English version of this page

Hjerneavbildning ved psykose

Gruppen forsker på psykoselidelser, med fokus på etiologi, nevroanatomi og tidlige risikofaktorer. Vi undersøker strukturelle hjerneforandringer, hvordan de oppstår og hvordan de utvikler seg over tid ved psykoselidelser.

Om gruppen

Gjennom avbildning av hjernen med MR-teknologi og bildeanalytiske metoder, karakteriserer vi hjernens hvite substans, hjernebarkens overflate og tykkelse i spesifikke regioner av hjernen, måler volumet av strukturene i limbiske områder, og studerer strukturelle og funksjonelle forbindelser mellom ulike hjerneområder.

Vi undersøker hvordan hjernens egenskaper er assosiert med genetisk variasjon, klinisk fenotype (symptomer, fungering), kognitive evner, medisinering, inflammatoriske mekanismer, og tilstedeværelse av traumer i tidlig barndom og fosterliv. Vi undersøker også biomarkører for å kunne forstå mekanismene bak sykdommene.

Mål

Hensikten med gruppens forskning er å forstå årsaker og patofysiologiske mekanismer knyttet til alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse fra et hjerneanatomisk perspektiv.

Mange studier har vist at disse sykdommene har høy arvelighet, men de biologiske mekanismene er ikke kjent. Per i dag kan vi redusere og lindre symptomene hos pasientene, men ikke kurere sykdommene.

Vi vet også at det er en sammenheng mellom schizofreni og bipolar lidelse, spesielt den typen med psykotiske symptomer, og dette er bakgrunnen for hvorfor pasienter med bipolar lidelse inkluderes i studien.

Prosjektet fokuserer på å karakterisere hjerneforandringer ved psykose, hvordan de utvikler seg over tid, hva som betinger dem, og hvordan de samspiller med kognitive evner, ulike risikofaktorer og genetisk variasjon samt med sykdommens alvorlighetsgrad.

Alvorlig psykose blant ungdommer har ikke vært mye studert, og vi har et tydelig fokus på denne gruppen når det gjelder hjerneutvikling, inflammasjonsmarkører og symptomutvikling.

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 13. nov. 2018 10:55 - Sist endret 31. aug. 2022 14:51

Kontakt

Gruppeleder