INTERPRET

Forskningsgruppen INTERPRET (Integrated and Regulatory Paediatric Research Team) skal initiere og gjennomføre klinisk forskning og translasjonsforskning innen pediatri, fortrinnsvis relatert til barnekreft og blodsykdommer.

Om gruppen

Forskningen fokuserer særlig på, men er ikke begrenset til problemstillinger som krever en integrert metodologisk tilnærming på tvers av etablerte fagområder som

 • seneffekter etter kreftbehandling (onkologi, psykologi, radiologi, immunologi)
 • genetiske aspekter ved barnekreft (genetikk, onkologi, patologi, biologi)
 • kvalme/angst/informasjon hos kreftsyke barn og ungdom (musikkterapi, sykepleiefag, kommunikasjon, psykologi).

Vi bygger aktivt opp en bred biobank for barnekreft, som fra januar 2019 ble nasjonal, og ønsker å være i frontlinjen for legemiddelutprøving og persontilpasset medisin for barn med kreft og blodsykdommer.  INTERPRET søker nasjonalt og internasjonalt forpliktende forskningssamarbeid og har som målsetting å utvikle en god felles infrastruktur og et stimulerende miljø for forskning på barn og ungdom med kreft og blodsykdommer. 

Pågående studier

 • ALLBARN: Oppfølgingsstudie av langtidsoverlevere etter ALL
 • NPCSP: The Norwegian Pediatric Cancer Sequencing Project
 • Hjernesvulst hos barn og ungdom – forløp og seneffekter
 • Physical Acitivity in Childhood Cancer Survivors (PACCS)
 • AlloSS-young: seneffekter etter stamcelletransplantasjon i ung alder
 • Genetikk og utfall av tromboembolisme hos barn med ALL – en NOPHO studie
 • Ernæring ved stamcelletransplantasjon
 • Musikkterapi hos kreftsyke barn
 • Diverse internasjonale multisenter behandling- og forskningsprotokoller med og uten randomisering, nært knyttet opp til avdelingens drift (minst 20 ulike protokoller)
 • Legemiddelutprøving i fase 1-/fase 2-studier i samarbeid med KFPB
 • Veneportstudie
 • Kommunikasjon ved oppfølging av barnekreftoverlevere

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Nasjonalt Kompetansesenter for Langtidsstudier etter Kreft, OUS
 • Den nasjonale Barnekreftbiobanken
 • Hjertemedisinsk avdeling, OUS
 • Klinisk Forskningspost for barn OUS
 • Avd. for sykepleieforskning, OsloMet
 • Psykologisk institutt, UiO
 • Institutt for medisinske atferdsfag, UiO
 • Ahus, Barneavdelingen
 • Universitetet i Bergen/Haukeland
 • Folkehelseinstituttet
 • Norges Idrettshøyskole

Internasjonalt

 • NOPHO
 • PANCARE
 • SIOP
 • Rigshospitalet, København
 • EBMT
 • Turku University Hospital
 • Essen University Hospital
 • Zürich University Hospital

Utvalgte publikasjoner

 1. Jarvis KB, et al (2019). Candidate single nucleotide polymorphisms and thromboembolism in acute lymphoblastic leukemia - A NOPHO ALL2008 study. Thromb Res, 184, 92-98.
 2. Stensvold E, et al (2019). Children treated for medulloblastoma and supratentorial primitive neuroectodermal tumor in Norway from 1974 through 2013: Unexplainable regional differences in survival. Pediatr Blood Cancer, 66 (10), e27910.
 3. Bisogno G, et al. European paediatric Soft tissue sarcoma Study Group (2019). Vinorelbine and continuous low-dose cyclophosphamide as maintenance chemotherapy in patients with high-risk rhabdomyosarcoma (RMS 2005): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol, 20 (11), 1566-1575.
 4. Lie HC, et al (2019). Limited evidence of non-response bias despite modest response rate in a nationwide survey of long-term cancer survivors-results from the NOR-CAYACS study. J Cancer Surviv, 13 (3), 353-363.
   

Finansieringskilder

 • Norges Forskingsråd
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Barnekreftforeningen
 • Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Helse og rehabilitering (Extrastiftelsen)
 • Barnestiftelsen
Publisert 21. nov. 2013 09:45 - Sist endret 1. juli 2020 13:49

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere