English version of this page

Kardiogenetikk og plutselig hjertedød

Plutselig hjertedød forårsaket av hjertearytmi er en av de vanligste dødsårsakene i Norge. Hos unge mennesker er det ofte resultat av en arvelig hjertesykdom.

Gruppen forsker på metoder som kan bidra til ytterligere kartlegging og behandling av pasienter som lider av arvelig hjertesykdom.

Forebygging av plutselig hjertedød er en stor utfordring innen kardiologi. Mekanisk spredning (MS) som er vurdert ved hjelp av ekkokardiografi med sporing, kan forutsi risikoen for plutselig hjertedød ved flere tilfeller av hjertesykdommer.

Unge individer med hjertegenetiske sykdommer er disponert for plutselig hjertedød, og ​​risikostratifisering er viktig hos disse pasientene. Gruppens forskning fokuserer på karakterisering av hjertefunksjon og prediksjon av livstruende ventrikulære arytmier hos pasienter med risiko for plutselig hjertedød. 

Bedre risikovurdering vil gi et sterkere utvalg av pasienter med høy dødsrisiko. Dette kan bidra til at personer som er utsatt for risiko kan motta forebyggende medikamentell behandling, og at de med høy risiko kan få en implanterbar hjertestarter.

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere.

  • GE Healthcare
  • Medtronic
  • Mayo Clinic, Rochester MN
  • BigMed

 

Publisert 11. des. 2019 14:03 - Sist endret 30. apr. 2020 10:59

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere