English version of this page

Hode og hals, Ahus

Vi forsker på hodepine innen epidemiologi, genetikk, klinikk og behandling. samt genetikk ved arvelig neuropatier.

På lengre sikt har vi en målsetting om å forbedre diagnostikk og behandling av hodepine og Charcot-Marie-Tooths sykdom. 

Hodepine

 • Epidemiologi - kartleggning av hyppigheten av spenningshodepine, migrene herunder menstruell migrene uten aura og menstruell migrene med aura, samt sekundære former for kronisk hodepine i befolkningen
 • Genetikk – spenningshodepine, migrene uten aura, migrene med aura og klasehodepine
 • Klinikk – beskrivelse av menstruell migrene uten aura og menstruelle migrene med aura
 • Behandling – medikamentell overforbrukshodepine, og kiropraktisk behandling av cervicogen hodepine og migrene

Arvelige nevropatier

 • Genetikk – Identifikasjon av gener som er av betydning for Charcot-Marie-Tooth i den norske befolkning

Prosjekter

 • Kiropraktikk behandling av hodepine – metodeutvikling til blinding i manuel terapi studier, behandling av cervicogen hodepine og migrene
 • Menstruell migrene – epidemiologi, klinisk beskrivelse og metodeudvikling til diagnostikk
 • Medikament-overforbruks hodepine – udvikling av behandling som kan appliseres i almen praksis uten at det er store kostnader forbundet med dette
 • Hodepine epidemiologi, genetikk, klinikk og behandling samt genetikk ved arvelige neuropatier

Utvalgte publikasjoner

 • Braathen GJ, Høyer H, Busk ØL, Tveten K, Skjelbred CF, Russell MB. Variants in the genes DCTN2, DNAH10, LRIG3, and MYO1A are associated with intermediate Charcot-Marie-Tooth disease in a Norwegian family. Acta Neurol Scand 2015 [Epub ahead of print].
 • Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JŠ, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 505-12.
 • Chaibi A, Šaltytė Benth J, Russell MB. Validation of Placebo in a Manual Therapy Randomized Controlled Trial. Sci Rep 2015; 5: 11774.
 • Høyer H, Braathen GJ, Busk ØL, Holla ØL, Svendsen M, Hilmarsen HT, Strand L, Skjelbred CF, Russell MB. Genetic diagnosis of Charcot-Marie-Tooth disease in a population by next-generation sequencing. Biomed Res Int 2014; 210401.
 • Russell MB. Headache: Medication overuse headache - seeking a management consensus. Nat Rev Neurol 2014; 10: 309-10.
 • Knackstedt H, Kråkenes J, Bansevicius D, Russell MB. Magnetic resonance imaging of craniovertebral structures: clinical significance in cervicogenic headaches. J Headache Pain 2012; 13: 39-44.
 • Høyer H, Braathen GJ, Eek AK, Skjelbred CF, Russell MB. Charcot-Marie-Tooth caused by a copy number variation in myelin protein zero. Eur J Med Genet 2011; 54: e580-3.
 • Russell MB, Ducros A. Sporadic and familial hemiplegic migraine: pathophysiological mechanisms, clinical characteristics, diagnosis, and management. Lancet Neurol 2011; 10: 457-70.
 • Grande RB, Aaseth K, Benth JŠ, Lundqvist C, Russell MB. Reduction in medication-overuse headache after short information. The Akershus study of chronic headache. Eur J Neurol 2011; 18: 129-37.
Publisert 13. jan. 2016 14:54 - Sist endret 5. feb. 2021 12:16

Kontakt