English version of this page

Hjernens plastisitet og nevropsykiatri

Forskergruppens målsetting er å bedre forstå de nevrobiologiske endringene som foreligger ved ikke-psykotiske lidelser med hovedvekt på bipolart spektrum lidelser og assosierte problemstillinger som blant annet søvn.

Det kan på lengre sikt kunne bidra til bedre diagnostikk og mer fokusert behandling ved slike lidelser. Biprosjekter er kartlegging av psykiatriske og kognitive aspekter ved hjerte- og lungetransplantasjoner for å kunne tilby denne gruppen pasienter bedre oppfølging og redusere lidelsestrykk.

Om gruppen

Vår forskergruppe har undersøkt nevroplastisitet så vel som blodgjennomstrømning i hjernen ved bipolare og assosierte lidelser (tilbakevendende kortvarige depresjoner) samt assosierte strukturelle hjerneforandringer og kognitive funksjoner.

Disse forandringene er sammenlignet med hjernen til friske personer samt, for en undergruppe, med personer med ustabil personlighetsforstyrrelse.

Vi har også undersøkt effekten av søvnmangel (søvndeprivasjon) på hjernen hos friske personer.

I tillegg har vi undersøkt psykiatriske konsekvenser av høyteknologisk medisinsk behandling av livstruende hjerte- og lungesykdom (ECMO).

Metodene som brukes dekker aspekter som kliniske, psykometriske, genetiske, elektrofysiologiske, funksjonelle (PET, fMRI), strukturelle (MR morfometri), blodprøver (oxidativt stress, telomerer) samt hudbiopsi med tanke på dyrking av stamceller hos pasientene. Dette krever samarbeid med andre forskergrupper og forskere i inn- og utland.

Prosjekter

 • Gener og synapser (kommunikasjon mellom nerveceller; nevroplastisitet) ved alvorlig psykisk lidelse
 • Nevropsykobiologi ved bipolar 2 lidelser og ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Oksidativt stress ved bipolar 2 lidelser
 • Nevrogenese ved bipolar 2  lidelser
 • Nevroplastisitet ved bipolar 2 lidelser
 • Behandling av pasienter med epilepsi pluss med nyere antiepileptika - en pilotstudie av effekt, bivirkninger og prediksjon av behandlingsrespons
 • Depresjon og angst i forhold til tre G-protein genotyper (G825T, A1166C, C1114G) i en norsk populasjon
 • Studie av genotyp-fenotyp interaksjoner hos pasienter med 3q29 mikrodelesjonsyndrom
 • Måling av exorfiner og antistoffer i sentralnervesystemets væske (cerebrospinalvæsken –CSF)
 • Nevropsykiatri ved hjertetransplantasjoner
 • Psykiatri og mestring hos pasienter som vurderes for lungetransplantasjon

Samarbeid

Forskergruppen har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • NORMENT, UiO og OUS
 • Intervensjonssenteret, UiO og OUS

Internasjonalt

 • Baylor College of Medicine, Houston, TX  (nevrogenese)
 • Department of Psychiatry, University of Toronto (oksidativt stress, nevroplastisitet)
 • John Hopkins University i Baltimore (exorfiner, antistoff)
 • Telomeres and Telomerase Group ved Spanish National Cancer Center (CNIO), Madrid
 • ENIGMA gruppen (Enhancing NeuroImaging Genetics through Meta-Analysis)

Forskningsnettverk

Som ledd i den kliniske delen av forskningen har forskergruppen etablert to større forskningsnettverk, hvilket også har resultert i en rekke doktorgrader og publikasjoner omkring affektive lidelser

 • Norwegian research network for mood disorders (NORMOOD)
 • Bipolar research and innovation network (BRAIN)

 

Publisert 30. okt. 2015 14:35 - Sist endret 25. feb. 2019 14:07

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere