Kreftgenomvariasjoner

Gruppen studerer hvordan genetiske variasjoner ved human brystkreft og eggstokkreft påvirker sykdommen og behandlingsrespons.

Tumorinitiering, -utvikling og klinisk uttrykk henger direkte sammen med det genetiske og biokjemiske miljø – det vil si hele kroppen.

Gruppen studerer hvordan genetiske variasjoner påvirker forekomsten av somatiske endringer, genekspresjonsmønstre og endringer i antall kromosomer ved human brystkreft og eggstokkreft.

Forståelsen av nedarvede genetiske variasjoner og hvordan dette påvirker sentrale biologiske utviklingsveier kan bidra til nye effektive forebyggings- og behandlingsstrategier.

Gruppens forskning fokuserer på variasjoner som single nucleotide polymorphisms (SNPs) og copy number variations (CNVs) knyttet til:

 • Genetisk mottakelighet
 • Klinisk uttrykk
 • Behandlingsrespons og bieffekter av behandling
 • Genregulasjon og dets uttrykk i cellene (RNA ekspresjon og metabolske profiler)

Prosjekter

 

Publisert 5. mai 2014 10:47 - Sist endret 5. nov. 2021 14:41

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Vessela N. Kristensen
 • Grethe I. Grenaker Alnæs
 • Miriam Ragle Aure
 • Steffan Daniel Bos-Haugen
 • Marie Fongaard
 • Miriam Heggøy
 • Shakila Jaben
 • Jovana Klajic
 • David Kunke
 • Andliena Tahiri
 • Xavier Tekpli
 • Patrik Wernhoff
Detaljert oversikt over deltakere