English version of this page

Klinisk netthinneforskning

Vi forsker på klinisk implementering og evaluering av nye behandlingsformer og diagnostiske modaliteter for netthinnelidelser.

Forskergruppen består av leger og annet helsepersonell på Øyeavdelingen ved UiO og OUS. Vi utreder og behandler pasienter med netthinnesykdommer.

Prosjekter

 • Kunstig intelligens for diagnostikk av netthinnesykdommer
 • Z-AMD-studien: en randomisert kontrollert pilotstudie av zoledronsyre som adjuvant behandling av våt AMD
 • TenCRAOS-studien: en randomisert kontrollert internasjonal multisenterstudie av trombolyse-behandling av sentral retinal arterieokklusjon
 • StrokeVIS: en studie av synsaffeksjon ved hjerneslag og screening-undersøkelser for dette
 • En evidens-basert tilnærming til de europeiske synskravene til førerkort
 • Persontilpasset screeningprogram for diabetes retinopati ved hjelp av ulike ikke-invasive målemetoder og sykdomskarakteristika
 • Utvikling av et justerbart glaukom-stent
 • Injeksjonsbehandling og utvikling av ferdigfylte sprøyter for anti-VEGF-medikamenter
 • Endoftalmitt: årsaker og behandling
 • Project RP11: samarbeid mellom avdeling for microbiologi og øyeavdelingen, OUS. Inkluderer naturhistorie studie av retinitis pigmentosa type 11 og kliniske og patofysiologiske studier av sykdomsforløp med mål om behandling
 • Molecular Inversion Probe genetic testing of retinitis pigmentosa and  Lebers congenital amaurosis: målsetning om å avdekke den genetiske diagnosen hos alle LCA-pasienter i Norge
 • Klinisk og genetisk karakterisering av BEST1- netthinnedystrofi i Sørøst-Norge
 • PERCEIVE study: internasjonal multisenter studie for evaluering av effekten av voretigene neparvovec
 • CELESTE study: dobbeltblind, randomisert, kontrollert, gjentatt doseringsstudie for å evaluere effekt, sikkerhet og toleranse av QR-421a i pasienter med Retinitis Pigmentosa (RP), forårsaket av mutasjoner i Exon 13 i USH2A genet med tidig til moderat synstap (fase 2/3)
 • SIRIUS study: dobbeltblind, randomisert, kontrollert, gjentatt doseringsstudie for å evaluere effekt, sikkerhet og toleranse av QR-421a i pasienter med Retinitis Pigmentosa (RP) forårsaket av mutasjoner i Exon 13 i USH2A genet med uttalt synstap (fase 2/3)
 • Uveittregister OUS
 • Register over arvelige netthinnesykdommer i Norge
 • Automatisk gradering av netthinnebilder (Artificial Intelligence)
 • Risikostratifisering ved diabetesretinopati
 • Randomisert pilotforsøk for å sammenligne effekten av adalimumab og tocilizumab i ikke-infeksiøse uveitis
 • Anvendelse av ultra-vidvinkel fundus autofluoressens for diagnostikk og oppfølging av behandlingseffekt  ved forskjellige netthinnesykdommer og svulster i årehinnen
 • Genotype, fenotype, medisinske forhold, fysisk funksjon og livskvalitet hos voksne med Bardet-Biedl syndrom

Samarbeid

Forskergruppen har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Anne Hege Aamodt, Avdelig for nevrologi, OUS
 • Jan Terje Andersen, Avdeling for immunologi, OUS
 • Rigmor Baraas, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Campus Kongsberg, Universitetet i Sørøst-Norge

 • Magnar Bjørås, Avdeling for medisinsk biologi, OUS, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

 • Erik Fink Eriksen, Avdeling for klinisk endokrinologi, OUS

 • Maja Gran Erke, Direktoratet for e-helse

 • Johan Arild Evang, Seksjon for spesiell endokrinologi, OUS
 • Stian Foss, Avdeling for farmakologi, UiO
 • Stuart Gilson, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Lene Aarvelta Hagen, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nils Olav Hermansen, Avdeling for mikrobiologi, OUS
 • Mona Holberg-Petersen, Avdeling for mikrobiologi, OUS
 • Inven2
 • Elise Dees Krekling, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Sjur Lindbæk, Statped
 • Charlotta von der Lippe, Senter for sjeldne diagnoser, OUS
 • Jeanette Ullman Miller, Senter for sjeldne diagnoser, OUS
 • Hilde Nordgarden, TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Hilde Røgeberg Pedersen, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Trine Prescott, Sykehuset i Telemark HF
 • Cecilie Rustad, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS
 • Stephen Ryan, Avdeling for nevrologi, OUS
 • Solrun Sigurdardottir, Senter for sjeldne diagnoser, OUS
 • Erlend Sæther mastergradsstudent, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Marie Elisabeth Vad, Avdeling for mikrobiologi, OUS
 • Susanne Weedon-Fekjær, Senter for sjeldne diagnoser, OUS
 • Pamela Åsten, TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Internasjonalt

 • Tomas Bro, Lunds universitet, Sverige
 • Frans Cremers, Radbound University, Nijmegen, Nederland
 • Mojca Globocnik-Petrovic, Ljubljana, Slovenia
 • Novartis, Sveits
 • ProQR Therapeutics, Nederland
 • Fiona Rowe, University of Liverpool, Storbritannia
 • Greg Russel, EyeNuk inc.,Cheshire, Storbritannia
 • SJJ Solution, Nederland
 • Einar Stefansson, EyeRisk , Reykjavik, Island
 • Demetrios G. Vavvas, Harvard Medical School, Massachusetts Eye and Ear, Boston, Massachusetts, USA

 

Publisert 1. feb. 2016 13:08 - Sist endret 12. nov. 2021 16:57

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere