English version of this page

Hud

Vår forskning fokuserer på hudkreft, hudinflammasjon, hudens mikrosirkulasjon og livskvalitet/epidemiologi.

Om gruppen

Forskningsgruppen representerer et utvalg av forskningsaktive i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (RHI) ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Aktiviteten til Dermatologiforskningsgruppen er nært integrert med det kliniske arbeidet ved Institutt for Dermatologi, Universitetssykehuset i Oslo.

Avdelingen er et tertiært referansesenter for pasienter med hudsykdommer, både voksne og barn, i Sørøst-Helseområdet i Norge (befolkning: ca 2,9 millioner). Det akademiske personalet er også ansvarlig for å undervise medisinske studenter ved Universitetet i Oslo.

Vi har samarbeid med flere kliniske og grunnleggende forskergrupper, både på Oslo Universitetssykehus og ved andre institusjoner i Norge og utlandet. Vårt mål er å øke samarbeidet i fremtiden for å utføre forskning av høy kvalitet.

Vår forskning fokuserer hovedsakelig på følgende fire temaer: hudkreft, hudbetennelse, hudcirkulasjon og livskvalitet / epidemiologi.

Gruppens prosjekter er delt inn i fire tema

  • Hudkreft. Kreft hos transplanterte, metastaser ved spinocellulært carcinom, mikrometastaser ved malignt melanom, D-vitaminnivå hos transplanterte og kutant T-cellelymfom.
  • Inflammasjon i hud
  • Kutan fysiologi /epidermis
  • Livskvalitet/samhandling

Utvalgte publikasjoner

Rehbinder EM, Winger AJ, Landrø L, Asarnoj A, Berents TL, Carlsen KH, Hedlin G, Jonassen CM, Nordlund B, Sandvik L, Skjerven HO, Söderhäll C, Vettukattil R, Carlsen KCL, PreventADALL study group (2019)
Dry skin and skin barrier in early infancy
Br J Dermatol, 181 (1), 218-219

Rehbinder EM, Advocaat Endre KM, Lødrup Carlsen KC, Asarnoj A, Stensby Bains KE, Berents TL, Carlsen KH, Gudmundsdóttir HK, Haugen G, Hedlin G, Kreyberg I, Nordhagen LS, Nordlund B, Saunders CM, Sandvik L, Skjerven HO, Söderhäll C, Staff AC, Vettukattil R, Værnesbranden MR, Landrø L, study group, Carlsen MH, Lødrup Carlsen OC, Granlund PA et al. (2019)
Predicting Skin Barrier Dysfunction and Atopic Dermatitis in Early Infancy
J Allergy Clin Immunol Pract, 8 (2), 664-673.e5

Endre KMA, Rehbinder EM, Carlsen KL, Carlsen KH, Gjersvik P, Hedlin G, Jonassen CM, LeBlanc M, Nordlund B, Skjerven HO, Staff AC, Söderhäll C, Vettukattil R, Landrø L, study group (2019)
Maternal and paternal atopic dermatitis and risk of atopic dermatitis during early infancy in girls and boys
J Allergy Clin Immunol Pract, 8 (1), 416-418.e2

Rizvi SM, Veierød MB, Mørk G, Helsing P, Gjersvik P (2019)
Ablative Fractional Laser-assisted Daylight Photodynamic Therapy for Actinic Keratoses of the Scalp and Forehead in Organ Transplant Recipients: A Pilot Study
Acta Derm Venereol, 99 (11), 1047-1048

Torp MK, Yang K, Ranheim T, Husø Lauritzen K, Alfsnes K, Vinge LE, Aukrust P, Stensløkken KO, Yndestad A, Sandanger Ø (2019)
Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) and the Proteasome Attenuates IL-1β Expression in Primary Mouse Cardiac Fibroblasts
Front Immunol, 10, 1285
 

Publisert 30. apr. 2014 09:57 - Sist endret 11. mai 2020 14:40

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere