Ulrik Fredrik Malt

Professor emeritus - Nevrologisk avdeling
Bilde av Ulrik Fredrik Malt
English version of this page
Telefon +47 90017483
Mobiltelefon +4790017483 +47-90017483
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål sykehus Ortopedisk forskningsenhet

Interesser

Fenomenologi og nevropsykobiologi ved psykiske lidelser med hovedvekt på bipolart spektrum lidelser og psykosomatisk medisin inklusive psykologiske og psykiatriske aspekter ved somatisk sykdom og skade (konsultasjon-liaison psykiatri) samt psykofarmakologi og psykiatrisk klassifikasjon / diagnostikk.

Bakgrunn og fagrelaterte aktiviteter

Malt er utdannet ved Westfälische Wilhelmsuniversitet i Münster (Tyskland) og Universitetet i Oslo hvor han tok medisinsk embedseksamen i 1973. Han spesialiserte seg senere i psykiatri (Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen og Gaustad sykehus). Utdannelsen ble avbrutt av perioder som forskningsstipendiat ved Forsvarets sanitet og Psykiatrisk institutt (nå innlemmet i Institutt for klinisk medisin), Universitetet i Oslo (finansiert av Forskningsrådet). Han var også en periode universitetslektor ved Gaustad sykehus. Malt var i perioden 1987-2013 leder av Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet. Han ble utnevnt til professor i medisin (psykiatri, psykosomatisk medisin i februar 1988. Fra 1. oktober 2014 er han tilknyttet avdeling for forskning og undervisning ved Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus. Han er professor emeritus fra 1.3.2016. 

Internasjonale oppgaver har inkludert arbeid som nestleder av Verdens Psykiaterforenings seksjon for farmakopsykiatri; president for Scandinavian College of Neuropsychopharmacology (SCNP); ad hoc rådgiver for Verdens helseorganisasjon (World Health Organization - WHO) omkring behandling og forebygging av depresjoner og norsk redaktør av Nordic Journal of Psychiatry. Malt har også vært tilknyttet redaktørstaben (editorial board) i en rekke vitenskapelige tidsskrifter. Malt deltok også i utarbeidelse av diagnostiske kriterier og retningslinjer i den 10de internasjonale utgaven av klassifikasjon av psykiske lidelser og aderdsforstyrrelse. I tillegg har Malt sittet i en ledertrio av et større EU-finansiert prosjekt omkring konsultasjon-liaison psykiatri som involverte 10 Europeiske land. Malt har også vurdert søkere til professorater i psykiatri for en rekke norske og utenlandske universiteter (Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Tyskland og USA). Han har også vært medlem av en rekke internasjonale komiteer for å vurdere forskning.

Forskning

Malts tilhører en forskningsgruppe som primært fokuserer på nevrobiologiske og kliniske aspekter ved bipolar 2 lidelser samt psykosomatisk medisin. I tillegg har forskningsgruppen flere ulike prosjekter knyttet til stress og psykiatri ved somatiske sykdommer. Malt har initiert et norsk forskningsnettverk for bipolart spektrum lidelser (Bipolar research and innovation network - BRAIN). I I tillegg har han initiert og ledet et nettverk av  Ph.D. studenter fra ulike helseforetak i Helse-Sørøst (Norwegian research network on mood disorders- NORMOOD).

Finansiell støtte

Forskningsgruppen som Malt leder har de senere årene fått støtte av Norges forskningsråd; Helse Sør-øst samt Universitetet i Oslo. I tillegg har han mottatt generøse frie forskningsmidler fra private givere som har gitt mulighet for å finansiere flere stipendiater (Throne-Holst, Ebbe Frølands stiftelse). 

Samarbeidspartnere     

Internasjonale samarbeidspartnere er for tiden Universitetet i Toronto (oxidativt stress, elektrofysiologi); Baylor College of Medicine, Houston (neurogenesis) og Spanish National Cancer Research Center, Madrid (telomerer ved stemningslidelser). Forskningsgruppen er også med i ENIGMA, et samarbeidsnettverk for billedfremstilling av hjernen ved bipolare lidelser.

Norske samarbeidspartnere inkluderer ved siden av psykiatriske avdelinger knyttet til BRAIN (bl.a. Stavanger, Bergen, Trondhjem) og stipendiatene i NORMOOD, K.G. Jebsen senter for psykoseforskning og avdeling for personlighetsforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål samt avdeling for voksenhabilitering ved Akershus universitetssykehus. Det er også et samarbeid med Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Utenom disse eksterne samarbeidspartnere har Malts forskningsgruppe også samarbeid med en rekke avdelinger ved Rikshospitalet (barnekirurgi; gastromedisin; gynekologi; intervensjonssenteret; kardiologi; nevrologi; ortopedi; transplantasjon).

Undervisning og læremidler

Malt underviser både medisin og psykologistudenter ved Universitetet i Oslo samt er aktiv i videre og efterutdannelse av leger, spesielt innen psykiatri. Han har vært hovedpådriveren for bruk av pålitelige graderingsskalaer (eks. Montgomery-Åsbergs depresjonsskala) og semistrukturerte psykiatriske intervjuer ( MINI nevropsykiatrisk intervju) i Norge. Malt har vært hoved- og medforfatter av en rekke lærebøker i psykiatri; sist "Lærebok i psykiatri" utgitt av Gyldendal akademiske 2014 (i samarbeid med professorene Ole A. Andreassen; Ingrid Melle og Dag Årsland). Malt har også vært bidragsyter til norske og utenlandske leksika (Store norske leksikon, Medisinsk leksikon; Encyclopedia of Psychology).

Emneord: psykosomatisk medisin, biologisk psykiatri, stress, bipolare lidelser, nevropsykiatri, psykofarmakologi, nevrogenese, Nevrologiske sykdommer

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Hibar DP, et al. Subcortical volumetric abnormalities in bipolar disorder. Mol Psychiatry. 2016 Feb 9. doi: 10.1038/mp.2015.227. 

Kaufmann T, et al. The brain functional connectome is robustly altered by lack of sleep. Neuroimage. 2016 Feb 15;127:324-32. doi: 10.1016/j.neuroimage

Elvsåshagen T, et al. Widespread Changes in White Matter Microstructure after a Day of Waking and Sleep Deprivation. PLoS One. 2015 May 28;10(5):e0127351. doi: 10.1371/journal.pone.0127351. eCollection 2015.

Elvsåshagen T, et al. The surface area of early visual cortex predicts the amplitude of the visual evoked potential. Brain Struct Funct 2015 Mar;220(2):1229-36. doi: 10.1007/s00429-013-0703-7.

Bøen E, Hummelen B, Elvsåshagen T, Boye B, Andersson S, Karterud S, Malt UF. Different impulsivity profiles in borderline personality disorder and bipolar II disorder. J Affect Disord. 2015 Jan;170:104-11

Schøyen HK, et al. A. Treatment resistant bipolar disorder depression – A randomized controlled trial of electroconvulsive therapy versus algorithm based pharmacological treatment. Am J Psychiatry 2015;172(1):41-51.

Johansen SG, et al. Equine-facilitated body and emotion-oriented psychotherapy designed for adolescents and adults not responding to mainstream treatment: A structured program. Journal of Psychotherapy Integration 2014; 24(4): 323-335.

Lövdahl H, et al. Somatic and cognitive symptoms as indicators of potential endophenotypes in bipolar spectrum disorders: An exploratory and proof-of-concept study comparing bipolar II disorder with recurrent brief depression and healthy controls.  J Affect Disorder 2014; 166: 59-70

Kessler U, et al. The effect of electroconvulsive therapy on neurocognitive function in treatment-resistant bipolar disorder depression: a randomized controlled trial. J Clin Psychiatry. 2014;75(11):e1306-13

Finseth IP, et al. Risk factors of cycle acceleration in acutely admitted patients with bipolar disorder.  Acta Psychiatr Scand  2014;130(5):388-96.

Dahl J, et al. The plaslam levels of various cytokines are increased during ongoing depression and are reduced to normal levels after recovery. Psychoneuroendocrinology  2014; 45:77-86.

Udal AH, et al. Differentiating between comorbidity and symptom overlap in ADHD and early onset bipolar disorder. Dev Neuropsychol 2014; 39 (4): 249-61. doi: 10.1080/87565641.2014.886692

Bøen E; et al. Regional cortical thinning may be a biological marker for borderline personality disorder. Acta Psychiatr Scand 2014;130(3):193-204

Helbig A, et al. Maternal psychological distress and placental circulation in pregnancies after a previous offspring with congenital malformation. PLoS One 2014 Jan 27;9(1):e86597. doi: 10.1371/journal.pone.0086597. eCollection 2014.

Bøen E, et al. Smaller stress-sensitive hippocampal subfields in women with borderline personality disorder without posttraumatic stress disorder. J Psychiatry Neurosci. 2014 Mar;39(2):127-34

Røseth I, Binder P-E, Malt UF. Engulfed by an alienated and threatening emotional body: the essential meaning structure of depression in women. J Phenomenol Psychol 2013: 44: 143-78.

Risnes I, Heldal A, Wagner K, et al. Psychosomatics. 2013 Jun 4. doi:pii: S0033-3182(13)00046-7. 10.1016/j.psym.2013.02.008

Elvsåshagen T, et al. Evidence of reduced dentate gyrus and fimbria volume in bipolar II disorder. Bipolar Disord 2013; 15:167-76

Helbig A, et al. Does antenal maternal psychological distress affect placental circulation in the third trimester? PLos One 2013; 2013;8(2):e57071. doi: 10.1371/journal.pone.0057071.

Elvsåshagen T, et al. Evidence for impaired neocortical synaptic plasticity in bipolar II disorder. Biol Psychiatry 2012; 71:68-74

Røseth I, Binder P-E; Malt UF. Two ways of living through postpartum depression. J Phenomenol  Psychol 2011; 42: 174-94.

Skjelstad DV, Malt UF, Holte A. Symptoms and behaviors prior to the first major affective episode of bipolar II disorder. An explorative study. J Affect Dis 2011; 132:333-43.

Boye B, et al. INSPIRE study: Does stress management imprve the course of inflammatory bowel disease and disase-specific quality of life in distressed patients with ulcerative colitis or Crohn's disase? A randomized controlled trial. Inflamm Bowel Dis 2011; 129:68-74.

Skreden M, et al. Long-term parental psychological distress among parents of children with malformation - a prospective longitudinal study. Am J Genet A 2010; 152A: 2193-2202

Lövdahl H, et al. The phenomenology of recurrent brief depression with and without hypomanic features. J Affect Dis 2009; 112:151-64.

Morken G, et al. Age at onset of first episode and time to treatment in in-patients with bipolar disorder. Br J Psychiatry 2009; 194: 559-60.

Haugstad GK, et al. Continuring improvement of chronic pelvic pain in women after short-term Mensendieck somatocognitive therapy: results of a 1-yar follow-up study. Am J Obstet Gynecol 2008; 199; 615.e1-8.

Skogseid IM, et al. Determinants and status of quality of life after long-term botolinum toxin therapy for cervical dystonia. Eur J Neurology 2007; 14: 1129-37.

Skari H, et al. Prenatal diagnosis of congenital malformations and parental psychological distress. A prospective longitudinal cohort study. Prenat Diagn 2006; 26: 1001-9.

Nerdrum P, et al. A 7-year prospective quasi-experimental study of the effects of removing dental amalgam in 76 self-referred patients compared with 146 controls. J Psychosom Res. 2004;57:103-11

Malt UF. German psychosomatic medicine: an international perspective. Adv Psychosom Med. 2004;26:196-202

Møkley K, et al. Psychiatric comorbidity and hostility in patients with psychogenic non-epileptic seizures compared with somatoform disorders and healthy controls. Epilepsia 2002; 43: 193-8.

Ahlfors UG, et al. (editors). UKU-SERS- Pat and UKU-ConSat: two new rating scales for side effects of psychotropic drugs and consumer satisfaction with care. Nord J Psychiatry 2001; 55: Suppl. 44

Blomhoff S, et al. Phobic changes in the function of grain-gut axis in irritable bowel syndrome.Psychosom Med 2001; 63:959-65

Huyse FJ, et al. Consultation-liaison psychiatric service delivery: Results from a European study. Gen Hosp Psychiatry 2001; 23: 124-32

Tanum L, Malt UF. Personality traits predict treatment outcome with an antidepressant in patients with functional gastrointestinal disorder. Scand J Gastroenterol 2000; 35: 935-41

Spitzer RL, et al. Jet Lag: Clinical Features, Validation of a New Syndrome-specific Scale, and Lack of Response to Melatonin in a randomzed double-blind Trial.  Am J Psychiatry 1999; 156; 1392-6

Malt UF, et al. The Norwegian naturalistic treatment study of depression in general practice (NORDEP)- I: Randomised double-blind study.  BMJ 1999; 318; 1180-84

Blomhoff S, Reinvang I, Malt UF. Event-related potentials to stimuli with emotional impact in post-traumatic stress patients. Biological Psychiatry 1998; 44: 1045-53

Tjemsland L, Søreide JA, Malt UF. Post-traumatic distress symptoms in operable breast cancer III: Status one year after surgery. Breast Cancer Research and Treatment 1998; 47: 141-151

Bentsen H, et al. Guilt-proneness and expressed emotion in relatives of patients with schizophrenia or related psychoses. Br J Med Psychol 1998; 71: 125-138.

Graver V, et al. Fibrinolytical activity in relation to psychological traits in patients with sciatica. Thrombosis Resarch 1997; 85: 363-6

Malt UF, et al. Physical and mental problems attributed to dental amalgam fillings. A descriptive study of 99 self-referred patients compared with 272 controls. Psychosom Med 1997; 59: 32-41

Bentsen H, et al. Emotional overinvolvement in parents of patients with schizophrenia or related psychosis: Demographic and clinical predictors. Br J Psychiatry 1996; 169: 622-630

Bentsen H, et al. Interrater reliability of expressed emotion ratings based on the Camberwell Family Interview.  Psychol Med 1996; 26: 821-828

Tanum L, Malt UF. A new pharmacological treatment of functional gastrointestinal disorder - A double-blind placebo controlled study with mianserin. Scand J Gastroenterology 1996; 31: 318-325

Malt UF, et al. The effectiveness of Zuclopenthixol versus Haloperidol in the Treatment of Behavioural Disturbances in Mentally Retarded Patients. Br J Psychiatry 1995; 166: 374-377

Kjeldsen-Kragh J, et al. Vegetarian diet for patients with rheumatoid arthritis: can the clinical effect be explained by psychological characteristics of the patients? Br J Rheumatology 1994; 33: 569-575

Malt UF, et al. The effect of major railway accidents on the psychological health of train drivers - I. Acute psychological responses to accident. J Psychosom Res 1993; 37: 793-805

Malt UF, Olafsen OM. Psychological appraisal and emotional response to physical injury. Psychiatric Medicine 1992; 10: 117-134

Torgersen T, Rosseland LA, Malt UF. Coding guidelines for ICD‑9 section of mental disorders and reliability of chart clinical diagnosis. Acta Psychiatr Scand 1990; 81: 62-67

Malt U, Blikra G, Høivik B. The 3 year biopsychosocial outcome of 551 hospitalized accidentally injured adults. Acta  Psychiatr Scand 1989; 80 [suppl 355]: 84‑93

Malt UF. A long‑term psychosocial follow‑up study of burned adults. Acta Psychiatr Scand 1989; 80: suppl 355, 94‑102

Malt U. The long‑term psychiatric consequences of accidental injuries. A longitudinal study of 107 adults. Br J Psychiatry 1988; 153; 810 ‑ 818.

Malt UF. A comparison of DSM‑III and ICD‑8 diagnoses for major affective disorders and the use of biological markers for depression. Acta Psychiat Scand 1986; 73: suppl 328, 68‑75

Malt UF. Philosophy of science and DSM‑III. Acta Psychiat Scand 1986; 73: suppl 328, 35‑44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bürker, Britta Susanne; Gullestad, Lars; Gude, Einar; Havik, Odd E.; Relbo, Anne; Grov, Ingelin; Andreassen, Arne K.; Fiane, Arnt E; Haraldsen, Ira Hebold; Dew, Mary Amanda; Andersson, Stein & Malt, Ulrik Fredrik (2019). The predictive value of depression in the years after heart transplantation for mortality during long-term follow-up. Psychosomatic Medicine.  ISSN 0033-3174.  81(6), s 513- 520 . doi: 10.1097/PSY.0000000000000702
 • Bøen, Erlend; Hjornevik, Trine; Hummelen, Benjamin; Elvsåshagen, Torbjørn; Moberget, Torgeir; Holtedahl, Jon Erik; Babovic, Almira; Hol, Per Kristian; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2019). Patterns of altered regional brain glucose metabolism in borderline personality disorder and bipolar II disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  139(3), s 256- 268 . doi: 10.1111/acps.12997
 • Kaufmann, Tobias; van der Meer, Dennis; Doan, Nhat Trung; Schwarz, Emanuel; Lund, Martina Jonette; Agartz, Ingrid; Alnæs, Dag; Barch, Deanna M.; Baur-Streubel, Ramona; Bertolino, Alessandro; Bettella, Francesco; Beyer, Mona K.; Bøen, Erlend; Borgwardt, Stefan; Brandt, Christine Lycke; Buitelaar, Jan; Celius, Elisabeth Gulowsen; Cervenka, Simon; Conzelmann, Annette; Còrdova Palomera, Aldo; Dale, Anders; de Quervain, Dominique J.F.; di Carlo, Pasquale; Djurovic, Srdjan; Dørum, Erlend Solberg; Eisenacher, Sarah; Elvsåshagen, Torbjørn; Espeseth, Thomas; Fatouros-Bergman, Helena; Flyckt, Lena; Franke, Barbara; Frei, Oleksandr; Haatveit, Beathe; Håberg, Asta; Harbo, Hanne Flinstad; Hartman, Catharina A; Heslenfeld, Dirk J; Hoekstra, Pieter J; Høgestøl, Einar August; Jernigan, Terry L.; Jonassen, Rune; Jönsson, Erik Gunnar; Kirsch, Peter; Kłoszewska, Iwona; Kolskår, Knut-Kristian; Landrø, Nils Inge; Le Hellard, Stephanie; Lesch, Klaus-Peter; Lovestone, Simon; Lundervold, Arvid; Lundervold, Astri; Maglanoc, Luigi Angelo; Malt, Ulrik Fredrik; Mecocci, Patrizia; Melle, Ingrid; Meyer-Lindenberg, Andreas; Moberget, Torgeir; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Nordvik, Jan Egil; Nyberg, Lars; Oosterlaan, Jaap; Papalino, Marco; Papassotiropoulos, Andreas; Pauli, Paul; Pergola, Giulio; Persson, Karin Ester Torun; Richard, Geneviève; Rokicki, Jaroslav; Sanders, Anne-Marthe; Selbæk, Geir; Shadrin, Alexey A.; Smeland, Olav Bjerkehagen; Soininen, Hilkka; Sowa, Piotr; Steen, Vidar Martin; Tsolaki, Magda; Ulrichsen, Kristine Moe; Vellas, Bruno; Wang, Lei; Westman, Eric; Ziegler, Georg C.; Zink, Mathias; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2019). Common brain disorders are associated with heritable patterns of apparent aging of the brain. Nature Neuroscience.  ISSN 1097-6256.  22(10), s 1617- 1623 . doi: 10.1038/s41593-019-0471-7
 • Kvello, Morten; Åvitsland, Tone Lise; Knatten, Charlotte Kristensen; Fyhn, Thomas Johan; Malt, Ulrik Fredrik; Emblem, Ragnhild & Bjørnland, Kristin (2019). Psychologic Distress and Anxiety in Mothers of Children With Gastroesophageal Reflux Undergoing Antireflux Surgery. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  68(6), s 818- 823 . doi: 10.1097/MPG.0000000000002286
 • Lee, Phil H.; Antilla, Verneri; Won, Hyejung; Feng, Yen-Chen A.; Rosenthal, Jacob; Zhu, Zhaozhong; Tucker-Drob, Elliot M.; Nivard, Michel G.; Grotzinger, Andrew D.; Posthuma, Danielle; Yu, Dongmei; Stahl, Eli A.; Walters, Raymond K.; Anney, Richard J.L.; Duncan, Laramie E.; Ge, Tian; Belangero, Sintia I.; Cook, Edwin H.; Hoekstra, Pieter J.; Keski-Rahkonen, Anna; Kirov, George; Luykx, Jurjen J.; Rohde, Luis A.; Agerbo, Esben; Arranz, M.J.; Asherson, Philip; Bækvad-Hansen, Marie; Bellgrove, Mark A.; Belliveau Jr, Richard A.; Buitelaar, Jan; Bybjerg-Grauholm, Jonas; Casas, Miquel; Chambert, Kimberly; Cerrato, Felecia; Churchhouse, Claire; Cormand, Bru; Crosbie, Jennifer; Dalsgaard, Søren; Haavik, Jan; Hakonarson, Hakon; Hansen, Christine S.; Mors, Ole; Zayats, Tetyana; Bettella, Francesco; Hope, Sigrun; Hultman, Christina M.; Nærland, Terje; Bøen, Erlend; Elvsåshagen, Torbjørn; Ødegaard, Ketil Joachim; Malt, Ulrik Fredrik; Melle, Ingrid; Reinbold, Céline Sonja; Smeland, Olav Bjerkehagen; Wang, Yunpeng; Espeseth, Thomas; Knudsen, Gun Peggy Strømstad; Le Hellard, Stephanie; Reichborn-Kjennerud, Ted; Jönsson, Erik Gunnar; Andreassen, Ole Andreas; Agartz, Ingrid; Morken, Gunnar; Stordal, Eystein; Vaaler, Arne & Joa, Inge (2019). Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders. Cell.  ISSN 0092-8674.  179(7), s 1469- 1482 . doi: 10.1016/j.cell.2019.11.020
 • Zak, Nathalia; Bøen, Erlend; Boye, Birgitte; Andreassen, Ole Andreas; Doan, Nhat Trung; Malt, Ulrik Fredrik; Westlye, Lars Tjelta & Elvsåshagen, Torbjørn (2019). Mood episodes are associated with increased cortical thinning: A longitudinal study of bipolar disorder type II. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  21, s 525- 538 . doi: 10.1111/bdi.12771
 • Drange, Ole Kristian; Vaaler, Arne; Morken, Gunnar; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Ulrik Fredrik & Finseth, Per Ivar (2018). Clinical characteristics of patients with bipolar disorder and premorbid traumatic brain injury: a cross-sectional study. International journal of bipolar disorders.  ISSN 2194-7511.  6(19) . doi: 10.1186/s40345-018-0128-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Mutsaerts, Henri J.M.M; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Quiraishi, Sophia; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Malt, Ulrik Fredrik; Westlye, Lars Tjelta; van Someren, Eus; Bjørnerud, Atle & Groote, Inge Rasmus (2018). Cerebral blood flow changes after a day of wake, sleep, and sleep deprivation. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  186, s 497- 509 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.11.032 Vis sammendrag
 • Hibar, Derrek; Westlye, Lars Tjelta; Doan, Nhat Trung; Jahanshad, Neda; Cheung, J. W.; Ching, Christopher R K; Versace, Amelia; Bilderbeck, A; Uhlmann, Anne; Mwangi, B; Krämer, B; Overs, B; Hartberg, Cecilie Bhandari; Abé, Christoph; Dima, Danai; Grotegerd, Dominik; Sprooten, Emma; Bøen, Erlend; Jimenez, Enrique; Howells, Fleur M.; Delvecchio, G; Temmingh, H; Starke, J; Almeida, JRC; Goikolea, JM; Houenou, J; Beard, Lauren M.; Rauer, L; Abramovic, Lucija; Bonnin, M.; Ponteduro, MF; Keil, M; Rive, MM; Yao, N; Yalin, N; Najt, P; Rosa, PG; Redlich, Ronny; Trost, S; Hagenaars, Saskia; Fears, SC; Alonso-Lana, S; Van Erp, TGM; Nickson, Thomas; Chaim-Avancini, TM; Meier, TB; Elvsåshagen, Torbjørn; Haukvik, Unn Kristin H.; Lee, Who-Seung; Schene, AH; Lloyd, AJ; Young, AH; Nugent, Allison C; Dale, AM; Pfennig, Andrea; McIntosh, AM; Lafer, Beny; Baune, BT; Ekman, CJ; Zarate, CA; Bearden, CE; Henry, C; Simhandl, Christian; McDonald, C; Bourne, C; Stein, DJ; Wolf, DH; Cannon, DM; Glahn, DC; Veltman, DJ; Pomarol-Clotet, E; Vieta, E; Canales-Rodriguez, EJ; Nery, FG; Duran, FLS; Busatto, GF; Roberts, G; Pearlson, GD; Goodwin, GM; Kugel, H; Whalley, HC; Ruhe, HG; Soares, JC; Fullerton, JM; Rybakowski, JK; Savitz, Jonathan; Chaim, KT; Fatjo-Vilas, Mar; Soeiro-de-Souza, MG; Boks, MP; Zanetti, MV; Otaduy, MCG; Schaufelberger, MS; Alda, Martin; Ingvar, Martin; Phillips, ML; Kempton, MJ; Bauer, M; Landén, M; Lawrence, NS; Van Haren, NEM; Horn, NR; Freimer, NB; Gruber, Oliver; Schofield, PR; Mitchell, PB; Kahn, RS; Lenroot, R; Machado-Vieira, R; Ophoff, RA; Sarró, S; Frangou, Sophia; Satterthwaite, TD; Hajek, Tomas; Dannlowski, Udo; Malt, Ulrik Fredrik; Arolt, Volker; Gattaz, WF; Drevets, WC; Caseras, Xavier; Agartz, Ingrid; Thompson, PM & Andreassen, Ole Andreas (2018). Cortical abnormalities in bipolar disorder: An MRI analysis of 6503 individuals from the ENIGMA Bipolar Disorder Working Group. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184.  23, s 932- 942 . doi: 10.1038/mp.2017.73 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kong, Xiang-Zhen; Mathias, Samuel R.; Guadalupe, Tulio; Agartz, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Bøen, Erlend; Còrdova Palomera, Aldo; Dale, Anders; Doan, Nhat Trung; Elvsåshagen, Torbjørn; Faraone, Stephen V.; Gurholt, Tiril Pedersen; Haavik, Jan; Høvik, Marie Farstad; Hugdahl, Kenneth; Jönsson, Erik Gunnar; Lundervold, Astri; Malt, Ulrik Fredrik; Nerland, Stener; Nordvik, Jan Egil; Plessen, Kerstin J.; Smelror, Runar; van den Heuvel, Odile A; van der Meer, Dennis; Lønning, Kjersti; Westlye, Lars Tjelta; Glahn, David C.; Franke, Barbara; Crivello, Fabrice; Tzourio-Mazoyer, Nathalie; Fisher, Simon E.; Thompson, Paul M. & Francks, Clyde (2018). Mapping cortical brain asymmetry in 17,141 healthy individuals worldwide via the ENIGMA Consortium.. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  115(22), s E5154- E5163 . doi: 10.1073/pnas.1718418115
 • Nunes, Abraham; Schnack, Hugo G.; Ching, Christopher R.K.; Agartz, Ingrid; Akudjedu, Theophilus N.; Alda, Martin; Alnæs, Dag; Alonso-Lana, Silvia; Bauer, Jochen; Baune, Bernhard T; Bøen, Erlend; Bonnin, Caterina del Mar; Busatto, Geraldo F.; Canales-Rodriguez, Erick J.; Cannon, Dara M.; Caseras, Xavier; Chaim-Avancini, Tiffany M.; Dannlowski, Udo; Díaz-Zuluaga, Ana M.; Dietsche, Bruno; Doan, Nhat Trung; Duchesnay, Edouard; Elvsåshagen, Torbjørn; Emden, Daniel; Eyler, Lisa T.; Fatjó-Vilas, Mar; Favre, Pauline; Foley, Sonya F.; Fullerton, Janice M.; Glahn, David C.; Goikolea, Jose M.; Grotegerd, Dominik; Hahn, Tim; Henry, Chantal; Hibar, Derrek; Houenou, Josselin; Howells, Fleur M.; Jahanshad, Neda; Kaufmann, Tobias; Kenney, Joanne; Kircher, Tilo T.J.; Krug, Axel; Lagerberg, Trine Vik; Lenroot, Rhoshel K.; López-Jaramillo, Carlos; Machado-Vieira, Rodrigo; Malt, Ulrik Fredrik; McDonald, Colm; Mitchell, Philip B.; Mwangi, Benson; Nabulsi, Leila; Opel, Nils; Overs, Bronwyn J.; Pineda-Zapata, Julian A.; Pomarol-Clotet, Edith; Redlich, Ronny; Roberts, Gloria; Rosa, Pedro G.; Salvador, Raymond; Satterthwaite, Theodore D.; Soares, Jair C.; Stein, Dan J.; Temmingh, Henk S.; Trappenberg, Thomas; Uhlmann, Anne; van Haren, Neeltje E.M.; Vieta, Eduard; Westlye, Lars Tjelta; Wolf, Daniel H.; Yüksel, Dilara; Zanetti, Marcus V.; Andreassen, Ole Andreas; Thompson, Paul M. & Hájek, Tomás (2018). Using structural MRI to identify bipolar disorders ? 13 site machine learning study in 3020 individuals from the ENIGMA Bipolar Disorders Working Group. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184. . doi: 10.1038/s41380-018-0228-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Psychiatric Genomics Consorti, Bipolar Sczhizophrenia; Ruderfer, Douglas M.; Ripke, Stephan; McQuillin, Andrew; Boocock, James; Stahl, Eli A.; Pavlides, Jennifer M. Whitehead; Mullins, Niamh; Charney, Alxander W.; Ori, Anil P.S.; Domenici, Enrico; Di Florio, A; Papiol, S; Kalman, Janos; Adolfsson, Rolf; Agartz, Ingrid; Agerbo, Esben; Akil, Huda; Djurovic, Srdjan; Elvsåshagen, Torbjørn; Joa, Inge; Malt, Ulrik Fredrik; Mattingsdal, Morten; Melle, Ingrid; Morken, Gunnar; Nordentoft, Merete; Nordin, Annelie; Ødegaard, Ketil Joachim; Smeland, Olav Bjerkehagen; Stordal, Eystein; Vaaler, Arne; Wang, Yunpeng; Zheng, Xuebin; Zimprich, Fritz; Zöllner, Sebastian; Corvin, Aiden; Fanous, Ayman H.; Rietschel, Marcella; Gershon, Elliot S.; Schulze, Thomas G.; Cuellar-Barboza, Alfredo B.; Forstner, Andreas J.; Holmans, Peter A.; Nurnberger, John I.; Andreassen, Ole Andreas; Hong Lee, S; O'Donovan, Michael C.; Sullivan, Patrick F.; Ophoff, Roel A.; Wray, Naomi R.; Sklar, Pamela & Kendler, Kenneth S. (2018). Genomic Dissection of Bipolar Disorder and Schizophrenia, Including 28 Subphenotypes.. Cell.  ISSN 0092-8674.  173(7), s 1705- 1715 . doi: 10.1016/j.cell.2018.05.046
 • van der Feltz-Cornelis, Christina M.; Elfeddali, Iman; Werneke, Ursula; Malt, Ulrik Fredrik; Van den Bergh, Omer; Schaefert, Rainer; Kop, Willem J.; Lobo, Antonio; Sharpe, Michael; Söllner, Wolfgang & Löwe, Bernd (2018). A European research agenda for somatic symptom disorders, bodily distress disorders, and functional disorders: Results of an estimate-talk-estimate delphi expert study. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  9:151(MAY), s 1- 19 . doi: 10.3389/fpsyt.2018.00151 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zak, Nathalia; Moberget, Torgeir; Bøen, Erlend; Boye, Birgitte; Waage, Trine Rygvold; Dietrichs, Espen; Harkestad, Nina; Malt, Ulrik Fredrik; Westlye, Lars Tjelta; Andreassen, Ole Andreas; Andersson, Stein & Elvsåshagen, Torbjørn (2018). Longitudinal and cross-sectional investigations of long-term potentiation-like cortical plasticity in bipolar disorder type II and healthy individuals. Translational psychiatry.  ISSN 2158-3188.  8(103) . doi: 10.1038/s41398-018-0151-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørge, Heidi; Notland, T.H.; Boye, Birgitte; Ulstein, Ingun; Smeby, Nina Aarhus; Malt, Ulrik Fredrik & Bentsen, Håvard (2017). How do Patients with Schizophrenia Perceive Relatives’ Levels of Expressed Emotions? A Brief Patient Rated Scale. Open Journal of Psychiatry.  ISSN 2161-7325.  7(3) . doi: 10.4236/ojpsych.2017.73020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørke-Bertheussen, Janette; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Ulrik Fredrik; Ødegaard, Ketil Joachim; Morken, Gunnar; Sundet, Kjetil Søren; Vaaler, Arne; Auestad, Bjørn Henrik & Kessler, Ute (2017). Right unilateral electroconvulsive therapy does not cause more cognitive impairment than pharmacologic treatment in treatment-resistant bipolar depression: A 6-month randomized controlled trial follow-up study. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  20(6), s 531- 538 . doi: 10.1111/bdi.12594
 • Bürker, Britta Susanne; Gude, Einar; Gullestad, Lars; Grov, Ingelin; Relbo, Anne; Andreassen, Arne K.; Havik, Odd E.; Dew, Mary Amanda; Fiane, Arnt E; Haraldsen, Ira Hebold; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2017). Cognitive function among long-term survivors of heart transplantation. Clinical Transplantation.  ISSN 0902-0063.  31(12), s 1- 8 . doi: 10.1111/ctr.13143
 • Bürker, Britta Susanne; Gullestad, Lars; Gude, Einar; Relbo, Anne; Grov, Ingelin; Hol, Per Kristian; Andreassen, Arne K.; Arora, Satish; Dew, Mary Amanda; Fiane, Arnt E; Haraldsen, Ira Hebold; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2017). Cognitive function after heart transplantation: Comparing everolimus-based and calcineurin inhibitor-based regimens. Clinical Transplantation.  ISSN 0902-0063.  31(4) . doi: 10.1111/ctr.12927
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H.; Bjørnerud, Atle; Alnæs, Dag; Doan, Nhat Trung; Malt, Ulrik Fredrik; Groote, Inge Rasmus & Westlye, Lars Tjelta (2017). Evidence for cortical structural plasticity in humans after a day of waking and sleep deprivation. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  156, s 214- 223 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.05.027 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaasen, Anne; Helbig, Anne; Malt, Ulrik Fredrik; Næs, Tormod; Skari, Hans & Haugen, Guttorm (2017). Maternal psychological responses during pregnancy after ultrasonographic detection of structural fetal anomalies: A prospective longitudinal observational study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(3) . doi: 10.1371/journal.pone.0174412 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Quintana, Daniel; Elvsåshagen, Torbjørn; Zak, Nathalia; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H.; Bjørnerud, Atle; Malt, Ulrik Fredrik; Groote, Inge Rasmus; Kaufmann, Tobias; Andreassen, Ole Andreas & Westlye, Lars Tjelta (2017). Diurnal Variation and twenty-four hour sleep deprivation do not alter supine heart rate variability in healthy male young adults. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12:e0170921(2), s 1- 16 . doi: 10.1371/journal.pone.0170921 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rief, Winfried; Burton, Chris; Frostholm, Lisbeth; Henningsen, Peter; Kleinstäuber, Maria; Kop, Willem J.; Löwe, Bernd; Martin, Alexandra; Malt, Ulrik Fredrik; Rosmalen, Judith; Schröder, Andreas; Shedden-Mora, Meike; Toussaint, Anne & Van Der Feltz-Cornelis, Christina (2017). Core outcome domains for clinical trials on somatic symptom disorder, bodily distress disorder, and functional somatic syndromes: European Network on Somatic Symptom Disorders recommendations. Psychosomatic Medicine.  ISSN 0033-3174.  79(9), s 1008- 1015 . doi: 10.1097/PSY.0000000000000502
 • Dahl, Johan; Ormstad, Heidi Kristin; Aass, Hans Christian; Sandvik, Leiv; Malt, Ulrik Fredrik & Andreassen, Ole Andreas (2016). Recovery from major depressive disorder episode after non-pharmacological treatment is associated with normalized cytokine levels. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  134(1), s 40- 47 . doi: 10.1111/acps.12576 Vis sammendrag
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Zuzarte, Pedro; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Josefsen, Dag; Boye, Birgitte; Hol, Per Kristian; Malt, Ulrik Fredrik; Young, L Trevor & Andreazza, Ana C (2016). Dentate gyrus-cornu ammonis (CA) 4 volume is decreased and associated with depressive episodes and lipid peroxidation in bipolar II disorder: Longitudinal and cross-sectional analyses. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  18(8), s 657- 668 . doi: 10.1111/bdi.12457
 • Hibar, Derrek; Westlye, Lars Tjelta; Van Erp, TGM; Rasmussen, J; Leonardo, CD; Faskowitz, J; Haukvik, Unn Kristin H.; Hartberg, Cecilie Bhandari; Doan, Nhat Trung; Agartz, Ingrid; Dale, AM; Gruber, O; Krämer, B; Trost, S; Liberg, B; Abe, C; Ekman, CJ; Ingvar, M; Landen, M; Fears, SC; Freimer, NB; Bearden, CE; Sprooten, E; Glahn, DC; Pearlson, GD; Emsell, L; Kenney, J; Scanlon, C; McDonald, C; Cannon, DM; Almeida, J; Versace, A; Caseras, X; Lawrence, NS; Phillips, ML; Dima, D; Delvecchio, G; Frangou, S; Satterthwaite, TD; Wolf, D; Houenou, J; Henry, C; Malt, Ulrik Fredrik; Bøen, Erlend; Elvsåshagen, Torbjørn; Young, AH; Lloyd, AJ; Goodwin, GM; Mackay, CE; Bourne, C; Bilderbeck, A; Abramovic, L; Boks, MP; Van Haren, NEM; Ophoff, RA; Kahn, RS; Bauer, M; Pfennig, A; Alda, M; Hajek, T; Mwangi, B; Soares, JC; Nickson, T; Dimitrova, R; Sussmann, JE; Hagenaars, S; Whalley, HC; McIntosh, AM; Thompson, PM & Andreassen, Ole Andreas (2016). Subcortical volumetric abnormalities in bipolar disorder. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184.  21(12), s 1710- 1716 . doi: 10.1038/mp.2015.227 Vis sammendrag
 • Malt, Eva; Juhasz, Katalin; Malt, Ulrik Fredrik & Naumann, Thomas (2016). A role for the transcription factor Nk2 homeobox 1 in schizophrenia: Convergent evidence from animal and human studies. Frontiers in Behavioral Neuroscience.  ISSN 1662-5153.  10 . doi: 10.3389/fnbeh.2016.00059 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Søyseth, Torunn Stavnes; Lund, May-Brith; Bjørtuft, Øystein; Heldal, Aasta; Søyseth, Vidar; Dew, Mary Amanda; Haugstad, Gro Killi & Malt, Ulrik Fredrik (2016). Psychiatric disorders and psychological distress in patients undergoing evaluation for lung transplantation: a national cohort study. General Hospital Psychiatry.  ISSN 0163-8343.  42, s 67- 73 . doi: 10.1016/j.genhosppsych.2016.07.001
 • Dahl, Johan; Andreassen, Ole Andreas; Verkerk, Robert; Malt, Ulrik Fredrik; Sandvik, Leiv; Brundin, Lena & Ormstad, Heidi Kristin (2015). Ongoing episode of major depressive disorder is not associated with elevated plasma levels of kynurenine pathway markers. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  56, s 12- 22 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2015.02.011 Vis sammendrag
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Quraishi, Sophia H.; Bjørnerud, Atle; Malt, Ulrik Fredrik; Groote, Inge Rasmus & Westlye, Lars Tjelta (2015). Widespread changes in white matter microstructure after a day of waking and sleep deprivation. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10:e0127351(5) . doi: 10.1371/journal.pone.0127351 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaufmann, Tobias; Elvsåshagen, Torbjørn; Alnæs, Dag; Zak, Nathalia; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Norbom, Linn Christin Bonaventure; Quraishi, Sophia H.; Tagliazucchi, Enzo; Laufs, Helmut; Bjørnerud, Atle; Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Roussos, Evangelos; Duff, Eugene; Smith, Stephen M.; Groote, Inge Rasmus & Westlye, Lars Tjelta (2015). The brain functional connectome is robustly altered by lack of sleep. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  127, s 324- 332 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.12.028 Vis sammendrag
 • Pham, Uyen Ha Gia; Andersson, Stein; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Dietrichs, Espen; Malt, Ulrik Fredrik; Skogseid, Inger Marie; Haraldsen, Ira Hebold & Solbakk, Anne-Kristin (2015). Self-Reported Executive Functioning in Everyday Life in Parkinson's Disease after Three Months of Subthalamic Deep Brain Stimulation. Parkinson's Disease.  ISSN 2090-8083.  2015:461453 . doi: 10.1155/2015/461453
 • Pham, Uyen Ha Gia; Solbakk, Anne-Kristin; Skogseid, Inger Marie; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Andersson, Stein; Haraldsen, Ira Hebold; Aarsland, Dag; Dietrichs, Espen & Malt, Ulrik Fredrik (2015). Personality changes after deep brain stimulation in Parkinson's Disease. Parkinson's Disease.  ISSN 2090-8083.  2015:490507 . doi: 10.1155/2015/490507
 • Bøen, Erlend; Hummelen, Benjamin; Elvsåshagen, Torbjørn; Boye, Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2014). Different impulsivity profiles in borderline personality disorder and bipolar II disorder. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  170, s 104- 111 . doi: 10.1016/j.jad.2014.08.033
 • Bøen, Erlend; Westlye, Lars Tjelta; Elvsåshagen, Torbjørn; Hummelen, Benjamin; Hol, Per Kristian; Boye, Turid Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2014). Smaller stress-sensitive hippocampal subfields in women with borderline personality disorder without posttraumatic stress disorder. Journal of Psychiatry & Neuroscience.  ISSN 1180-4882.  39(2), s 127- 134 . doi: 10.1503/jpn.130070.
 • Dahl, Johan; Ormstad, Heidi Kristin; Aass, Hans Christian; Malt, Ulrik Fredrik; Bendz, Lil Träskman; Sandvik, Leiv; Brundin, Lena & Andreassen, Ole Andreas (2014). The plasma levels of various cytokines are increased during ongoing depression and are reduced to normal levels after recovery. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  45, s 77- 86 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.03.019 Vis sammendrag
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Moberget, Torgeir; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Malt, Ulrik Fredrik; Andersson, Stein & Westlye, Lars Tjelta (2014). The surface area of early visual cortex predicts the amplitude of the visual evoked potential. Brain Structure and Function.  ISSN 1863-2653. . doi: 10.1007/s00429-013-0703-7
 • Finseth, Per Ivar; Morken, Gunnar; Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas & Vaaler, Arne Einar (2014). Risk factors of cycle acceleration in acutely admitted patients with bipolar disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  130(5), s 388- 396 . doi: 10.1111/acps.12308 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Finseth, Per Ivar; Sønderby, Ida Elken; Djurovic, Srdjan; Agartz, Ingrid; Malt, Ulrik Fredrik; Melle, Ingrid; Morken, Gunnar; Andreassen, Ole Andreas; Vaaler, Arne Einar & Tesli, Martin Steen (2014). Association analysis between suicidal behaviour and candidate genes of bipolar disorder and schizophrenia. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  163, s 110- 114 . doi: 10.1016/j.jad.2013.12.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helbig, Anne; Kaasen, Anne; Malt, Ulrik Fredrik & Haugen, Guttorm (2014). Maternal psychological distress and placental circulation in pregnancies after a previous offspring with congenital malformation. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(1) . doi: 10.1371/journal.pone.0086597
 • Johansen, Siv Grethe; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Binder, Per-Einar & Malt, Ulrik Fredrik (2014). Equine-facilitated body and emotion-oriented psychotherapy designed for adolescents and adults not responding to mainstream treatment: A structured program. Journal of psychotherapy integration.  ISSN 1053-0479.  24(4), s 323- 335 . doi: 10.1037/a0038139
 • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Eide, Geir Egil; Malt, Ulrik Fredrik; Ødegaard, Kjetil; Morken, Gunnar; Sundet, Kjetil Søren & Vaaler, Arne Einar (2014). The effect of electroconvulsive therapy on neurocognitive function in treatment-resistant bipolar disorder depression. Journal of Clinical Psychiatry.  ISSN 0160-6689.  75(11), s e1306- e1313 . doi: 10.4088/JCP.13m08960
 • Løvdahl, Hans; Bøen, Erlend; Malt, Eva & Malt, Ulrik Fredrik (2014). Somatic and cognitive symptoms as indicators of potential endophenotypes in bipolar spectrum disorders: An exploratory and proof-of-concept study comparing bipolar II disorder with recurrent brief depression and healthy controls. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  166, s 59- 70 . doi: 10.1016/j.jad.2014.04.056
 • Schøyen, Helle Kristine; Kessler, Ute; Andreassen, Ole Andreas; Auestad, Bjørn Henrik; Bergsholm, Per; Malt, Ulrik Fredrik; Morken, Gunnar; Ødegaard, Ketil Joachim & Vaaler, Arne Einar (2014). Treatment-Resistant Bipolar Depression: A Randomized Controlled Trial of Electroconvulsive Therapy Versus Algorithm-Based Pharmacological Treatment. American Journal of Psychiatry.  ISSN 0002-953X.  172(1), s 41- 51 . doi: 10.1176/appi.ajp.2014.13111517
 • Thompson, Paul M; Stein, Jason L; Medland, Sarah E; Hibar, Derrek P; Vasquez, Alejandro Arias; Renteria, Miguel E; Toro, Roberto; Jahanshad, Neda; Schumann, Gunter; Franke, Barbara; Wright, Margaret J; Martin, Nicholas G; Agartz, Ingrid; Alda, Martin; Alhusaini, Saud; Almasy, Laura; Almeida, Jorge; Alpert, Kathryn; Andreasen, Nancy C; Andreassen, Ole Andreas; Apostolova, Liana G; Appel, Katja; Armstrong, Nicola J; Aribisala, Benjamin; Bastin, Mark E; Bauer, Michael; Bearden, Carrie E; Bergmann, Ørjan; Binder, Elisabeth B; Blangero, John; Bockholt, Henry J; Bøen, Erlend; Bois, Catherine; Boomsma, Dorret I; Booth, Tom; Bowman, Ian J; Bralten, Janita; Brouwer, Rachel M; Brunner, Han G; Brohawn, David G; Buckner, Randy L; Buitelaar, Jan; Bulayeva, Kazima; Bustillo, Juan R; Calhoun, Vince D; Cannon, Dara M; Cantor, Rita M; Carless, Melanie A; Caseras, Xavier; Cavalleri, Gianpiero L; Chakravarty, M Mallar; Chang, Kiki D; Ching, Christopher RK; Christoforou, Andrea; Cichon, Sven; Clark, Vincent P; Conrod, Patricia; Coppola, Giovanni; Crespo-Facorro, Benedicto; Curran, Joanne E; Czisch, Michael; Deary, Ian J; de Geus, Eco JC; den Braber, Anouk; Delvecchio, Giuseppe; Depondt, Chantal; de Haan, Lieuwe; de Zubicaray, Greig I; Dima, Danai; Dimitrova, Rali; Djurovic, Srdjan; Dong, Hongwei; Donohoe, Gary; Duggirala, Ravindranath; Dyer, Thomas D; Ehrlich, Stefan; Ekman, Carl Johan; Elvsåshagen, Torbjørn; Emsell, Louise; Erk, Susanne; Espeseth, Thomas; Fagerness, Jesen; Fears, Scott; Fedko, Iryna; Fernandez, Guillen; Fisher, Simon E; Foroud, Tatiana; Fox, Peter T; Francks, Clyde; Frangou, Sophia; Frey, Eva Maria; Frodl, Thomas; Frouin, Vincent; Garavan, Hugh; Giddaluru, Sudheer; Glahn, David C; Godlewska, Beata; Goldstein, Rita Z; Gollub, Randy L; Grabe, Hans J; Grimm, Oliver; Gruber, Oliver; Guadalupe, Tulio; Gur, Raquel E; Gur, Ruben C; Göring, Harald HH; Hagenaars, Saskia; Hajek, Tomas; Hall, Geoffrey B; Hall, Jeremy; Hardy, John; Hartman, Catharina A; Hass, Johanna; Hatton, Sean N; Haukvik, Unn Kristin H.; Hegenscheid, Katrin; Heinz, Andreas; Hickie, Ian B; Ho, Beng-Choon; Hoehn, David; Hoekstra, Pieter J; Hollinshead, Marisa; Holmes, Avram J; Homuth, Georg; Hoogman, Martine; Hong, LElliot; Hosten, Norbert; Hottenga, Jouke-Jan; Hulshoff Pol, Hilleke E; Hwang, Kristy S; Jack Jr, Clifford R; Jenkinson, Mark; Johnston, Caroline; Jönsson, Erik Gunnar; Kahn, Rene S; Kasperaviciute, Dalia; Kelly, Sinead; Kim, Sungeun; Kochunov, Peter; Koenders, Laura; Krämer, Bernd; Kwok, John BJ; Lagopoulos, Jim; Laje, Gonzalo; Landen, Mikael; Landman, Bennett A; Lauriello, John; Lawrie, Stephen M; Lee, Phil H; Le Hellard, Stephanie; Lemaitre, Herve; Leonardo, Cassandra D; Li, Chiang-shan; Liberg, Benny; Liewald, David C; Liu, Xinmin; Lopez, Lorna M; Loth, Eva; Lourdusamy, Anbarasu; Luciano, Michelle; Macciardi, Fabio; Machielsen, Marise WJ; MacQueen, Glenda M; Malt, Ulrik Fredrik; Mandl, Rene; Manoach, Dara S; Martinot, Jean-Luc; Matarin, Mar; Mather, Karen A; Mattheisen, Manuel; Mattingsdal, Morten; Meyer-Lindenberg, Andreas; McDonald, Colm; McIntosh, Andrew M; McMahon, Francis J; McMahon, Katie L; Meisenzahl, Eva; Melle, Ingrid; Milaneschi, Yuri; Mohnke, Sebastian; Montgomery, Grant W; Morris, Derek W; Moses, Eric K; Mueller, Bryon A; Munoz Maniega, Susana; Muhleisen, Thomas W; Muller-Myhsok, Bertram; Mwangi, Benson; Nauck, Matthias; Nho, Kwangsik; Nichols, Thomas E; Nilsson, Lars-Göran; Nugent, Allison C; Nyberg, Lars; Olvera, Rene L; Oosterlaan, Jaap; Ophoff, Roel A; Pandolfo, Massimo; Papalampropoulou-Tsiridou, Melina; Papmeyer, Martina; Paus, Tomas; Pausova, Zdenka; Pearlson, Godfrey D; Penninx, Brenda W; Peterson, Charles P; Pfennig, Andrea; Phillips, Mary; Pike, GBruce; Poline, Jean-Baptiste; Potkin, Steven