English version of this page

Mitogruppa

Målet vårt er å forstå hvordan modifikasjoner på mitokondrielt DNA (mtDNA) påvirker mitokondriell metabolisme.

Cellens DNA, både i kjernen og særlig i mitokondriene (mtDNA), er under konstant eksponering for reaktive metabolitter - og dette fører til modifikasjoner/skader på DNA.

Slike modifikasjoner påvirker cellulær metabolisme.

Prosjekter

 • Omsetning av forgrenede aminosyrer;
  Maple Sirup Urin Disease (MSUD) er en sjelden, medfødt sykdom forårsaket av mutasjoner i BCKD-komplekset, som fører til at de forgrenede aminosyrene (leucin, isoleucin, valin) ikke kan brytes ned. Dette fører både til akkumulering av toksiske mellomprodukter, og til manglende produksjon av forgrenede fettsyrer.
  Vi studerer effekten av disse på utvikling av astma og allergi i et samarbeidsstudie (PreventADALL). En av faktorene i BCKD-komplekset er også identifisert som en del av  det "mitokondrielle kromatin".

  Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC); omsetning av forgrenede aminosyrer er essensiell for proliferasjon av disse kreftcellene, som avhenger av høyt uttrykk av BCAT2 transaminase. Vi utvikler hemmere av dette enzymet.
 • Huntingtons sykdom (HD);
  Huntingtons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse, med sterk assosiasjon til mitokondriell dysfunksjon. Vi har funnet at tilstanden til nDNA er en perifer biomarkør som korrelerer med sykdomsprogresjon, og spekulerer i at individuell mitokondriell kapasitet dikterer debutalder.
 • Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD);
  Vi undersøker mitokondrielle endringer i retinal pigmentceller som er assosiert med denne sykdommen.

 • Presisjonsmitokondriell medisin;
  Heteroplasmi and cardiolipin oksidering påvirker estimert mitokondriell kapasitet. Vi undersøker hvor stor påvirkningen er, slik at det er mulig å gi en mer presis prediksjon av invididuell mitokondriell funksjon.

Samarbeidspartnere

 • Bjørn Dalhus, UiO
 • Goran Petrovski, Senter for øyeforskning, UiO og OUS
 • Caroline Verbeke, UiO og OUS
 • Hana Hansikova, 1st Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Tsjekkia
 • Katja Benedicte Prestø Elgstøen, OUS
 • Knut Rudi, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU
 • Karin Lødrup Carlsen, UiO
 • Magnar Bjørås, UiO
 • Zdenka Ellederova & Jan Motlik, Institute of Animal Physiology and Genetics, Libechov, Tsjekkia
Publisert 8. nov. 2012 08:49 - Sist endret 25. mars 2022 07:35