English version of this page

Hud

Vår forskning fokuserer på hudkreft, hudinflammasjon, hudens mikrosirkulasjon og livskvalitet/epidemiologi.

Om gruppen

Forskningsgruppen representerer et utvalg av forskningsaktive i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (RHI) ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Vår forskning fokuserer på to kjerneområder; hudinflammasjon og hudkreft. Vi driver både translasjonell og klinisk forsking, og har flere pågående kliniske studier. Aktiviteten er tett knyttet opp til vårt kvalitets- og forskningsregister (Dermareg) og avdelingens biobank (RHI biobank).  

Aktiviteten til Dermatologiforskningsgruppen er nært integrert med det kliniske arbeidet ved Institutt for Dermatologi, Universitetssykehuset i Oslo.

Avdelingen er et tertiært referansesenter for pasienter med hudsykdommer, både voksne og barn, i Sørøst-Helseområdet i Norge (befolkning: ca 2,9 millioner). Det akademiske personalet er også ansvarlig for å undervise medisinske studenter ved Universitetet i Oslo.

Vi har samarbeid med flere kliniske og grunnleggende forskergrupper, både på Oslo Universitetssykehus og ved andre institusjoner i Norge og utlandet. Vårt mål er å øke samarbeidet i fremtiden for å utføre forskning av høy kvalitet.

Vår forskning fokuserer hovedsakelig på følgende fire temaer: hudkreft, hudbetennelse, hudcirkulasjon og livskvalitet / epidemiologi.

Gruppens prosjekter er delt inn i fire tema

 • Hudkreft. Kreft hos transplanterte, metastaser ved spinocellulært carcinom, mikrometastaser ved malignt melanom, D-vitaminnivå hos transplanterte og kutant T-cellelymfom.
 • Inflammasjon i hud
 • Kutan fysiologi /epidermis
 • Livskvalitet/samhandling

Utvalgte publikasjoner

 • Lossius AH, Berents TL, Saetre F, Nilsen HR, Bradley M, Asad S, Haraldsen G, Sundnes O, Holm JØ (2020) Early transcriptional changes after UVB treatment in atopic dermatitis include inverse regulation of IL-36γ and IL-37. Exp Dermatol, 30 (2), 249-261. DOI 10.1111/exd.14217, PubMed 33067891
 • Skjerven HO, Rehbinder EM, Vettukattil R, LeBlanc M, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Landrø L, Marsland BJ, Rudi K, Sjøborg KD, Söderhäll C, Staff AC, Carlsen KH, Asarnoj A, Bains KES, Carlsen OCL, Endre KMA, Granlund PA, Hermansen JU, Gudmundsdóttir HK, Hilde K, Håland G, Kreyberg I, Olsen IC et al. (2020) Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial Lancet, 395 (10228), 951-961  DOI 10.1016/S0140-6736(19)32983-6, PubMed 32087121
 • Pietka W, Sundnes O, Hammarström C, Zucknick M, Khnykin D, Haraldsen G (2020) Lack of interleukin-33 and its receptor does not prevent calcipotriol-induced atopic dermatitis-like inflammation in mice  Sci Rep, 10 (1), 6451 DOI 10.1038/s41598-020-63410-z, PubMed 32296080
 • Lundborg M, Holm JH, Sandvik L, Lossius AH, Rehbinder EM, Sitek JC, Berents TL (2020) Multidisciplinary educational programme for caregivers of children with atopic dermatitis- in South East Norway - an observational study BMC Dermatol, 20 (1), 20 DOI 10.1186/s12895-020-00119-6, PubMed 33298043
 • Lossius AH, Lorentzen M, Austad J, Bergersen TK. Contact allergy in patients with chronic venous leg ulcers. Contact Dermatitis. 2020 Dec 27. doi: 10.1111/cod.13770. Online ahead of print.Contact Dermatitis. 2020. PMID: 33368388 
 • Alfonso JH, Martinsen JI, Weiderpass E, Pukkala E, Kjaerheim K, Tryggvadottir L, Lynge E. Occupation and cutaneous melanoma: a 45-year historical cohort study of 14·9 million people in five Nordic countries. Br J Dermatol. 2020 Jul 6. doi: 10.1111/bjd.19379..Br J Dermatol. 2020. PMID: 33026672 
 • Alfonso JH, Afanou AK, Holm JØ, Stylianou E Skin bioengineering in the diagnosis of occupational protein contact dermatitis.  Occup Med (Lond). 2020 Jun 20;70(4):282-285. doi: 10.1093/occmed/kqaa005.Occup Med (Lond). 2020. PMID: 32009172 
   
Publisert 30. apr. 2014 09:57 - Sist endret 6. juli 2022 12:52

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Jan Øyvind Holm
 • Petter Gjersvik
 • Tone Kristin Bergersen
 • Anne Lise Ording Helgesen
 • Astrid Haaskjold Lossius
 • Eva Maria Rehbinder
 • Evelina Buinauskaite
 • Ingrid Roscher
 • Jan Sitek
 • Jose Hernan Alfonso
 • Kim Advocaat Endre
 • Kristin Hortemo
 • Linn Landrø
 • Mohammad Rizvi
 • Olaf Antonsen
 • Olav Gramstad
 • Olav Sundnes
 • Siri Hansen Stabell
 • Teresa Løvold Berents
 • Øystein Sandanger
Detaljert oversikt over deltakere