G; Putz, Benno; Ramasamy, Adaikalavan; Rasmussen, Jerod; Rietschel, Marcella; Rijpkema, Mark; Risacher, Shannon L; Roffman, Joshua L; Roiz-Santianez, Roberto; Romanczuk-Seiferth, Nina; Rose, Emma J; Royle, Natalie A; Rujescu, Dan; Ryten, Mina; Sachdev, Perminder S; Salami, Alireza; Satterthwaite, Theodore D; Savitz, Jonathan; Saykin, Andrew J; Scanlon, Cathy; Schmaal, Lianne; Schnack, Hugo G; Schork, Andrew J; Schulz, SCharles; Schur, Remmelt; Seidman, Larry; Shen, Li; Shoemaker, Jody M; Simmons, Andrew; Sisodiya, Sanjay M; Smith, Colin; Smoller, Jordan W; Soares, Jair C; Sponheim, Scott R; Sprooten, Emma; Starr, John M; Steen, Vidar Martin; Strakowski, Stephen; Strike, Lachlan; Sussmann, Jessika; Sämann, Philipp G; Teumer, Alexander; Toga, Arthur W; Tordesillas-Gutierrez, Diana; Trabzuni, Daniah; Trost, Sarah; Turner, Jessica; Van den Heuvel, Martijn; van der Wee, Nic J; van Eijk, Kristel; van Erp, Theo GM; van Haren, Neeltje EM; van 't Ent, Dennis; van Tol, Marie-Jose; Valdes Hernandez, Maria C; Veltman, Dick J; Versace, Amelia; Völzke, Henry; Walker, Robert; Walter, Henrik; Wang, Lei; Wardlaw, Joanna M; Weale, Michael E; Weiner, Michael W; Wen, Wei; Westlye, Lars Tjelta; Whalley, Heather C; Whelan, Christopher D; White, Tonya; Winkler, Anderson M; Wittfeld, Katharina; Woldehawariat, Girma; Wolf, Christiane; Zilles, David; Zwiers, Marcel P; Thalamuthu, Anbupalam; Schofield, Peter R; Freimer, Nelson B; Lawrence, Natalia S & Drevets, Wayne (2014). The ENIGMA Consortium: Large-scale collaborative analyses of neuroimaging and genetic data. Brain Imaging and Behavior.  ISSN 1931-7557.  8(2), s 153- 182 . doi: 10.1007/s11682-013-9269-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Udal, Anne Beate Helseth; Egeland, Jens; Øygarden, Bjørg; Malt, Ulrik Fredrik; Løvdahl, Hans; Pripp, Are Hugo & Grøholt, Berit (2014). Differentiating between comorbidity and symptom overlap in ADHD and early onset bipolar disorder. Developmental Neuropsychology.  ISSN 8756-5641.  39(4), s 249- 261 . doi: 10.1080/87565641.2014.886692
 • Bogsrud, Martin Prøven; Langslet, Gisle; Ose, Leiv; Arnesen, Kjell Erik; Småstuen, Milada C; Malt, Ulrik Fredrik; Woldseth, Berit & Retterstøl, Kjetil (2013). No effect of combined coenzyme Q10 and selenium supplementation on atorvastatin-induced myopathy. Scandinavian Cardiovascular Journal.  ISSN 1401-7431.  47(2), s 80- 87 . doi: 10.3109/14017431.2012.756119
 • Bøen, Erlend; Westlye, Lars Tjelta; Elvsåshagen, Torbjørn; Hummelen, Benjamin; Hol, Per Kristian; Boye, Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Regional cortical thinning may be a biological marker for borderline personality disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  130(3), s 193- 204 . doi: 10.1111/acps.12234
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Andersson, Stein; Andreassen, Ole Andreas; Boye, Turid Birgitte & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Evidence for reduced dentate gyrus and fimbria volume in bipolar II disorder. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15(2), s 167- 176 . doi: 10.1111/bdi.12046
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Andreassen, Ole Andreas; Boye, Turid Birgitte & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Bipolar II disorder is associated with thinning of prefrontal and temporal cortices involved in affect regulation. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15(8), s 855- 864 . doi: 10.1111/bdi.12117
 • Helbig, Anne; Kaasen, Anne; Malt, Ulrik Fredrik & Haugen, Guttorm (2013). Does Antenatal Maternal Psychological Distress Affect Placental Circulation in the Third Trimester?. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(2) . doi: 10.1371/journal.pone.0057071
 • Kaasen, Anne; Helbig, Anne; Malt, Ulrik Fredrik; Næs, Tormod; Skari, Hans & Haugen, Guttorm (2013). Paternal psychological response after ultrasonographic detection of structural fetal anomalies with a comparison to maternal response: a cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  13 . doi: 10.1186/1471-2393-13-147 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Eide, Geir Egil; Hammar, Åsa; Malt, Ulrik Fredrik; Ødegaard, Ketil Joachim; Morken, Gunnar; Sundet, Kjetil Søren & Vaaler, Arne Einar (2013). Neurocognitive profiles in treatment-resistant bipolar I and bipolar II disorder depression. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  13 . doi: 10.1186/1471-244X-13-105 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Løvdahl, Hans; Andersson, Stein; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Endestad, Tor & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Working memory in recurrent brief depression: an fMRI pilot study. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  149(1-3), s 383- 392 . doi: 10.1016/j.jad.2013.02.017
 • Langås, Anne-Marit; Malt, Ulrik Fredrik & Ilner, Stein E. Opjordsmoen (2013). Independent versus substance-induced major depressive disorders in first-admission patients with substance use disorders: An exploratory study. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  144(3), s 279- 283 . doi: 10.1016/j.jad.2012.10.008
 • Risnes, Ivar; Heldal, Aasta; Wagner, Kari; Boye, Turid Birgitte; Haraldsen, Ira Hebold; Leganger, Siv; Møkleby, Kjell; Svennevig, Jan Ludvig & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Psychiatric outcome after severe cardio-respiratory failure treated with extracorporeal membrane oxygenation: a case-series. Psychosomatics.  ISSN 0033-3182.  54(5), s 418- 427 . doi: 10.1016/j.psym.2013.02.008
 • Røseth, Idun; Binder, Per-Einar & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Engulfed by an Alienated and Threatening Emotional Body: The Essential Meaning Structure of Depression in Women. Journal of Phenomenological Psychology.  ISSN 0047-2662.  44(2), s 153- 178 . doi: 10.1163/15691624-12341254
 • Paap, Muirne Caitlin Shonagh; Meijer, BR; Cohen-Kettenis, PT; Richter-Appelt, H.; De Cuypere, G.; Baudewijntje, P; Pedersen, Geir Feigum; Karterud, Sigmund; Malt, Ulrik Fredrik & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Why the factorial structure of the SCL-90-R is unstable: comparing patient groups with different levels of psychological distress using Mokken Scale Analysis. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  200(2-3), s 819- 826 . doi: 10.1016/j.psychres.2012.03.012
 • Baghai, Thomas C; Blier, Pierre; Baldwin, David S; Bauer, Michael; Goodwin, Guy M; Fountoulakis, Kostas N; Kasper, Siegfried; Leonard, Brian E; Malt, Ulrik Fredrik; Stein, Dan J.; Versiani, Marcio & Möller, Hans-Jürgen (2012). Executive summary of the report by the WPA section on pharmacopsychiatry on general and comparative efficacy and effectiveness of antidepressants in the acute treatment of depressive disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.  ISSN 0940-1334.  262(1), s 13- 22 . doi: 10.1007/s00406-011-0274-7
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Moberget, Torgeir; Bøen, Erlend; Boye, Turid Birgitte; Englin, Nils Olof Andreas; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Andreassen, Ole Andreas; Dietrichs, Espen; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2012). Evidence for Impaired Neocortical Synaptic Plasticity in Bipolar II Disorder. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  71(1), s 68- 74 . doi: 10.1016/j.biopsych.2011.09.026

