d.-studenter (2 som hovedveileder) og 3 studenter ved Forskerlinjen UiO (The Medical Student Research Program).

Hun er redaktør av Forskningshåndboken (gratis tilgjengelig i norsk og engelsk nettversjon).

Tidligere har Staff vært nestleder og fungerende leder i REK Sør-Norge samt medlem av NEM. Hun har også arbeidet som Forsknings- og innovasjonsdirektør, Helse Sør-Øst.

Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved UiO i 2000, avhandlingen "Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion".

Hun var utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987, og ble i 1996 spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Norge.

Priser

 • 2013: "IFPA (International Federation of Placenta Associations) Award in Placentology (2013), "acknowledging outstanding contributions to the field of placentology, including the relationship with fetus and mother by established investigators".
 • 2006: Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus, for arbeid med Forskningshåndboken.
 • 2003-08: Direktørens belønning for fremragende forskning, Ullevål universitetssykehus
 • 1998-99: 4 priser for beste foredrag/abstract på internasjonale (2) og nasjonale (2) forskningsmøter

Verv

 • Visepresident ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) 2012-16. Representant for Norge i Executive Committee ISSHP(pågående)
 • Leder av EPG (European Placenta Group) 2011-16.Representerer EPG i IFPA (International Federation of Placenta Associations) Executive Committee (pågående)
 • Medlem av redaksjonskomiteen: HYPERTENSION og Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health (pågående)
 • Programkomitemedlem, Stamcelleprogrammet, Norges Forskningsråd (til 2018)
 • Medlem av Executive og Steering Committee of Global Pregnancy CoLaboratory
 • Leder av faggruppen for fødselshjelp og kvinnesykdommer i Nasjonalt publiseringsutvalg Medisin ((2011-)
 • Leder av forskningsutvalget Kvinneklinikken OUS 

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid, Norge

 • Karin C. Lødrup Carlsen, Barne- og ungdomsklinikken OUS og UiO: PreventADALL-studien
 • Jens-Petter Berg, OUS og UiO
 • Torbjørn Omland, UiO og Ahus
 • Judith Staerk, NCMM, UiO
 • Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret, UiO
 • Ben Davidson, OUS, lokalisasjon Radiumhospitalet, Avdeling for patologi
 • Borghild Roald, Gitta Turowski, Sigrid Bjørnstad, OUS, Patologi
 • Dan Atar, Kristin Angel, Thomas von Lueder, Kardiologisk avdeling, OUS
 • Kreftregisteret: Hanne Stensheim/Tom Grotmol
 • Folkehelseinstituttet: Håkon Gjessing, Grace Egeland
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), UiO
 • Haukeland universitetssykehus, UiB (Jone Trovik og Nils-Halvdan Morken))
 • Linda Tømmerdal Roten; NTNU/St. Olav

Internasjonalt samarbeid

 • PreventADALL-konsortiet (med partnere i Sverige, Sveits, Australia, England, Finland og Norge)
 • Hilary Gammill og Sami Kanaan: University of Washington, Seattle, USA
 • Christopher Redman og Antoniya Georgieva, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
 • Global Pregnancy CoLaboratory (USA; Canada, Europa, prosjektsamarbeid med 28 internasjonale forskningsledere)
 • Ralf Dechend og Florian Herse, Franz-Volhard-Clinic, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Department of Cardiology, Berlin, Tyskland
 • Frans Claas, Sicco Scherjon, University of Leiden, Nederland
 • Rebecca Troisi, National Cancer Institute, USA
 • Harvey Kliman, Yale University, USA
Emneord: Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier

Publikasjoner

 • Berdzuli, Nino; Lomia, Nino; Staff, Anne Cathrine; Lazdane, Gunta; Pestvenidze, Ekaterine & Jacobsen, Anne Flem (2021). Audit of early and late maternal deaths in georgia: Potential for improving substandard obstetric care. International Journal of Women's Health.  ISSN 1179-1411.  13, s 1- 15 . doi: 10.2147/IJWH.S288763
 • Dyrkorn, Ole Aleksander; Staff, Anne Cathrine; Kulseng-Hanssen, Sigurd & Svenningsen, Rune (2021). Previous obstetrical history does not impact short-term mid-urethral sling outcomes. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  s 1- 11 . doi: 10.1007/s00192-021-04836-5
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Landrø, Linn Aina Ysland; LeBlanc, Marissa Erin; Gjersvik, Petter; Carlsen, Karin C. Lødrup; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Nordlund, Björn; Rudi, Knut; Skjerven, Håvard Ove; Staff, Anne Cathrine; Söderhäll, Cilla; Vettukattil, Muhammad Riyas & Rehbinder, Eva Maria (2021). Diagnosing atopic dermatitis in infancy using established diagnostic criteria: a cohort study. British Journal of Dermatology.  ISSN 0007-0963. . doi: 10.1111/bjd.19831
 • Fosheim, I.K.; Johnsen, G.M.; Alnaes-Katjavivi, P.; Turowski, G.; Sugulle, M. & Staff, A.C. (2021). Decidua basalis and acute atherosis: Expression of atherosclerotic foam cell associated proteins. Placenta.  ISSN 0143-4004.  107, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.placenta.2021.03.001
 • Johnsen, Guro Mørk; Fjeldstad, Heidi Elisabeth.; Drabbels, Jos J.M.; Haasnoot, Geert W.; Eikmans, Michael; Størvold, Gro Leite; Alnæs-Katjavivi, Patji; Jacobsen, Daniel Pitz; Scherjon, Sicco; Redman, Christopher W.G.; Claas, Frans H.J. & Staff, Anne Cathrine (2021). A possible role for HLA-G in development of uteroplacental acute atherosis in preeclampsia. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  144:103284, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.jri.2021.103284
 • Lorenzon, Aline R.; Moreli, Jusciele Brogin; Melo, Rafaela de Macedo; Namba, Felipe Yukio; Staff, Anne Cathrine; Yung, Hong Wa; Burton, Graham J. & Bevilacqua, Estela (2021). Stromal cell-derived factor (Sdf) 2 and the endoplasmic reticulum stress response of trophoblast cells in gestational diabetes mellitus and in vitro hyperglycaemic condition cp. Current Vascular Pharmacology.  ISSN 1570-1611.  19(2), s 201- 209 . doi: 10.2174/1570161118666200606222123
 • Mitlid-Mork, Birgitte; Turowski, Gitta; Bowe, Sophie; Staff, Anne Cathrine & Sugulle, Meryam (2021). Circulating angiogenic profiles and histo-morphological placental characteristics of uncomplicated post-date pregnancies. Placenta.  ISSN 0143-4004.  109, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.placenta.2021.04.017
 • Nilsen, Morten; Lokmic, Asima; Angell, Inga Leena; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Marsland, Benjamin J.; Nordlund, Björn; Rehbinder, Eva Maria; Saunders, Carina Madelen; Skjerven, Håvard Ove; Snipen, Lars Gustav; Staff, Anne Cathrine; Söderhäll, Cilla; Vettukattil, Muhammad Riyas & Rudi, Knut (2021). Fecal Microbiota Nutrient Utilization Potential Suggests Mucins as Drivers for Initial Gut Colonization of Mother-Child-Shared Bacteria. Applied and Environmental Microbiology.  ISSN 0099-2240.  87(6) . doi: 10.1128/AEM.02201-20
 • Redman, Christopher W.G.; Staff, Anne Cathrine & Roberts, James M. (2021). Syncytiotrophoblast stress in preeclampsia: the convergence point for multiple pathways. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  s 1- 21 . doi: 10.1016/j.ajog.2020.09.047
 • Sole, Kristina Baker; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2021). Maternal diseases and risk of hypertensive disorders of pregnancy across gestational age groups. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  25, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.preghy.2021.05.004
 • Tedner, Sandra G.; Söderhäll, Cilla; Konradsen, Jon R.; Bains, Karen Eline Stensby; Borres, Magnus P.; Carlsen, Kai-Håkon; Carlsen, Karin C. Lødrup; Färdig, Martin; Gerdin, Sabina W.; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Kreyberg, Ina; Mägi, Caroline-Aleksi O.; Nordhagen, Live Solveig; Rehbinder, Eva Maria; Rudi, Knut; Skjerven, Håvard Ove; Staff, Anne Cathrine; Vettukattil, Muhammad Riyas; van Hage, Marianne; Nordlund, Björn & Asarnoj, Anna (2021). Extract and molecular-based early infant sensitization and associated factors—A PreventADALL study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology.  ISSN 0105-4538. . doi: 10.1111/all.14805 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ziesler, Charlotte P.Ø.; Staff, Anne Cathrine; Sugulle, Meryam & Moe, Kjartan (2021). Low physical activity levels 1 year after pregnancy complications. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  25, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.preghy.2021.05.022
 • Allotey, John; Snell, Kym I.E.; Smuk, Melanie; Hooper, Richard; Chan, Claire; Ahmed, Asif; Chappell, Lucy C.; von Dadelszen, Peter; Dodds, Julie; Green, Marcus; Kenny, Louise; Khalil, Asma; Khan, Khalid S.; Mol, Ben W.; Myers, Jenny; Poston, Lucilla; Thilaganathan, Basky; Staff, Anne Cathrine; Smith, Gordon C.S.; Ganzevoort, Wessel; Laivuori, Hannele; Odibo, Anthony O.; Ramírez, Javier A.; Kingdom, John; Daskalakis, George; Farrar, Diane; Baschat, AA; Seed, PT; Prefumo, F; da Silva Costa, F; Groen, H; Audibert, F; Masse, J; Skråstad, Ragnhild Bergene; Salvesen, Kjell Å; Haavaldsen, Camilla; Nagata, C; Rumbold, Alice R.; Heinonen, Seppo; Askie, LM; Smits, LJ; Vinter, CA; Magnus, Per; Kajantie, Eero Olavi; Villa, PM; Jenum, Anne Karen; Andersen, LB; Norman, JE; Ohkuchi, A; Eskild, Anne; Bhattacharya, Sohinee; McAuliffe, Fionnuala M.; Galindo, Alberto; Herraiz, Ignacio; Carbillon,, Lionel; Klipstein-Grobusch, Kerstin; Yeo, SeonAe; Teede, Helena J.; Browne, Joyce L; Moons, Karel G.M.; Riley, Richard D & Thangaratinam, Shakila (2020). Validation and development of models using clinical, biochemical and ultrasound markers for predicting pre-eclampsia: an individual participant data meta-analysis. Health Technology Assessment.  ISSN 1366-5278.  24(72) . doi: 10.3310/hta24720 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Angell, Inga Leena; Nilsen, Morten; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Marsland, Benjamin; Nordlund, Björn; Rehbinder, Eva Maria; Schinagl, Carina Madelen; Skjerven, Håvard Ove; Staff, Anne Cathrine; Söderhäll, Cilla; Vettukattil, Muhammad Riyas & Rudi, Knut (2020). De novo species identification using 16S rRNA gene nanopore sequencing. PeerJ.  ISSN 2167-8359.  8:e10029, s 1- 11 . doi: 10.7717/peerj.10029 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berdzuli, Nino; Lomia, Nino; Staff, Anne Cathrine; Kereselidze, Maia; Lazdane, Gunta & Jacobsen, Anne Flem (2020). Maternal mortality in Georgia: Incidence, causes and level of underreporting: A national reproductive age mortality study 2014. International Journal of Women's Health.  ISSN 1179-1411.  12, s 277- 286 . doi: 10.2147/IJWH.S227349 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Drabbels, Jos J.M.; Welleweerd, Robert; van Rooy, Inge; Johnsen, Guro Mørk; Staff, Anne Cathrine; Haasnoot, Geert W.; Westerink, Nienke; Claas, Frans H.J.; Rozemuller, Erik & Eikmans, Michael (2020). HLA-G whole gene amplification reveals linkage disequilibrium between the HLA-G 3′UTR and coding sequence. HLA.  ISSN 2059-2302.  96(2), s 179- 185 . doi: 10.1111/tan.13909 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dyrkorn, Ole Aleksander; Staff, Anne Cathrine; Kulseng-Hanssen, Sigurd; Dimoski, Tomislav & Svenningsen, Rune (2020). The completeness and accuracy of the Norwegian Female Incontinence Registry. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  99, s 1618- 1625 . doi: 10.1111/aogs.13951 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Freitag, Nancy; Tirado-Gonzalez, Irene; Barrientos, Gabriela; Powell, Katie L.; Boehm-Sturm, Philipp; Koch, Stefan P.; Hecher, Kurt; Staff, Anne Cathrine; Arck, Petra Clara; Diemert, Anke & Blois, Sandra M. (2020). Galectin-3 deficiency in pregnancy increases the risk of fetal growth restriction (FGR) via placental insufficiency. Cell Death & Disease.  ISSN 2041-4889.  11:560(7), s 1- 9 . doi: 10.1038/s41419-020-02791-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jacobsen, Daniel Pitz; Lekva, Tove; Moe, Kjartan; Fjeldstad, Heidi Elisabeth; Johnsen, Guro Mørk; Sugulle, Meryam & Staff, Anne Cathrine (2020). Pregnancy and postpartum levels of circulating maternal sHLA-G in preeclampsia. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  143 . doi: 10.1016/j.jri.2020.103249 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lekva, Tove; Sugulle, Meryam; Moe, Kjartan; Redman, Christopher W.G.; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2020). Multiplex Analysis of Circulating Maternal Cardiovascular Biomarkers Comparing Preeclampsia Subtypes. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  75(6), s 1513- 1522 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14580 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magi, Caroline-Aleksi Olsson; Backlund, Anders Bjerg; Carlsen, Karin C. Lødrup; Almqvist, Catarina; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Haugen, Guttorm; Hilde, Katarina; Carlsen, Oda Cecilie; Jonassen, Christine M; Rehbinder, Eva Maria; Sjøborg, Katrine Dønvold; Skjerven, Håvard Ove; Staff, Anne Cathrine; Vettukattil, Muhammad Riyas; Söderhäll, Cilla & Nordlund, Bjørn Kristian (2020). Allergic disease and risk of stress in pregnant women: a PreventADALL study. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research).  ISSN 2312-0541.  6(4) . doi: 10.1183/23120541.00175-2020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mitlid-Mork, Birgitte; Bowe, Sophie; Gran, Jon Michael; Bolstad, Nils; Berg, Jens Petter; Redman, Christopher W.G.; Staff, Anne Cathrine & Sugulle, Meryam (2020). Maternal placental growth factor and soluble fms-like tyrosine kinase-1 reference ranges in post-term pregnancies: A prospective observational study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15:e0240473(10), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0240473 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Kjartan; Sugulle, Meryam; Dechend, Ralf; Angel, Kristin & Staff, Anne Cathrine (2020). Functional and structural vascular biomarkers in women 1 year after a hypertensive disorder of pregnancy. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  21, s 23- 29 . doi: 10.1016/j.preghy.2020.04.008
 • Nilsen, Morten; Schinagl, Carina Madelen; Angell, Inga Leena; Arntzen, Magnus Øverlie; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Haugen, Guttorm; Hagen, Live Heldal; Carlsen, Monica Hauger; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Nordlund, Bjørn; Rehbinder, Eva Maria; Skjerven, Håvard Ove; Snipen, Lars Gustav; Staff, Anne Cathrine; Vettukattil, Muhammad Riyas & Rudi, Knut (2020). Butyrate Levels in the Transition from an Infant-to an Adult-Like Gut Microbiota Correlate with Bacterial Networks Associated with Eubacterium Rectale and Ruminococcus Gnavus. Genes.  ISSN 2073-4425.  11(11) . doi: 10.3390/genes11111245 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordhagen, Live Solveig; Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Glavin, Kari; Skjerven, Håvard Ove; Småstuen, Milada Cvancarova; Hilde, Katarina; Nordlund, Björn; Vettukattil, Muhammad Riyas; Hedlin, Gunilla; Granum, Berit Brunstad; Jonassen, Christine M.; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Haugen, Guttorm; Rehbinder, Eva Maria; Söderhall, Cilla; Staff, Anne Cathrine & Carlsen, Karin C. Lødrup (2020). Maternal use of nicotine products and breastfeeding 3 months postpartum. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  109(12), s 2594- 2603 . doi: 10.1111/apa.15299 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pay, Aase Serine Devold; Johansen, Katarina; Staff, Anne Cathrine; Laine, Katariina; Blix, Ellen & Økland, Inger (2020). Effects of external cephalic version for breech presentation at or near term in high-resource settings: A systematic review of randomized and non-randomized studies. European Journal of Midwifery.  ISSN 2585-2906.  4 . doi: 10.18332/ejm/128364 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjerven, Håvard Ove; Rehbinder, Eva Maria; Vettukattil, Muhammad Riyas; LeBlanc, Marissa Erin; Granum, Berit; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Landrø, Linn Aina Ysland; Marsland, Benjamin J.; Rudi, Knut; Sjøborg, Katrine Dønvold; Söderhäll, Cilla; Staff, Anne Cathrine; Carlsen, Kai-Håkon; Asarnoj, Anna; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Oda Cecilie; Endre, Kim Magnus Advocaat; Granlund, Peder Annæus; Hermansen, Johanne Uthus; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Hilde, Katarina; Håland, Geir; Kreyberg, Ina; Inge Christoffer, Olsen; Mägi, Caroline-Aleksi Olsson; Nordhagen, Live Solveig; Schinagl, Carina Madelen; Skrindo, Ingebjørg; Tedner, Sandra G.; Værnesbranden, Caren Magdalena Rydland; Wiik, Johanna; Jonassen, Christine M; Nordlund, Björn & Carlsen, Karin C. Lødrup (2020). Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  395(10228), s 951- 961 . doi: 10.1016/S0140-6736(19)32983-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Snell, Kym I.E.; Allotey, John; Smuk, Melanie; Hooper, Richard; Chan, Claire; Ahmed, Asif; Chappell, Lucy C.; Von Dadelszen, Peter; Green, Marcus; Kenny, Louise; Khalil, Asma; Khan, Khalid; Mol, Ben W.; Myers, Jenny; Poston, Lucilla; Thilaganathan, Basky; Staff, Anne Cathrine; Smith, Gordon C.S.; Ganzevoort, Wessel; Laivuori, Hannele; Odibo, Anthony; Arenas Ramírez, Javier; Kingdom, John; Daskalakis, George; Farrar, Diane; Baschat, Ahmet A.; Seed, Paul T.; Prefumo, Federico; da Silva Costa, Fabricio; Groen, Henk; Audibert, Francois; Masse, Jacques; Skråstad, Ragnhild Bergene; Salvesen, Kjell Å; Haavaldsen, Camilla; Nagata, Chie; Rumbold, Alice R.; Heinonen, Seppo; Askie, Lisa; Smits, Luc; Vinter, Christina; Magnus, Per; Eero, Kajantie; Villa, Pia M.; Jenum, Anne Karen; Andersen, Louise B.; Norman, Jane E.; Ohkuchi, Akihide; Eskild, Anne; Bhattacharya, Sohinee; McAuliffe, Fionnuala; Galindo, Alberto; Herraiz, Ignacio; Carbillon, Lionel; Klipstein-Grobusch, Kerstin; Yeo, SeonAe; Browne, Joyce L.; Moons, Karel G.M.; Riley, Richard D. & Thangaratinam, Shakila (2020). External validation of prognostic models predicting pre-eclampsia: individual participant data meta-analysis. BMC Medicine.  ISSN 1741-7015.  18, s 1- 18 . doi: 10.1186/s12916-020-01766-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2020). Will Postnatal Renin-Angiotensin System Blockade Improve Long-Term Maternal Cardiovascular Health after Preeclampsia?. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  76(6), s 1704- 1706 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16229
 • Staff, Anne Cathrine; Fjeldstad, Heidi Elisabeth; Fosheim, Ingrid Knutsdotter; Moe, Kjartan; Turowski, Gitta Erika; Johnsen, Guro Mørk; Alnæs-Katjavivi, Patji & Sugulle, Meryam (2020). Failure of physiological transformation and spiral artery atherosis: their roles in preeclampsia. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  s 1- 12 . doi: 10.1016/j.ajog.2020.09.026 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Waldum, Åsa; Jacobsen, Anne Flem; Lukasse, Mirjam; Staff, Anne Cathrine; Falk, Ragnhild Sørum; Vangen, Siri & Sørbye, Ingvil (2020). The provision of epidural analgesia during labor according to maternal birthplace: a Norwegian register study. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  20(321) . doi: 10.1186/s12884-020-03021-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alnæs-Katjavivi, Patji; Roald, Borghild & Staff, Anne Cathrine (2019). Uteroplacental acute atherosis in preeclamptic pregnancies: Rates and clinical outcomes differ by tissue collection methods. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  19, s 11- 17 . doi: 10.1016/j.preghy.2019.11.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brunetti, Marta; Holth, Arild; Panagopoulos, Ioannis; Staff, Anne Cathrine; Micci, Francesca & Davidson, Ben (2019). Expression and clinical role of the dipeptidyl peptidases DPP8 and DPP9 in ovarian carcinoma. Virchows Archiv.  ISSN 0945-6317.  474(2), s 177- 185 . doi: 10.1007/s00428-018-2487-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cornish, Rosie; Staff, Anne Cathrine; Boyd, Andy; Lawlor, Debbie A.; Tretli, Steinar; Bradwin, Gary; McElrath, Thomas F.; Hyer, Marianne; Hoover, Robert N. & Troisi, Rebecca (2019). Maternal reproductive hormones and angiogenic factors in pregnancy and subsequent breast cancer risk. Cancer Causes and Control.  ISSN 0957-5243.  30(1), s 63- 74 . doi: 10.1007/s10552-018-1100-6
 • Dyrkorn, Ole Aleksander; Staff, Anne Cathrine; Kulseng-Hanssen, Sigurd; Schiøtz, Hjalmar A. & Svenningsen, Rune (2019). Childbirth after mid-urethral sling surgery: effects on long-term success and complications. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  31(3), s 485- 492 . doi: 10.1007/s00192-019-04067-9 Vis sammendrag
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Gjersvik, Petter; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; LeBlanc, Marissa Erin; Nordlund, Bjørn Kristian; Skjerven, Håvard Ove; Staff, Anne Cathrine; Söderhäll, Cilla; Vettukattil, Muhammad Riyas & Landrø, Linn Aina Ysland (2019). Maternal and paternal atopic dermatitis and risk of atopic dermatitis during early infancy in girls and boys. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.  ISSN 2213-2198.  8(1), s 416- 418 . doi: 10.1016/j.jaip.2019.06.039 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjeldstad, Heidi Elisabeth; Johnsen, Guro Mørk & Staff, Anne Cathrine (2019). Fetal microchimerism and implications for maternal health. Obstetric Medicine.  ISSN 1753-495X.  s 1- 8 . doi: 10.1177/1753495X19884484
 • Fosheim, Ingrid K.; Alnæs-Katjavivi, Patji; Redman, Christopher; Roald, Borghild; Staff, Anne Cathrine & Størvold, Gro Leite (2019). Acute atherosis of decidua basalis; characterization of spiral arteries, endothelial status and activation. Placenta.  ISSN 0143-4004.  82, s 10- 16 . doi: 10.1016/j.placenta.2019.04.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gill, Navleen; Leng, Yaozhu; Romero, Roberto; Xu, Yi; Panaitescu, Bogdan; Miller, Derek; Arif, Afrah; Mumuni, Salma; Qureshi, Faisal; Hsu, Chaur-Dong; Hassan, Sonia S.; Staff, Anne Cathrine & Gómez-López, Nardhy (2019). The immunophenotype of decidual macrophages in acute atherosis. American journal of reproductive immunology.  ISSN 1046-7408.  81:e13098(4), s 1- 15 . doi: 10.1111/aji.13098
 • Johnsen, Guro Mørk; Størvold, Gro Leite; Alnæs-Katjavivi, Patji; Roald, Borghild; Golic, Michaela; Dechend, Ralf; Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2019). Lymphocyte characterization of decidua basalis spiral arteries with acute atherosis in preeclamptic and normotensive pregnancies. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  132, s 42- 48 . doi: 10.1016/j.jri.2019.03.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Hilde, Katarina; Jonassen, Christine M; Nordhagen, Live Solveig; Nordlund, Björn; Sjøborg, Katrine Dønvold; Skjerven, Håvard Ove; Staff, Anne Cathrine; Söderhäll, Cilla; Vettukattil, Muhammad Riyas & Carlsen, Karin C. Lødrup (2019). Stopping when knowing: use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research).  ISSN 2312-0541.  5(2) . doi: 10.1183/23120541.00197-2018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Hilde, Katarina; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Nordhagen, Live Solveig; Nordlund, Björn; Sjøborg, Katrine Dønvold; Skjerven, Håvard Ove; Staff, Anne Cathrine; Söderhäll, Cilla; Rueegg, Corina Silvia; Vettukattil, Muhammad Riyas; Carlsen, Karin C. Lødrup & Despriee, Åshild (2019). Snus in pregnancy and infant birth size: a mother–child birth cohort study. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research).  ISSN 2312-0541.  5(4), s 1- 10 . doi: 10.1183/23120541.00255-2019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Kjartan; Sugulle, Meryam; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2019). Risk prediction of maternal cardiovascular disease one year after hypertensive pregnancy complications or gestational diabetes mellitus. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).  ISSN 2047-4873.  s 1- 11 . doi: 10.1177/2047487319879791
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Volløyhaug, Ingrid & Svenningsen, Rune (2019). Impact of levator muscle avulsions on Manchester procedure outcomes in pelvic organ prolapse surgery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  98(8), s 1046- 1054 . doi: 10.1111/aogs.13604 Vis sammendrag
 • Rehbinder, Eva Maria; Endre, Kim Magnus Advocaat; Carlsen, Karin C. Lødrup; Asarnoj, Anna; Bains, Karen Eline Stensby; Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Kai-Håkon; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Kreyberg, Ina; Nordhagen, Live Solveig; Nordlund, Björn; Schinagl, Carina Madelen; Sandvik, Leiv; Skjerven, Håvard Ove; Söderhäll, Cilla; Staff, Anne Cathrine; Vettukattil, Muhammad Riyas; Værnesbranden, Caren Magdalena Rydland & Landrø, Linn Aina Ysland (2019). Predicting skin barrier dysfunction and atopic dermatitis in early infancy. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.  ISSN 2213-2198.  s 1- 15 . doi: 10.1016/j.jaip.2019.09.014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schinagl, Carina Madelen; Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Gudbrandsgard, Malén; Carlsen, Kai-Håkon; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Sjøborg, Katrine Dønvold; Landrø, Linn Aina Ysland; Nordlund, Björn; Rudi, Knut; Skjerven, Håvard Ove; Söderhäll, Cilla; Staff, Anne Cathrine; Vettukattil, Muhammad Riyas & Carlsen, Monica Hauger (2019). Food and nutrient intake and adherence to dietary recommendations during pregnancy: A nordic mother?child population-based cohort. Food & Nutrition Research.  ISSN 1654-6628.  63:3676, s 1- 11 . doi: 10.29219/fnr.v63.3676 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scioscia, M; Dekker, GA; Chaouat, G; Dawonauth, L; Dechend, Ralf; Goldman-Wohl, D.; Gumilar, E; Karumanchi, SA; Kell, DB; Rademacher, TW; Robertson, S; Saito, S; Scherjon, Sicco; Staff, Anne Cathrine; Vatish, Manu & Robillard, PY (2019). A top priority in pre-eclampsia research: development of a reliable and inexpensive urinary screening test. The Lancet Global Health.  ISSN 2572-116X.  7(10), s e1312- e1313 . doi: 10.1016/S2214-109X(19)30319-5
 • Sheiner, Eyal; Kapur, Anil; Retnakaran, Ravi; Hadar, Eran; Poon, Liona C.; McIntyre, H. David; Divakar, Hema; Staff, Anne Cathrine; Narula, Jagat; Kihara, Anne B. & Hod, Moshe (2019). FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Postpregnancy initiative: Long-term maternal implications of pregnancy complications-follow-up considerations. International Journal of Gynecology & Obstetrics.  ISSN 0020-7292.  147, s 1- 31 . doi: 10.1002/ijgo.12926
 • Staff, Anne Cathrine (2019). Long-term cardiovascular health after stopping pre-eclampsia. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  394(10204), s 1120- 1121 . doi: 10.1016/S0140-6736(19)31993-2
 • Staff, Anne Cathrine (2019). The two-stage placental model of preeclampsia: An update. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  134-135, s 1- 10 . doi: 10.1016/j.jri.2019.07.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zeisler, Harald; Llurba, Elisa; Chantraine, Frédéric J.; Vatish, Manu; Staff, Anne Cathrine; Sennström, Maria; Olovsson, Matts; Brennecke, Shaun Patrick; Stepan, Holger; Allegranza, Deirdre; Schoedl, Maria; Grill, Sabine; Hund, Martin & Verlohren, Stefan (2019). Soluble fms-like tyrosine kinase-1 to placental growth factor ratio: ruling out pre-eclampsia for up to 4 weeks and value of retesting. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0960-7692.  53, s 367- 375 . doi: 10.1002/uog.19178 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cabral-Marques, Otavio; Marques, Alexandre; Melvær, Giil Lasse; De Vito, Roberta; Rademacher, Judith; Günther, Jeannine; Lange, Tanja; Humrich, Jens; Klapa, Sebastian; Schinke, Susanne; Schimke, Lena; Marschner, Gabriele; Pitann, Silke; Adler, Sabine; Dechend, Ralf; Muller, Dominik N.; Braicu, Ioana; Sehouli, Jalid; Schulze-Forster, Kai; Trippel, Tobias; Scheibenbogen, Carmen; Staff, Anne Cathrine; Mertens, Peter; Löbel, Madlen; Mastroianni, Justin; Plattfaut, Corinna; Gieseler, Frank; Dragun, Duska; Engelhardt, Barbara Elizabeth; Fernandez-Cabezudo, Maria; Ochs, Hans D; Al-Ramadi, Basel K; Lamprecht, Peter; Mueller, Antje; Heidecke, Harald & Riemekasten, Gabriela (2018). GPCR-specific autoantibody signatures are associated with physiological and pathological immune homeostasis. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  9(5224) . doi: 10.1038/s41467-018-07598-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cerdeira, Ana Sofia; Agrawal, Swati; Staff, Anne Cathrine; Redman, Christopher W.G. & Vatish, Manu (2018). Angiogenic factors: potential to change clinical practice in pre-eclampsia?. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  125(11), s 1389- 1395 . doi: 10.1111/1471-0528.15042 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeland, Grace M.; Skurtveit, Svetlana; Staff, Anne Cathrine; Eide, Geir Egil; Daltveit, Anne Kjersti; Klungsøyr, Kari; Trogstad, Lill; Magnus, Per; Brantsæter, Anne Lise & Haugen, Margaretha (2018). Pregnancy-related risk factors are associated with a significant burden of treated hypertension within 10 years of delivery: Findings from a population-based Norwegian Cohort. Journal of the American Heart Association (JAHA).  ISSN 2047-9980.  7(10) . doi: 10.1161/JAHA.117.008318 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fonnes, Tina; Trovik, Jone; Edqvist, Per-Henrik D.; Fasmer, Kristine Eldevik; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Bjørge, Line; Amant, Frédéric; Haldorsen, Ingfrid S.; Werner, Henrica Maria Johanna; Akslen, Lars A.; Tangen, Ingvild Løberg & Krakstad, Camilla (2018). Asparaginase-like protein 1 expression in curettage independently predicts lymph node metastasis in endometrial carcinoma: a multicentre study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  125(13), s 1695- 1703 . doi: 10.1111/1471-0528.15403
 • Halaas, Nathalie Bodd; Blennow, Kaj; Idland, Ane-Victoria; Wyller, Torgeir Bruun; Ræder, Johan; Frihagen, Frede Jon; Staff, Anne Cathrine; Zetterberg, Henrik & Watne, Leiv (2018). Neurofilament light in serum and cerebrospinal fluid of hip fracture patients with delirium. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders.  ISSN 1420-8008.  46(5-6), s 346- 357 . doi: 10.1159/000494754 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johnsen, Guro Mørk; Størvold, Gro Leite; Drabbels, Jos J.M.; Haasnoot, Geert W.; Eikmans, Michael; Spruyt-Gerritse, Marijke J.; Alnæs-Katjavivi, Patji; Scherjon, Sicco A.; Redman, Christopher W.G.; Claas, Frans H.J. & Staff, Anne Cathrine (2018). The combination of maternal KIR-B and fetal HLA-C2 is associated with decidua basalis acute atherosis in pregnancies with preeclampsia. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  129, s 23- 29 . doi: 10.1016/j.jri.2018.07.005
 • Moe, Kjartan; Alnæs-Katjavivi, Patji; Størvold, Gro Leite; Sugulle, Meryam; Johnsen, Guro Mørk; Redman, Christopher W.G.; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2018). Classical cardiovascular risk markers in pregnancy and associations to uteroplacental acute atherosis. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  72(3), s 695- 702 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10964 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Borstad, Ellen & Svenningsen, Rune (2018). The Manchester procedure: anatomical, subjective and sexual outcomes. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  29(8), s 1193- 1201 . doi: 10.1007/s00192-018-3622-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Angell, Inga Leena; Landrø, Linn Aina Ysland; Hilde, Katarina; Gaustad, Peter & Rudi, Knut (2018). Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria?. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  219(3), s 289.e1- 289.e12 . doi: 10.1016/j.ajog.2018.05.028 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rieber-Mohn, Amalie; Sugulle, Meryam; Wallukat, Gerd; Alnæs-Katjavivi, Patji; Størvold, Gro Leite; Bolstad, Nils; Redman, Christopher W.G.; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2018). Auto-antibodies against the angiotensin II type I receptor in women with uteroplacental acute atherosis and preeclampsia at delivery and several years postpartum. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  128, s 23- 29 . doi: 10.1016/j.jri.2018.05.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schmella, Mandy J.; Roberts, James M.; Conley, Yvette P.; Ren, Dianxu; Størvold, Gro Leite; Ingles, Sue A.; Wilson, Melissa L.; Staff, Anne Cathrine & Hubel, Carl A. (2018). Endoglin pathway genetic variation in preeclampsia: A validation study in Norwegian and Latina cohorts. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  12, s 144- 149 . doi: 10.1016/j.preghy.2017.10.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sole, Kristina Baker; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2018). The association of maternal country of birth and education with hypertensive disorders of pregnancy: A population-based study of 960 516 deliveries in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  97(10), s 1237- 1247 . doi: 10.1111/aogs.13393
 • Svenningsen, Rune; Staff, Anne Cathrine; Langebrekke, Anton & Qvigstad, Erik (2018). Fertility outcome after cornual resection for interstitial pregnancies. Journal of minimally invasive gynecology.  ISSN 1553-4650.  s 1- 6 . doi: 10.1016/j.jmig.2018.08.017
 • Barrientos, Gabriela; Pussetto, M.; Rose, Matthias; Staff, Anne Cathrine; Blois, Sandra Maria & Toblli, Jorge Eduardo (2017). Defective trophoblast invasion underlies fetal growth restriction and preeclampsia-like symptoms in the stroke-prone spontaneously hypertensive rat. Molecular human reproduction.  ISSN 1360-9947.  23(7), s 509- 519 . doi: 10.1093/molehr/gax024
 • Leroy, Claire; Tobin, Kari Anne Risan; Basak, Sanjay; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2017). Fatty acid-binding protein3 expression in BeWo cells, a human placental choriocarcinoma cell line. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.  ISSN 0952-3278.  120, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.plefa.2017.04.002
 • Moe, Kjartan; Heidecke, Harald; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2017). Dysregulation of circulating autoantibodies against VEGF-A, VEGFR-1 and PlGF in preeclampsia ? A role in placental and vascular health?. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  10, s 83- 89 . doi: 10.1016/j.preghy.2017.06.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Njølstad, Tormund Salvesen; Werner, Henrica Maria Johanna; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Oddenes, Klaus; Bjørge, Line; Engh, Marie Ellström; Woie, Kathrine; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric; Salvesen, Helga & Trovik, Jone (2017). Late-week surgical treatment of endometrial cancer is associated with worse long-term outcome: Results from a prospective, multicenter study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(8:e0182223), s 1- 12 . doi: 10.1371/journal.pone.0182223 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Sandvik, Leiv; Volløyhaug, Ingrid & Svenningsen, Rune (2017). Levator ani defects and the severity of symptoms in women with anterior compartment pelvic organ prolapse. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  29(1), s 63- 69 . doi: 10.1007/s00192-017-3390-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pay, Aase Serine Devold; Frøen, Frederik; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Gjessing, Håkon K. (2017). Symfyse-fundus-mål – prediktiv verdi av ny referansekurve. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(10), s 717- 720 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1022 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rimstad, Liv; SVENNINGSEN, RUNE; Schiøtz, Hjalmar A.; Moe, Kjartan; Staff, Anne Cathrine & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2017). Sling mobilization in the management of urinary retention after mid-urethral sling surgery. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  36(4), s 1091- 1096 . doi: 10.1002/nau.23046 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schalekamp-Timmermans, Sarah; Arends, Lidia R; Alsaker, Elin Hilde Roti; Chappell, Lucy; Hansson, Stefan; Harsem, Nina Kittelsen; Jälmby, Maya; Jeyabalan, Arundhathi; Laivuori, Hannele; Lawlor, Debbie A; Macdonald-Wallis, Corrie; Magnus, Per; Myers, Jenny; Olsen, Jørn; Poston, Lucilla; Redman, Christopher W; Staff, Anne Cathrine; Villa, Pia; Roberts, James M & Steegers, Eric A (2017). Fetal sex-specific differences in gestational age at delivery in pre-eclampsia: a meta-analysis. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  46(2), s 632- 642 . doi: 10.1093/ije/dyw178 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sugulle, Meryam; Heidecke, Harald; Maschke, Ulrike; Herse, Florian; Danser, A.H. Jan; Mueller, Dominik; Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2017). Soluble (pro)renin receptor in preeclampsia and diabetic pregnancies. Journal of the American Society of Hypertension : JASH.  ISSN 1933-1711.  11(10), s 644- 652 . doi: 10.1016/j.jash.2017.08.001
 • Tangen, Ingvild Løberg; Kopperud, Reidun Kristin; Visser, Nicole C.M.; Staff, Anne Cathrine; Tingulstad, Solveig; Marcickiewicz, Janusz; Amant, Frédéric; Bjørge, Line; Pijnenborg, Johanna M.A.; Salvesen, Helga; Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone & Krakstad, Camilla (2017). Expression of L1CAM in curettage or high L1CAM level in preoperative blood samples predicts lymph node metastases and poor outcome in endometrial cancer patients. British Journal of Cancer.  ISSN 0007-0920.  117(6), s 840- 847 . doi: 10.1038/bjc.2017.235 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zadora, Julianna; Singh, Manvendra; Herse, Florian; Przybyl, Lukasz; Haase, Nadine; Golic, Michaela; Yung, Hang Wa; Huppertz, Berthold; Cartwright, Judith E.; Whitley, Guy; Johnsen, Guro Mørk; Levi, Giovanni; Isbruch, Annette; Schulz, Herbert; Luft, Friedrich C; Muller, Dominik N.; Staff, Anne Cathrine; Hurst, Laurence D.; Dechend, Ralf & Izsvàk, Zsuzsanna (2017). Disturbed Placental Imprinting in Preeclampsia Leads to Altered Expression of DLX5, a Human-Specific Eearly Trophoblast Marker. Circulation.  ISSN 0009-7322.  136, s 1824- 1839 . doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028110
 • Alnæs-Katjavivi, Patji; Lyall, F; Roald, Borghild; Redman, CW & Staff, Anne Cathrine (2016). Acute atherosis in vacuum suction biopsies of decidua basalis: An evidence based research definition. Placenta.  ISSN 0143-4004.  37, s 26- 33 . doi: 10.1016/j.placenta.2015.10.020
 • Bjerre, Anna Kristina; Tangeraas, Trine; Heidecke, Harald; Dragun, Duska; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2016). Angiotensin II type 1 receptor antibodies in childhood kidney transplantation. Pediatric Transplantation.  ISSN 1397-3142.  20(5), s 627- 632 . doi: 10.1111/petr.12728
 • Burke, Órlaith; Benton, Samantha J.; Szafranski, Pawel; von Dadelszen, Peter; Buhimschi, S. Catalin; Cetin, Irene; Chappell, Lucy C.; Figueras, Francesc; Galindo, Alberto; Herraiz, Ignacio; Holzman, Claudia; Hubel, Carl; Knudsen, Ulla Lindbæk; Kronborg, Camilla; Laivuori, Hannele; Lapaire, Olav; McElrath, Thomas; Moertl, Manfred; Myers, Jenny; Ness, Roberta B.; Oliveira, Leandro; Olson, Gayle; Poston, Lucilla; Ris-Stalpers, Carrie; Roberts, James M.; Schalekamp-Timmermans, Sarah; Schlembach, Dietmar; Steegers, Eric A.P.; Stepan, Holger; Tsatsaris, Vassilis; van der Post, Joris A.; Verlohren, Stefan; Villa, Pia M.; Williams, David; Zeisler, Harald; Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2016). Extending the scope of pooled analyses of individual patient biomarker data from heterogeneous laboratory platforms and cohorts using merging algorithms. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  6(1), s 53- 59 . doi: 10.1016/j.preghy.2015.12.002
 • Falk, Roni T.; Staff, Anne Cathrine; Bradwin, Gary; Karumanchi, S. Ananth & Troisi, Rebecca (2016). A prospective study of angiogenic markers and postmenopausal breast cancer risk in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial. Cancer Causes and Control.  ISSN 0957-5243.  27(8), s 1009- 1017 . doi: 10.1007/s10552-016-0779-5
 • Fodstad, Kathrine; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2016). Episiotomy preferences, indication, and classification - A survey among Nordic doctors. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  95(5), s 587- 595 . doi: 10.1111/aogs.12856
 • Fodstad, Kathrine; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2016). Sexual activity and dyspareunia the first year postpartum in relation to degree of perineal trauma. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  27(10), s 1513- 1523 . doi: 10.1007/s00192-016-3015-7
 • Gervin, Kristina; Page, Christian; Aass, Hans Christian; Jansen, Michelle A; Fjeldstad, Heidi; Andreassen, Bettina Kulle; Duijts, Liesbeth; van Meurs, Joyce B; van Zelm, Menno C; Jaddoe, Vincent W; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Nystad, Wenche; Staff, Anne Cathrine; Felix, Janine F & Lyle, Robert (2016). Cell type specific DNA methylation in cord blood: a 450K-reference data set and cell count-based validation of estimated cell type composition. Epigenetics.  ISSN 1559-2294.  11(9), s 690- 698 . doi: 10.1080/15592294.2016.1214782
 • Golic, Michaela; Haase, Nadine; Herse, Florian; Wehner, Anika; Vercruysse, Lisbeth; Pijnenborg, Robert; Balogh, Andras; Sæther, Per Christian; Dissen, Erik; Luft, Friedrich C.; Przybyl, Lukasz; Park, Joon-Keun; Alnæs-Katjavivi, Patji; Staff, Anne Cathrine; Verlohren, Stefan; Henrich, Wolfgang; Müller, Dominik N. & Dechend, Ralf (2016). Natural killer cell reduction and uteroplacental vasculopathy. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  68(4), s 964- 973 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07800
 • Hall, Roanna J.; Watne, Leiv Otto; Idland, Ane-Victoria; Ræder, Johan; Frihagen, Frede Jon; MacLullich, Alasdair M.J.; Staff, Anne Cathrine; Wyller, Torgeir Bruun & Fekkes, Durk (2016). Cerebrospinal fluid levels of neopterin are elevated in delirium after hip fracture. Journal of Neuroinflammation.  ISSN 1742-2094.  13:170 . doi: 10.1186/s12974-016-0636-1
 • Holwerda, Kim M.; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Staff, Anne Cathrine; Nolte, Ilja M; van Goor, Harry; Lely, A Titia & Faas, Marijke M. (2016). The association of single nucleotide polymorphisms of the maternal cystathionine-β-synthase gene with early-onset preeclampsia. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  6(1), s 60- 65 . doi: 10.1016/j.preghy.2015.12.001
 • Hveem, Tarjei Sveinsgjerd; Njølstad, Tormund Salvesen; Nielsen, Birgitte; Syvertsen, Rolf Anders; Nesheim, John Arne; Kjæreng, Marna Lill; Kildal, Wanja; Pradhan, Manohar; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Haugland, Hans Kristian; Eraker, Runar; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric; Werner, Henrica Maria Johanna; Bjørge, Line; Albregtsen, Fritz; Liestøl, Knut; Salvesen, Helga; Trovik, Jone & Danielsen, Håvard Emil (2016). Changes in Chromatin Structure in Curettage Specimens Identifies High-Risk Patients in Endometrial Cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.  ISSN 1055-9965.  26(1), s 61- 67 . doi: 10.1158/1055-9965.EPI-16-0215
 • Karppanen, Tiina; Kaartokallio, Tea; Klemetti, Miira M; Heinonen, Seppo; Kajantie, Eero; Kere, Juha; Kivinen, Katja; Pouta, Anneli; Staff, Anne Cathrine & Laivuori, Hannele (2016). An RGS2 3'UTR polymorphism is associated with preeclampsia in overweight women. BMC Genetics.  ISSN 1471-2156.  17(121) . doi: 10.1186/s12863-016-0428-8
 • Pay, Aase Serine Devold; Frøen, Frederik; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Gjessing, Håkon K. (2016). Prediction of small-for-gestational-age status by symphysis–fundus height: a registry-based population cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  123(7), s 1167- 1173 . doi: 10.1111/1471-0528.13727
 • Przybyl, Lukasz; Haase, Nadine; Golic, Michaela; Rugor, Julianna; Solano, Maria Emilia; Arck, Petra Clara; Gauster, Martin; Huppertz, Berthold; Emontzpohl, Christoph; Stoppe, Christian; Bernhagen, Jürgen; Leng, Lin; Bucala, Richard; Schulz, Herbert; Heuser, Arnd; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Peetz, Dirk; Luft, Friedrich C.; Staff, Anne Cathrine; Müller, Dominik N.; Dechend, Ralf & Herse, Florian (2016). CD74-downregulation of placental macrophage-trophoblastic interactions in preeclampsia. Circulation Research.  ISSN 0009-7330.  119(1), s 55- 68 . doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.308304
 • Sequeira de Sousa, Ana Rita; Staff, Anne Cathrine; Johnsen, Guro Mørk; Weedon-Fekjær, Mina Susanne & Størvold, Gro Leite (2016). Evaluation of four commonly used normalizer genes for the study of decidual gene expression. Placenta.  ISSN 0143-4004.  43, s 9- 12 . doi: 10.1016/j.placenta.2016.04.009

