Kristina Ingrid Helena Hermann Haugaa

Førsteamanuensis - Kardiologisk avdeling
Bilde av Kristina Ingrid Helena Hermann Haugaa
English version of this page
Mobiltelefon +47 92833646
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo

​​​​​​Faglige interesser

Mitt primære interesseområde innen klinikk og forskning er kardiologi og arvelige hjertesykdommer. Jeg leder et senter for innovasjon som heter «ProCardio Center for Innovation»  hvor vi jobber med å utvikle nye metoder for å behandle hjertesykdommer med hovedvekt på genetiske hjertesykdommer og plustelig død.

Bakgrunn

Jeg er kardiolog med spesialitet i genetiske hjertesykdommer og jobber som overlege og ved kardiologisk avdeling, Rikshospitalet og som førsteamanuensis ved UIO.

  • Førsteamanuensis ved UiO fra 2014
  • Overlege (Kardiologisk avdeling) ved Rikshospitalet fra 2010
  • PhD ved UiO (2010)
  • Spesialist i Indremedisin (2005) og Kardiologi (2008)
  • Turnuslege, Kongsvinger, Arendal og Gol, LIS lege ved Sykehuset Buskerud, Drammen 97-03. Ansatt ved Rikshospitalet fra 2003
  •   Cand. med/MD 1996 og Dr. med 1997 ved Christian Albrechts Universiät, Kiel, Tyskland

Undervisning

Jeg underviser medisinstudenter ved UiO i modul 3 og modul 8 i blant annet hjerterytmeforstyrrelser og EKG. Jeg veileder flere PhD og Postdoc kandidater.

 Verv

  • Senterleder for ProCardio Center for Innovation ved Oslo Universitetssykehus, 2020
  • Akademisk sekretær og styremedlem for European Heart Rhythm Association, Europas største organisasjon for hjerterytmeforstyrrelser, 2020         
  • Styremedlem i European Association of Cardiovascular Imaging, Europas største organisasjon for hjerte billedundersøkelser, 2018-2020
  •  Visepresident og styremedlem i Norsk Kardiologisk Selskap 2017-2019

Samarbeid

Jeg samarbeider med flere forskningsinstitusjoner og industrielle partners i både Norge og utlandet. Bl.a. Mayo clinic, Rochester, MN, USA, NTNU, Sørlandet Sykehus HF, Simula, Medtronic, GE Healthcare/Vingmed, DIPS

Emneord: Hjerte- og karsykdom, Hjerte

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. feb. 2014 10:02 - Sist endret 17. sep. 2020 10:30