Se alle arbeider i Cristin

 • Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Eva Albertsen; Melle, Ingrid & Aarsland, Dag (red.) (2018). Lærebok i psykiatri. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  1060 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarsland, Dag; Selbæk, Geir & Malt, Ulrik Fredrik (2018). Alderspsykiatri, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  kapittel 23.  s 707 - 740
 • Andreassen, Ole Andreas; Malt, Eva Albertsen; Malt, Ulrik Fredrik; Aarsland, Dag & Melle, Ingrid (2018). Biopsykososial forståelsesmodell, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 6.  s 135 - 142
 • Malt, Eva Albertsen; Linaker, Olav Morten; Nærland, Terje & Malt, Ulrik Fredrik (2018). Autismespekterlidelser og psykisk utviklingshemming, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  kapittel 22.  s 675 - 706
 • Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Johnsen, Erik; Aarsland, Dag & Malt, Eva Albertsen (2018). Psykofarmakologisk behandling av psykiske lidelser, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 30.  s 897 - 976
 • Malt, Ulrik Fredrik; Boye, Birgitte & Malt, Eva Albertsen (2018). Psykosomatiske lidelser, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 18.  s 521 - 570
 • Malt, Ulrik Fredrik; Bürker, Britta Susanne & Malt, Eva Albertsen (2018). Konsultasjon-liaison psykliatri, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 25.  s 765 - 828
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Angstlidelser, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 11.  s 265 - 320
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Den psykiatriske undersøkelsen, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 7.  s 143 - 176
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Obsessiv-kompulsiv lidelse, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 12.  s 321 - 346
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Strukturerte psykologiske og andre ikke-biologiske behandlingsmetoder, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 28.  s 865 - 888
 • Skreden, Marianne; Björk, Merethe Dalholt; Emblem, Ragnhild; Skari, Hans; Pripp, Are Hugo; Faugli, Anne; Kaasen, Anne & Malt, Ulrik Fredrik (2018). Parental mental health problems from second trimester to the early postpartum period: a prospective cohort study.
 • Kaasen, Anne; Helbig, Anne; Malt, Ulrik Fredrik; Skari, Hans; Næs, Tormod & Haugen, Guttorm (2017). Parental psychological stress responses in pregnancy after ultrasonographic detection of fetal malformation.
 • Malt, Ulrik Fredrik (2017). Debatten om SSRI bør omhandle hvem som har utbytte av disse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(11), s 781- 782 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0448
 • Malt, Ulrik Fredrik (2017). Debatten om SSRI-midlene bør omhandle hvem som har utbytte av disse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(12/13), s 855- 856 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0471
 • Malt, Ulrik Fredrik (2017). Re: Fjerndiagnostisering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(7/8), s 508- 509 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0232
 • Malt, Ulrik Fredrik (2017). Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(9), s 594- 594 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0287
 • Malt, Ulrik Fredrik (2017). Re: Tvangsmedisinering må forbys. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(9), s 601- 602 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0302
 • Malt, Ulrik Fredrik (2017). Tankekjør - en betegnelse som er kommet for å bli :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(20), s 1576- 1577 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0871
 • Malt, Ulrik Fredrik (2017). Tvangsmedisinering og tvangsmiddelbruk ved psykoser :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(14/15), s 982- 983 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0675
 • Helbig, Anne; Kaasen, Anne; Malt, Ulrik Fredrik & Haugen, Guttorm (2016). Does early antenatal maternal psychological distress affect fetal cerebro-placental circulation in third trimester?.
 • Helbig, Anne; Kaasen, Anne; Malt, Ulrik Fredrik & Haugen, Guttorm (2016). Does maternal psychological distress in third trimester affect fetal cerebro-placental circulation measures?.
 • Søyseth, Torunn Stavnes; Lund, MB; Haugstad, Gro Killi; Bjørtuft, Øystein; Søyseth, Vidar & Malt, Ulrik Fredrik (2016). Significant Associations between emotional coping strategies and psychological distress- a national cohort study of potential lung transplant candidates.
 • Løvdahl, Hans; Bøen, Erlend; Malt, Eva & Malt, Ulrik Fredrik (2015). Erratum to "Somatic and cognitive symptoms as indicators of potential endophenotypes in bipolar spectrum disorders: An exploratory and proof-of-concept study comparing bipolar II disorder with recurrent brief depression and healthy controls" [Journal of Affective Disorders 166 (2014) (59-70)]. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  175, s 217 . doi: 10.1016/j.jad.2014.10.011
 • Schøyen, Helle Kristine; Kessler, Ute; Andreassen, Ole Andreas; Auestad, Bjørn Henrik; Bergsholm, Per; Malt, Ulrik Fredrik; Morken, Gunnar; Ødegaard, Ketil Joachim & Vaaler, Arne Einar (2015). Response to Kellner and Fink. American Journal of Psychiatry.  ISSN 0002-953X. . doi: 10.1176/appi.ajp.2014.14101284r
 • Schøyen, Helle Kristine; Kessler, Ute; Andreassen, Ole Andreas; Auestad, Bjørn Henrik; Bergsholm, Per; Malt, Ulrik Fredrik; Morken, Gunnar; Ødegaard, Ketil Joachim & Vaaler, Arne Einar (2015). Response to Kotzalidis et al. American Journal of Psychiatry.  ISSN 0002-953X. . doi: 10.1176/appi.ajp.2014.14101366r
 • Søyseth, Torunn Stavnes; Haugstad, Gro Killi; Bjørtuft, Øystein; Lund, May Brit; Søyseth, Vidar & Malt, Ulrik Fredrik (2015). Psychological distress in Potential Lung Tranplant Candidates: A National Cohort Study..
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Bøen, Erlend; Zak, Nathalia; Moberget, Torgeir; Boye, Turid Birgitte; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2014). Long-term Potentiation-like Cortical Plasticity and Mismatch Negativity in Bipolar II Disorder. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  75(9), s s268- s268
 • Kaasen, Anne; Helbig, Anne; Malt, Ulrik Fredrik; Næs, Tormod; Skari, Hans & Haugen, Guttorm (2014). Maternal Psychological responses after detection of a fetal malformation - a longtudinal study in pregnancy.
 • Bøen, Erlend; Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Hummelen, Benjamin; Hol, Per Kristian; Boye, Turid Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Reduced Volume in Stress-Sensitive Hippocampal Subfields in Borderline Personality Disorder. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  73(9), s 200S- 200S
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Bøen, Erlend; Moberget, Torgeir; Harkestad, Nina; Boye, Turid Birgitte; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2013). Longitudinal and cross-sectional studies of LTP-like cortical plasticity in subjects with bipolar disorder and healthy controls. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15, s 120- 120
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Bøen, Erlend; Moberget, Torgeir; Harkestad, Nina; Murison, Robert; Boye, Turid Birgitte; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2013). Longitudinal and Cross-Sectional Studies of LTP-Like Cortical Plasticity in Subjects with Bipolar Disorder and Healthy Controls. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  73(9), s 257S- 257S
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Andersson, Stein; Boye, Turid Birgitte & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Evidence for Depressive Episode-Induced Volume Reduction of the Dentate Gyrus in Bipolar Disorder: A Longitudinal Study. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  73(9), s 188S- 188S
 • Finseth, Per Ivar; Morken, Gunnar; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Ulrik Fredrik & Vaaler, Arne (2013). Cycle acceleration in bipolar disorder - a model of clinical predictors. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15, s 71- 72
 • Finseth, Per Ivar; Morken, Gunnar; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Ulrik Fredrik & Vaaler, Arne (2013). Number of lifetime suicide attempts is associated with number of antidepressant trials in bipolar disorder inpatients. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15, s 152- 152
 • Malt, Ulrik Fredrik (2013). Bipolar spectrum disorders disguised as medical unexplained somatic symptoms. Journal of Psychosomatic Research.  ISSN 0022-3999.  74(6), s 552- 553 . doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.03.060
 • Røseth, Idun & Malt, Ulrik Fredrik (2013). The Essential Meaning Structure of Postpartum Depression. A Qualitative Study. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. 1548.
 • Schøyen, Helle Kristine; Kessler, Ute; Auestad, Bjørn Henrik; Bergsholm, Per; Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Oedegaard, Ketil J.; Morken, Gunnar & Vaaler, Arne (2013). Treatment resistant bipolar depression: a randomized controlled trial of electroconvulsive therapy and algorithm based pharmacological treatment. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15, s 137- 137
 • Bøen, Erlend; Westlye, Lars Tjelta; Elvsashagen, Torbjørn; Hummelen, Benjamin; Courivaud, Fredric A A; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2012). Cortical Thickness in Borderline Personality Disorder and Bipolar II Disorder. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  71(8), s 202S- 202S
 • Elvsashagen, Torbjørn; Geier, Oliver; Vera, Elsa; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Andersson, Stein; Andreassen, Ole Andreas; Josefsen, Dag; Malt, Ulrik Fredrik; Blasco, Maria A & Boye, Birgitte (2012). Associations Between Leukocyte Telomere Length and Hippocampal Indices of Stress and Aging. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  71(8), s 46S- 47S
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Courivaud, Fredric A A; Andersson, Stein; Andreassen, Ole Andreas; Boye, Birgitte & Malt, Ulrik Fredrik (2012). Evidence for Dentate Gyrus Volume Reduction in Bipolar II Disorder and an Age-Related Volume Increase in Healthy Volunteers. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  71(8), s 202S- 202S

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:41 - Sist endret 22. nov. 2016 15:06