English version of this page

Klinisk netthinneforskning

Vi forsker på klinisk implementering og evaluering av nye behandlingsformer og diagnostiske modaliteter for netthinnelidelser.

Forskergruppen består av leger og annet helsepersonell på Øyeavdelingen ved UiO og OUS. Vi utreder og behandler pasienter med netthinnesykdommer.

Prosjekter

 • PASS-studien. Epiretinal strontium-90 brachytherapy kombinert med intravitreal injeksjon av bevacizumab (Avastin) for behandling av pasienter med eksudativ aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) som er resistente mot anti-VEGF behandling.
 • TESOLA-studien. Transkorneal elektrisk stimulering for behandling av pasienter med Retinitis Pigmentosa – en multisenter sikkerhetsstudie med OkuStim-systemet.
 • INJECT. Undersøkelse av JETREA® hos pasienter med  vitreomakulær traksjonssyndrom.
 • Kvalitetsregistrering for behandling av våt aldersrelatert makuladegenerasjon med Aflibercept.
 • Innledende forbedringer ved konvertering av øyne med behandlingsresistent eksudativ AMD til aflibercept er betydelig redusert etter økning i behandlingsintervallene fra fire til åtte uker.
 • Kreft i øyet – klinisk oppfølging og cellulær karakterisering i  beinmarg og primære svulster.
 • DiTAMD. Dimensjoner av behandling av AMD. Pasientavledet redskap for å måle de viktigste dimensjonene for pasienter som behandles for neovaskulær AMD.
 • Pasientrapporterte resultatmålinger (PROM) for pasienter som behandles for våt AMD.
 • Eylea-2014-studien. Plasmakonsentrasjoner av vaskulære endoteliale vekstfaktorer før og etter gjentatte intravitreal aflibercept injeksjoner i pasienter med eksudativ AMD.
 • Harrier-studien. Internasjonal multisenter studie av våt AMD – en ny medisinering  (RTH258) versus aflibercept.
 • Primær netthinneløsning – preoperativ status, kirurgiske metoder og anatomiske resultater.

Ph.d.-prosjekter

 • Kartlegging av pasienter med arvelige netthinnesykdommer i Norge.
 • Ultra-Widefield Fundus Autofluorescence i diagnosteringen og evalueringen av netthinneløsning og intraokulære svulster.
 • LUCAS. Lucentis sammenlignet med Avastinstudien. Randomisert, dobbelt-blind, potensiell multisenterstudie av effekten av intravitreal injeksjon av bevacizumab (Avastin®) sammenlignet med ranibizumab (Lucentis®) i pasienter med eksudativ AMD i Norge.

Samarbeid

Forskergruppen har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Ernst O. Ropstad, NMBU Veterinærhøgskolen
 • Geir Bertelsen, Øyeavdelingen, Universitetet i Nord-Norge, Tromsø

Internasjonalt

 • Kristina Narfström, University of Missouri, Colombia, USA
 • Barbara Wilhelm, Universität Tübringen, Tyskland
 • Tunde Peto, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust/Institute of Ophthalmology, University College London, Storbritannia

 

Publisert 1. feb. 2016 13:08 - Sist endret 2. sep. 2020 11:31

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere