Lungekreft

Gruppen driver både epidemiologiske studier, kliniske studier og translasjonsforskning innen lungekreft. Vårt overordnete mål er å øke kunnskapen om lungekreft og lungekreftutvikling, slik at diagnostikk, behandling og prognose skal bedres for denne pasientgruppen.

Det har de siste årene vært flere framskritt innen lungekreftfeltet. Man har fått etablert noe molekylærdiagnostikk, og pasienter har muligheten for skreddersydd kreftbehandling, både innenfor medikamentell behandling og strålebehandling.

I tillegg til prosjekter innen epidemiologi, har vi prosjekter innen molekylær karakterisering av lungekreftsvulster og innen utvikling av stråleterapien.
Vi ønsker å identifisere markører som kan brukes i diagnostikk av lungekreft, i tillegg til eventuelle nye angrepspunkt for behandling. Vi gjør analyser på DNA, RNA og proteinnivå, og har også fokus på immunologiske prosesser. Flere spennende resultater fra disse analysene som er i ferd med å bli publisert.

Videreutvikling av metodene brukt i strålebehandling er også et av våre satsningsområder. Videreutvikling av stereotaktisk strålebehandling og annen stråleterapi, eller kombinasjonsterapi er en viktig del av fagutviklingen for denne diagnosegruppen.

Gruppen deltar i Kreftforeningens nasjonale kompetansesenter for lungekreft, som også ledes av gruppeleder Åslaug Helland.

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Universitetet i Tromsø
 • Norsk lungekreft gruppe (NLCG)
 • St. Olavs Hospital
 • Sykehuset i Vestfold
 • Haukeland universitetssykehus
 • Universitetet i Oslo

Internasjonalt samarbeid

 • Professor Joanna Zawacka-Pankau, Karolinska Instituttet, Sverige
 • Dr. Alvis Brazma, European Bioinformatics Institute,  EMBL Outstation - Hinxton, Cambridge, UK
 • Professor Fred Hirsch, University of Colorado Cancer Center, Denver, USA
 • Dr. Fred Hirsch, University of Colorado, USA
 • Dr. Jan Korbel, EMBL Heidelberg, Tyskland
 • Professor Maria Grazia Daidone / Professor Marco Pierroti, INT, Milano, Italia
 • Jose A Lopez, Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, Spania
 • Professor Janne Lehtiö, Karolinska Instituttet, Sverige
 • Dr. Yifat Merbl, Weizmann Institute of Science, Israel

Se også våre nettsider hos OUS:

Oslo universitetssykehus

Publisert 2. sep. 2013 14:17 - Sist endret 24. mars 2017 09:21

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Åslaug Helland
 • Lars Fjellbirkeland
 • Lotte Rogg
 • Hane A. Eide
 • Lilach Kleinberg
 • Ane Kongsgaard Rud
 • Janna Berg
 • Mette Sprauten
 • Odd Terje Brustugun
 • Maria Bjaanæs
 • Ann Rita Halvorsen
 • Marius Lund-Iversen
 • Ingjerd Solvoll
 • Lars Hilmar Jørgensen
 • Vilde D. Haakensen
 • Marc McGowan
Detaljert oversikt over deltakere