Se alle arbeider i Cristin

 • Lekva, Tove; Jacobsen, Daniel Pitz; Sugulle, Meryam; Moe, Kjartan; Fjeldstad, Heidi E.; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2021). Circulating HLA-G and its association with cardiovascular markers in pregnancy. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  146 . doi: 10.1016/j.jri.2021.103331
 • Staff, Anne Cathrine (2019). Why do circulating biomarkers predict early-onset preeclampsia, and can they also predict future maternal cardiovascular health?. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  74(5), s 1084- 1086 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13722
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Rehbinder, Eva Maria; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Monica Hauger; Fatnes, Thea Aspelund; Fugeli, Pål; Granum, Berit; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Landrø, Linn Aina Ysland; Lunde, Jon; Marsland, Benjamin J.; Nordlund, Björn; Rudi, Knut; Sjøborg, Katrine Dønvold; Söderhäll, Cilla; Staff, Anne Cathrine; Vettukattil, Muhammad Riyas & Carlsen, Kai-Håkon (2018). Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children-the PreventADALL study.. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology.  ISSN 0105-4538.  73(10), s 2063- 2070 . doi: 10.1111/all.13468
 • Alnæs-Katjavivi, Patji; Lyall, Fiona; Roald, Borghild; Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2017). Corrigendum to "Acute atherosis in vacuum suction biopsies of decidua basalis: An evidence based research definition" [Placenta 37C (2016) 26-33] (S0143400415300801) (10.1016/j.placenta.2015.10.020). Placenta.  ISSN 0143-4004.  52, s 114- 115 . doi: 10.1016/j.placenta.2017.03.002
 • Staff, Anne Cathrine & Redman, Christopher (2017). Staff and Redman response to placenta letter by Brosens. Placenta.  ISSN 0143-4004.  58, s 133- 133 . doi: 10.1016/j.placenta.2017.05.014
 • Johnsen, Guro Mørk; Størvold, Gro Leite; Drabbles, Jos J.M.; Haasnoot, Geert W.; Eikmans, Michael; Alnæs-Katjavivi, Patji; Scherjon, Sicco; Redman, Christopher W.G.; Claas, Frans H.J. & Staff, Anne Cathrine (2016). Maternal KIR-B haplotype in combination with fetal HLA-C2 is associated with pregnancy acute atherosis in the decidua basalis. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  115, s 63- 64
 • Johnsen, Guro Mørk; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Tobin, Kari Anne Risan; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2016). Erratum: Corrigendum to “Long-chain polyunsaturated fatty acids stimulate cellular fatty acid uptake in human placental choriocarcinoma (Bewo) cells” (Placenta (2009) 30(12) (1037–1044) (S0143400409003208) (10.1016/j.placenta.2009.10.004)). Placenta.  ISSN 0143-4004.  47, s 131- 131 . doi: 10.1016/j.placenta.2016.09.002
 • Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2016). Reply. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  214(5), s 669- 669 . doi: 10.1016/j.ajog.2016.01.006
 • Staff, Anne Cathrine; Alnæs-Katjavivi, Patji & Redman, Christopher W.G. (2016). Decidual acute atherosis and "halo of hyalinization" - A Response to "The aetiology of narrowed uterine arterioles in obstetric and gynaecological syndromes" by Dr. M.J Quinn". Placenta.  ISSN 0143-4004.  44, s 115- 115 . doi: 10.1016/j.placenta.2016.03.005
 • Staff, Anne Cathrine; Andersgaard, Alice Beathe; Henriksen, Tore; Langesæter, Eldrid; Magnussen, Elisabeth; Michelsen, Trond Melbye; Thomsen, Liv Cecilie Vestrheim & Øian, Pål (2016). Chapter 28 Hypertensive disorders of pregnancy and eclampsia. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.  ISSN 0301-2115.  201, s 171- 178 . doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.04.001

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 23. jan. 2020 12:31