English version of this page

Hode og hals, Ahus

Vi forsker på hodepine innen epidemiologi, genetikk, klinikk og behandling i tillegg til genetikk ved arvelig nevropatier.

På lengre sikt har vi en målsetting om å forbedre diagnostikk og behandling av hodepine og Charcot-Marie-Tooths sykdom. 

Hodepine

 • Epidemiologi - kartleggning av hyppigheten av spenningshodepine, migrene herunder menstruell migrene uten aura og menstruell migrene med aura, samt sekundære former for kronisk hodepine i befolkningen
 • Genetikk – spenningshodepine, migrene uten aura, migrene med aura og klasehodepine
 • Klinikk – beskrivelse av menstruell migrene uten aura og menstruelle migrene med aura
 • Behandling – medikamentell overforbrukshodepine, og kiropraktisk behandling av cervicogen hodepine og migrene

Arvelige nevropatier

 • Genetikk – Identifikasjon av gener som er av betydning for Charcot-Marie-Tooth i den norske befolkning

Prosjekter

 • Kiropraktorbehandling av hodepine – metodeutvikling til blinding i manuell terapi studier, behandling av cervicogen hodepine og migrene
 • Menstruell migrene – epidemiologi, klinisk beskrivelse og metodeutvikling til diagnostikk
 • Medikament-overforbruks hodepine – utvikling av behandling som kan appliseres i almenpraksis uten at det er store kostnader forbundet med dette
 • Hodepineepidemiologi, genetikk, klinikk og behandling samt genetikk ved arvelige nevropatier

Utvalgte publikasjoner

 • Braathen GJ, Høyer H, Busk ØL, Tveten K, Skjelbred CF, Russell MB. Variants in the genes DCTN2, DNAH10, LRIG3, and MYO1A are associated with intermediate Charcot-Marie-Tooth disease in a Norwegian family. Acta Neurol Scand 2015 [Epub ahead of print].
 • Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JŠ, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 505-12.
 • Chaibi A, Šaltytė Benth J, Russell MB. Validation of Placebo in a Manual Therapy Randomized Controlled Trial. Sci Rep 2015; 5: 11774.
 • Høyer H, Braathen GJ, Busk ØL, Holla ØL, Svendsen M, Hilmarsen HT, Strand L, Skjelbred CF, Russell MB. Genetic diagnosis of Charcot-Marie-Tooth disease in a population by next-generation sequencing. Biomed Res Int 2014; 210401.
 • Russell MB. Headache: Medication overuse headache - seeking a management consensus. Nat Rev Neurol 2014; 10: 309-10.
 • Knackstedt H, Kråkenes J, Bansevicius D, Russell MB. Magnetic resonance imaging of craniovertebral structures: clinical significance in cervicogenic headaches. J Headache Pain 2012; 13: 39-44.
 • Høyer H, Braathen GJ, Eek AK, Skjelbred CF, Russell MB. Charcot-Marie-Tooth caused by a copy number variation in myelin protein zero. Eur J Med Genet 2011; 54: e580-3.
 • Russell MB, Ducros A. Sporadic and familial hemiplegic migraine: pathophysiological mechanisms, clinical characteristics, diagnosis, and management. Lancet Neurol 2011; 10: 457-70.
 • Grande RB, Aaseth K, Benth JŠ, Lundqvist C, Russell MB. Reduction in medication-overuse headache after short information. The Akershus study of chronic headache. Eur J Neurol 2011; 18: 129-37.
Publisert 13. jan. 2016 14:54 - Sist endret 15. nov. 2021 14:22

Kontakt