Hanne Cathrine Lie

Førsteamanuensis - Avdeling for atferdsmedisin
Bilde av Hanne Cathrine Lie
English version of this page
Telefon +47 22851466
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1111 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Pasient perspektivet
 • Klinisk kommunikasjon
 • Lege-pasient forholdet
 • Health literacy / helsekompetanse
 • Psykososiale aspekter ved somatisk sykdom
 • Oppfølging etter alvorlig somatisk sykdom
 • Psyko-onkologi

Undervisning

 • Klinisk kommunikasjon
 • Sykdomsatferd

Bakgrunn

 • 2018-           Undervisningsleder, Avdeling for Atferdsmedisin, Institutt for Medisinske Basalfag, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2018-           Førsteamanuensis, Avdeling for Atferdsmedisin, Institutt for Medisinske Basalfag, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2018-2019 - Forsker (20%) Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Radiumhospitalet
 • 2016-2018 - Forsker, OUS (Barne- og ungdomsklinikken, avd. for kreft og blodsykdommer, Rikshospitalet og Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Radiumhospitalet). 
 • 2013-2015 – Post doktor Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS
 • 2009-2013 – Post doktor, Avdeling for Atferdsmedisin, Institutt for Medisinske Basalfag, Medisinsk Fakultet, , Universitetet i Oslo.
 • 2009 – PhD, Psykologi, University of Western Australia
Publisert 13. apr. 2011 10:38 - Sist endret 29. okt. 2020 07:34

Prosjekter