Petter Gjersvik

Bilde av Petter Gjersvik
English version of this page
Mobiltelefon +47-92611722
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 None 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Forskningsområder

Hudkreft etter organtransplantasjon

Hudkreftepidemiologi

Immunrelatert hudsykdom

Undervisning

Hudsykdommer

Medlem av modulutvalg og eksamenskommisjon, modul 3

Bakgrunn

Cand.med. (1979), dr.med. (2000), mastergrad i helseadministrasjon (2002), UiO

Spesialist i hud- og veneriske sykdommer (1990)

Medisinsk redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening

Verv

Leder, Norsk forening for dermatologi og venerologi  2013-19

Styremedlem, SCOPE Network (Skin Care in Organ-Transplanted Patients in Europe) 2012-17

Publikasjoner

  • Gjersvik, Petter (2018). Eksamen og legers virkelighet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(10) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0472
  • Roscher, Ingrid; Falk, Ragnhild Sørum; Vos, Linda; Clausen, Ole Petter Fraas; Helsing, Per; Gjersvik, Petter & Robsahm, Trude Eid (2018). Validating 4 staging systems for cutaneous squamous cell carcinoma using population-based data. A nested case-control study. JAMA dermatology.  ISSN 2168-6068.  154(4), s 428- 434 . doi: 10.1001/jamadermatol.2017.6428
  • Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Skjerven, Håvard Ove; Rolfsjord, Leif Bjarte; Nordhagen, Live Solveig; Kvenshagen, Bente; Hunderi, Jon Olav; Bradley, Maria; Thorsby, Per Medbøe; Carlsen, Kai-Håkon & Gjersvik, Petter (2017). Weight-for-length, early weight-gain velocity and atopic dermatitis in infancy and at two years of age: A cohort study. BMC Pediatrics.  ISSN 1471-2431.  17:141, s 1- 8 . doi: 10.1186/s12887-017-0889-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Mantaka, Panagiota; Malecka, Agnieszka Maria; Trøen, Gunhild; Helsing, Per; Gjersvik, Petter; Beiske, Klaus & Delabie, Jan (2017). Folliculotropic mycosis fungoides with skewed T-cell receptor CDR3 motif: Suggestive of lipid-antigen selection?. Acta Dermato-Venereologica.  ISSN 0001-5555.  97(9), s 1081- 1086 . doi: 10.2340/00015555-2722 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:39 - Sist endret 8. aug. 2018 13:36

Forskergrupper