English version of this page

Kardiogenetikk og plutselig hjertedød

Plutselig hjertedød forårsaket av hjertearytmi er en av de vanligste dødsårsakene i Norge. Hos unge mennesker er det heldigvis sjeldent, og ofte resultat av en arvelig hjertesykdom.

Gruppen forsker på metoder som kan bidra til ytterligere kartlegging og behandling av pasienter som lider av arvelig hjertesykdom.

Forebygging av plutselig hjertedød er en stor utfordring innen kardiologi. Unge individer med hjertegenetiske sykdommer er disponert for plutselig hjertedød, og risikostratifisering er viktig hos disse pasientene. Gruppens forskning fokuserer på karakterisering av hjertefunksjon og prediksjon av livstruende ventrikulære arytmier hos disse pasientene med risiko for plutselig hjertedød. 
Bedre risikovurdering vil gi en bedre seleksjon av høyrisikopasienter som kan motta forebyggende medikamentell behandling og eventuelt kan få en implanterbar hjertestarter hos de med høyest risiko.

Plutselig hjertedød hos unge er ofte anstrengelsesutløst. Vi forsker på trening i relasjon til farlige hjerterytmer og hvordan vi best skal gi individuelle råd om trening  til pasienter med hjertesykdom. 

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere.

  • GE Healthcare
  • Medtronic
  • Mayo Clinic, Rochester MN
  • BigMed

 

Publisert 11. des. 2019 14:03 - Sist endret 11. okt. 2021 11:20

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere