English version of this page

Iskemisk hjertesykdom

Gruppen forsker primært på risikofaktorer og behandling av iskemisk hjertesykdom, men arbeider også innenfor tilgrensende forskningsfelt som hjertesvikt og atrieflimmer.

Vi gjør studier av optimal sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt (eks. bruk av betablokker, kolesterolsenkende medikamenter etc.), og studerer mekanismer knyttet til myokardial proteksjon.

I tillegg har vi flere prosjekter som fokuserer på kardiovaskulære biomarkører; både bruk av kjente biomarkører i tidlig diagnostikk av hjerteinfarkt og identifisering av nye biomarkører. Vi studerer også skadelige effekter av anabole steroider på hjertet.

Effektivitet og sikkerhet ved bruk av blodfortynnende medikamenter studeres ved bruk av data fra norske og internasjonale registre. Videre har vi pågående prosjekter på optimal behandling av MINOCA (Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries), forekomst av hjertesvikt i Norge, samt prevalens og behandling av atrieflimmer i Skandinavia.

Vi er også med i et HORIZON 2020 prosjekt kalt EXHAUSTION, som ser på  sammenhengen mellom temperatur, forurensning og kardiovaskulær sykdom. Endelig er vi involvert i studier på inflammatorisker markører og endotelfunksjon hos pasienter med reumatoid artritt. 

Langsiktige mål

De langsiktige mål for gruppens forskning er å bidra til økt forståelse av risikofaktorer og patofysiologiske mekanismer ved akutt iskemisk hjertesykdom, og bidra med ny kunnskap som kan bedre behandling og prognose.   

Prosjekter

 • Raskere avklaring av akutt hjerteinfarkt på Legevakten i Oslo (OUT-ACS-studien)
 • Improving the safety of oral anticoagulants
 • The BETAMI trial (national trial on the use of beta blockers in myocardial infarction)
 • Detecting changes in cardiac extracellular matrix – identification of novel biomarkers
 • Quality of care and outcome in acute myocardial infarction  - A population-based study
 • Heart failure in Norway – a registry-based approach
 • The role of genetic factors in acute myocardial infarction
 • Use of Music therapy in Cardiac Implantable Electronic Device (CIED) lead extractions
 • Hyperemesis gravidarum and cardiovascular disease
 • Involvert i  SMINC (MINOCA Myocardial Infarction with Non-Obstructrive Coronary Arteries), EXHAUSTION (Exposure to heat and air pollution in Europe – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation), PSARA (Inflammatory Disease Activity, and Bone and Cartilage Markers in Rheumatic Patients, and the PROG-IMT 

Samarbeid

 • Karolinska Institutet, Stockholm
 • Cleveland Clinic Foundation, Professor A. Michael Krukoff
 • Université de Lorraine, Professor F. Zannad
 • Uppsala Clinical Research Center, Professor Lars Wallentin
 • Senter for Klinisk Hjerteforskning, OUS Ullevål
 • Kåre Bønaa, NTNU
 • Jarle Jortveit, Sørlandet sykehus
Publisert 15. mai 2012 14:56 - Sist endret 19. jan. 2022 14:55

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere