English version of this page

Funksjonell immungenetikk

Vi er opptatt av mekanismene for hvordan autoimmune sykdommer utvikles hos mennesker, og spesielt opptatt av hvordan miljøfaktorer samvirker med gener for å gi sykdom.

Kroniske inflammatoriske sykdommer som type 1 diabetes, leddgikt og cøliaki er vanlige og forårsaker mye lidelse og økonomiske kostnader for samfunnet. Slike sykdommer viser opphopning i familier, noe som tyder på at arvelige faktorer er av betydning for sykdomsutviklingen.

Mange av genene som disponerer for slike sykdommer koder for molekyler med immunologisk funksjon.

Vi vet også at miljøfaktorer er involvert. Sykdommene utvikles derfor i et samspill mellom miljøfaktorer og gener i immunsystemet.

I vår forskning studerer vi immunologiske prosesser som er sentrale i sykdomsutviklingen. Den adaptive delen av immunsystemet, den som involverer T-celler og B-celler, spiller en spesielt viktig rolle. Vi er særlig opptatt av cøliaki som skyldes en uhensiktsmessig immunologisk reaksjon mot glutenproteiner i korn.

Gruppen er en del av K.G.Jebsen-senter for cøliakiforskning opprettet av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Fra 2007 - 2017 var forskningsgruppen en del av SFF'et Senter for immunregulering (CIR), opprettet av Norges forskningsråd.

Les mer på vår engelske side.

Publisert 10. mai 2011 09:58 - Sist endret 13. juli 2021 12:43