Kreftgenomvariasjoner

Gruppen studerer hvordan genetiske variasjoner ved human brystkreft og eggstokkreft påvirker sykdommen og behandlingsrespons.

Tumorinitiering, -utvikling og klinisk uttrykk henger direkte sammen med det genetiske og biokjemiske miljø – det vil si hele kroppen.

Gruppen studerer hvordan genetiske variasjoner påvirker forekomsten av somatiske endringer, genekspresjonsmønstre og endringer i antall kromosomer ved human brystkreft og eggstokkreft.

Forståelsen av nedarvede genetiske variasjoner og hvordan dette påvirker sentrale biologiske utviklingsveier kan bidra til nye effektive forebyggings- og behandlingsstrategier.

Gruppens forskning fokuserer på variasjoner som single nucleotide polymorphisms (SNPs) og copy number variations (CNVs) knyttet til:

 • Genetisk mottakelighet
 • Klinisk uttrykk
 • Behandlingsrespons og bieffekter av behandling
 • Genregulasjon og dets uttrykk i cellene (RNA ekspresjon og metabolske profiler)

Prosjekter

 • Genomic Instability
 • DNA methylation patterns in cancer
 • Functional studies on miRNA mediated down-regulation of expression
 • Integrated molecular analysis of miRNAs in breast cancer with clinical outcome
 • Molecular mechanisms underlying treatment response
Publisert 5. mai 2014 10:47 - Sist endret 9. okt. 2017 13:19

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Vessela N. Kristensen
 • Miriam Ragle Aure
 • Jovana Klajic
 • Surendra Kumar
 • Grethe I. Grenaker Alnæs
 • Thomas Fleischer
 • Daniel Nebdal
Detaljert oversikt over deltakere