English version of this page

Multippel Sklerose (MS)

Forskergruppen Multippel Sklerose har som mål å identifisere og karakterisere faktorer som bidrar til utviklingen av MS. Slik kan gruppen bidra til en bedre forståelse av sykdommen og legge grunnlag for å utvikle bedre behandlingsmuligheter.

Gruppebilde

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Vi utfører kliniske og epidemiologiske studier, MR-studier, genetiske studier og funksjonelle molekylære studier. Gruppen kartlegger sykdomsmekanismer ved MS i et translasjonsperspektiv ved å benytte pasient- og prøvemateriale, innsamlet ved Oslo universitetssykehus, av samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

Oslo MS-register og Biobank Norge inkluderer ca 2500 MS-pasienter som vi har karakterisert klinisk, og vi har materiale til genetiske studier fra ca 1000 pasienter.

Vi samarbeider i stor grad med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og deltar bl.a. i et stort EU-støttet internasjonalt samarbeidsprosjekt; MultipleMS.

Vi har også, gjennom samarbeidsprosjekter, tilgang til data fra flere tusen andre MS-pasienter samlet ved Norsk MS-register og Biobank Norge, i Nordic MS Genetics Network, MultipleMS og International MS Genetics Consortium (IMSGC). Dette arbeidet har gitt viktige bidrag til kartlegging av de genetiske risikofaktorene ved MS.

Vi arbeider videre med å kartlegge både genetiske og andre risikofaktorer, og studerer hvordan dette påvirker det kliniske uttrykket av sykdommen.  Vårt langsiktige mål er å bedre forståelsen av sykdommen og å legge grunnlag for å utvikle bedre behandlingsmuligheter.

Prosjekter

Gruppen utfører ulike typer translasjonsprosjekter ved Multippel Sklerose, og har fokus på

Kliniske, parakliniske og epidemiologiske studier

Kliniske opplysninger og resultater av utredning, samt data fra spørreundersøkelser og SSB, benyttes i pågående prosjekter hvor vi studerer forløpet av sykdommen, respons på behandling og ulike faktorer som påvirker både forløp og behandling.

Vi studerer også spesielt utviklingen av MS hos ikke-etniske norske.

Flere av gruppens medlemmer er aktive i nasjonale og internasjonale studier av nye legemidler og oppfølging av disse.

MRI-studier

I longitudinelle studier og tverrsnitts-undersøkelser studerer vi MR-bilder av hjernen i relasjon til nevrologisk og kognitiv funksjon, samt funn ved øyeundersøkelser.

Vi studerer nye MR-teknikker i samarbeid med våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Genetiske studier

Gjennom gen-screeninger har vi bidratt til å identifisere en liste på over 200 genetiske risikofaktorer ved MS.

Disse dataene, sammen med kliniske data, danner grunnlaget for videre studier av genetiske faktorer og mekanismene for utvikling og klinisk uttrykk av MS.

Vi jobber også med ulike epigenetiske ekspresjonsstudier og andre molekylære studier.

Molekylære immunologiske studier

Vi studerer betydningen av de genetiske risikofaktorene for funksjonen av immunceller. Vi karakteriserer et utvalg MS-risikogener med ulike immunbaserte teknikker, som flowcytometry, Western blotting og ELISA.

Utvalgte samarbeidspartnere

 • Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus
 • Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus
 • Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Institutt for medisinsk basalfag, Universitetet i Oslo
 • Øyeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • NORMENT, Universitetet i Oslo
 • Hakadal MS-senter
 • SINTEF
 • Norsk MS-Register og Biobank 
 • Nordic Multiple Sclerosis Genetics Network
 • University of Cambridge Multiple Sclerosis Genetics Group
 • International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC)
Publisert 29. jan. 2014 11:20 - Sist endret 28. juli 2020 16:09

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere