Iskemisk hjertesykdom

Vi bedriver forskning innenfor koronar hjertesykdom. Dette inkluderer diagnoseproblematikk, behandling, risikofaktorer, ikke-invasive tiltak, registrering, biomarkører, helseøkonomi og hjertesvikt.

Om gruppen

Gruppen forsker på et bredt spekter av problemstillinger innenfor iskemisk hjertesykdom. Vi er engasjert i studier som fokuserer på koronar revaskularisering og mekanismer knyttet til myokardinal reperfusjonsskade.

I tillegg har vi flere aktive prosjekter som fokuserer på kardiovaskulære biomarkører.

Gruppen er også involvert i studier som omhandler kardiovaskulær bildediagnostikk og evaluering av blodårefunksjoner.

Vi har dessuten kliniske studier som evaluerer helseøkonomi ved rehabilitering av pasienter med akutt hjerteinfarkt, med et eget hjerteinfarktregister og studier som utløper fra dette.

Gruppen er også involvert i studier av hjerteinfarktpasienter som ved MR har utvist et normalt koronar angiogram.

Langsiktig mål for vår forskning er å utvikle økt forståelse for patomekanismer ved akutt iskemisk hjertesykdom, og behandlingsprinsipper.

Samarbeidspartnere

 

Publisert 15. mai 2012 14:56 - Sist endret 11. okt. 2021 13:42

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere