English version of this page

Hud

Vår forskning fokuserer på hudkreft, hudinflammasjon, hudens mikrosirkulasjon og livskvalitet/epidemiologi.

Om gruppen

Forskningsgruppen representerer et utvalg av forskningsaktive i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (RHI) ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Aktiviteten til Dermatologiforskningsgruppen er nært integrert med det kliniske arbeidet ved Institutt for Dermatologi, Universitetssykehuset i Oslo.

Avdelingen er et tertiært referansesenter for pasienter med hudsykdommer, både voksne og barn, i Sørøst-Helseområdet i Norge (befolkning: ca 2,9 millioner). Det akademiske personalet er også ansvarlig for å undervise medisinske studenter ved Universitetet i Oslo.

Vi har samarbeid med flere kliniske og grunnleggende forskergrupper, både på Oslo Universitetssykehus og ved andre institusjoner i Norge og utlandet. Vårt mål er å øke samarbeidet i fremtiden for å utføre forskning av høy kvalitet.

Vår forskning fokuserer hovedsakelig på følgende fire temaer: hudkreft, hudbetennelse, hudcirkulasjon og livskvalitet / epidemiologi.

Gruppens prosjekter er delt inn i fire tema

  • Hudkreft. Kreft hos transplanterte, metastaser ved spinocellulært carcinom, mikrometastaser ved malignt melanom, D-vitaminnivå hos transplanterte og kutant T-cellelymfom.
  • Inflammasjon i hud
  • Kutan fysiologi /epidermis
  • Livskvalitet/samhandling
Publisert 30. apr. 2014 09:57 - Sist endret 26. mars 2020 10:51

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere