Lungekreft

Gruppen driver både epidemiologiske studier, kliniske studier og translasjonsforskning innen lungekreft. Vårt overordnete mål er å øke kunnskapen om lungekreft og lungekreftutvikling, slik at diagnostikk, behandling og prognose skal bedres for denne pasientgruppen.

Det har de siste årene vært flere framskritt innen lungekreftfeltet. Man har fått etablert noe molekylærdiagnostikk, og pasienter har muligheten for skreddersydd kreftbehandling, både innenfor medikamentell behandling og strålebehandling.

I tillegg til prosjekter innen epidemiologi, har vi prosjekter innen molekylær karakterisering av lungekreftsvulster og innen utvikling av stråleterapien.
Vi ønsker å identifisere markører som kan brukes i diagnostikk av lungekreft, i tillegg til eventuelle nye angrepspunkt for behandling. Vi gjør analyser på DNA, RNA og proteinnivå, og har også fokus på immunologiske prosesser. Flere spennende resultater fra disse analysene som er i ferd med å bli publisert.

Videreutvikling av metodene brukt i strålebehandling er også et av våre satsningsområder. Videreutvikling av stereotaktisk strålebehandling og annen stråleterapi, eller kombinasjonsterapi er en viktig del av fagutviklingen for denne diagnosegruppen.

Gruppen deltar i Kreftforeningens nasjonale kompetansesenter for lungekreft, som også ledes av gruppeleder Åslaug Helland.

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

 • Peter Nagy, National Institute of of Oncology, Ungarn
 • Ryuang Chang, USA
 • David Christiani, Harvard, Boston, USA
 • Professor Silvia Formenti, Weill Cancer Centre, New York
 • Ruth Palmer, Sahlgrenska akademin, Gøteborg, Sverige
 • Peter Melgaard, Århus Universitet, Danmark
 • Jose A Lopez, Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, Spania
 • Anna Nowak, Perth Australia
 • Professor Janne Lehtiö, Karolinska Instituttet, Sverige
 • Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy
 • Dept of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Sweden
 • Dublin City University, Dublin -St Vincent’s University Hospital, Ireland (DCU - SVUH)
Publisert 2. sep. 2013 14:17 - Sist endret 29. sep. 2021 10:30

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere