English version of this page

Mitogruppa

Cellen har to genom; nukleært DNA og mitokondrielt DNA (mtDNA). mtDNA er særlig påvirket av reaktive metabolitter i mitokondriene, hvor det skjer energioverføringer for å produsere ATP. Påvirkning på mtDNA kan gi opphav i ulike baseskader som er substrat for DNA reparasjonsenzymer (for eksempel DNA glykosykaser).

Vi har vist at denne DNA reparasjonsfunksjonen ikke påvirker nivå av mutasjoner i mtDNA. På grunnlag av dette og andre funn som viser at modifikasjonene danner mønstre karakteristisk for metabolsk aktivitet, tror vi at modifikasjoner i mitokondrie-DNA (mtDNA) representerer intracellulære signaler som gjenkjennes av DNA-glykosylaser og andre metabolske faktorer.

Vi kombinerer våre utviklede høyoppløselige metoder for å kvantifisere setespesifikke mtDNA-modifikasjoner i ulike metabolske «settinger» for å forstå hvilken rolle mtDNA modifikasjoner har i metabolsk sammenheng.

Prosjekter

  • Nedbrytning av forgrenede aminosyrer. Denne viktige katabolske nedbrytningen er blokkert og forårsaker patologi hos pasienter med MSUD (Maple Syrup Urine Disease). På det annet hold er denne biologiske prosessen ekstra aktiv og sentral i bukspyttkjertelkreftceller. mtDNA er molekylært knyttet til denne veien via et protein (E2b) som danner «skjelettet» av det hastighetsbestemmende enzymkomplekser: branched-chain keto acid dehydrogenase. Vi studerer reguleringen av energimetabolismen i de nevnte sykdommene.

  • Mitokondriell karakterisering av humane retinalepitelpigmentceller (hRPE: primære celler og iPS-avledet). Vi bruker mtDNA integritet som kvalitetsmarkør for cellehomeostase.

  • Mitokondriell dysfunksjon ved Huntingtons sykdom. Vi fokuserer på genomisk endring og mtDNA heteroplasmi hos pasienter og mus / gris modeller av HD, for å undersøke innvirkningen på mitokondriell funksjon.

  • Biologisk betydning av forgrenede fettsyrer avledet fra forgrenede fettsyrer. Vi undersøker effekten av disse fettsyrene som produseres av mikrobiota, på cellens mitochondrier i kolonocytter.

Publisert 8. nov. 2012 08:49 - Sist endret 28. jan. 2021 18:40

Kontakt

Gruppeleder