English version of this page

Gastromedisin

Gruppen arbeider med ulike prosjekter relatert til eller utgående fra gastrointestinal endoskopi.

Vi forsker på aspekter av cystiske pancreas lesjoner, fotodynamisk (PDT) behandling av gallegangskreft, diagnostisk treffsikkerhet ved endoskopisk ultralyd (EUS-FNA), endoskopisk diagnostikk og behandlingsalternativ av tidlig kreft i spiserøret.

Vi forsker også på introduksjon av nye metoder og teknologi.

Prosjekter

 • Cystiske pancreas lesjoner
 • EUS-FNA – diagnostisk treffsikkerhet ved solide lesjoner
 • Endoskopisk diagnostikk og behandling av tidligkreft i øsofagus
 • PCS Nordic (PDT ved gallegangskreft)

Publikasjoner

 • Halttunen, J; Meisner, S; Aabakken, Lars; Arnelo, U; Grönroos, J; Hauge, Truls; Kleveland, Per Martin; Nordblad Schmidt, P; Saarela, A; Swahn, F; Toth, E.; Mustonen, Harri & Löhr, J.-Mathias (2014). Difficult cannulation as defined by a prospective study of the Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE) in 907 ERCPs. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  49(6), s 752- 758 . doi: 10.3109/00365521.2014.894120
 • Iversen, Per Ole; Ha, Lisa Ah Fung; Blomhoff, Rune; Hauge, Truls & Veierød, Marit Bragelien (2014). Baseline oxidative defense and survival after 5–7 years among elderly stroke patients at nutritional risk: Follow-up of a randomized, nutritional intervention trial. Clinical Nutrition.  ISSN 0261-5614.

Samarbeid

 • Gastrokirurgisk avdeling, OUS (HPB og øvre GI).
 • Kreftsenteret, OUS (GI kreft).
 • Avdeling for patologi (cytopatologi), OUS.
 • Kreftforskningsinstituttet. Professor Elin Kures gruppe.
 • ANDRE – SADEs forskningsgruppe. Skandinavisk forskningssamarbeid.
 • Pancreas 2000 – europeisk pankreas samarbeid.
 • Medical Reseach Center/Surgical endoscopy, Universitet i Tuebingen, Tyskland.
  Professor KE Grunds arbeidsgruppe.
Publisert 20. apr. 2015 10:49 - Sist endret 24. jan. 2022 09:53

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Truls Hauge
 • Asle Medhus
 • Maria-Isabel Franco-Lie
 • Kim Vidar Ånonsen
 • Sarah Løvdahl
Detaljert oversikt over deltakere