English version of this page

Multippel Sklerose (MS)

Forskergruppen Multippel Sklerose har som mål å identifisere og karakterisere faktorer som bidrar til utviklingen av MS. Slik kan gruppen bidra til en bedre forståelse av sykdommen og legge grunnlag for å utvikle bedre behandlingsmuligheter.

Gruppebilde

Fra venstre: Synne Brune, Gro O. Nygaard, Sigrid A. de Rodez Benavent, Stine Marit Moen, Einar August Høgestøl, Tone Berge, Heidi Øyen Flemmen, Pål Berg-Hansen, Hanne Flinstad Harbo, Cecilia Smith Simonsen, Daniel Rinker, Elisabeth Gulowsen Celius, Anna Eriksson, Ina Skaara Brorson, Ingvild Sørum Leikfoss, Steffan Daniel Bos, Maite Larrañaga. Ikke tilstede: Mona Beyer, Piotr Sowa, Oda Krobøl, Kristin Hage

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Vi benytter mange ulike metoder i translasjonsstudier av MS i samarbeid med forskningsgrupper både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 
Gruppen kartlegger sykdomsmekanismer ved MS i et translasjonsperspektiv ved å benytte pasient- og prøvemateriale, innsamlet ved Oslo universitetssykehus og samarbeidspartnere i Norge og andre deler av verden.
 
Vi utfører kliniske og epidemiologiske studier, MR-studier, genetiske studier og funksjonelle molekylære studier.
 
Vi samarbeider i stor grad med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere,

Oslo MS-register og Biobank Norge inkluderer omtrent 1000 MS-pasienter som vi har karakterisert både gjennom kliniske og genetiske studier.

Vi har også gjennom samarbeidsprosjekter tilgang til data fra flere tusen andre MS-pasienter samlet ved Norsk MS-register og Biobank Norge, i Nordic MS Genetics Network og International MS Genetics Consortium (IMSGC).

Dette arbeidet har gitt et viktig bidrag til kartlegging av de genetiske risikofaktorene ved MS (IMSGC, Nature 2011 og IMSGC, Nature Genetics 2013).

Vi arbeider nå videre med å kartlegge disse genetiske og andre risikofaktorer, og studerer hvordan dette påvirker det kliniske utrykket av sykdommen.  Vårt langsiktige mål er å bedre forståelsen av sykdommen og legge grunnlag for å utvikle bedre behandlingsmuligheter.

Prosjekter

Gruppen utfører ulike typer translasjonsprosjekter ved Multippel Sklerose, og har fokus på

Kliniske, parakliniske og epidemiologiske studier

Kliniske opplysninger og resultater av utredning, samt data fra spørreundersøkelser benyttes i pågående prosjekter.

Vi studerer også spesielt immigranter til Norge som utvikler MS.

MRI-studier

I longitudinelle studier og tevrrsnitts-undersøkelser studerer vi MR-bilder av hjernen i relasjon til nevrologisk og kognitiv funksjon og funn ved øyeundersøkelser.

Vi studerer nye MR-teknikker i samarbeid med våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Genetiske studier

Gjennom gen-screeninger har vi bidratt til å identifisere en liste på nær 200 genetiske risikofaktorer ved MS.

Disse dataene danner nå grunnlag for videre kartlegging av genetiske faktorer og studere mekanismene for utvikling og klinisk utrykk av MS.

Vi samler detaljerte prøver og kliniske data fra MS-pasienter for å studere hvordan de assosierte genene påvirker utviklingen av MS.

Disse studeres blant annet både i epigenetiske, ekspresjons-studier og i andre molekylære studier.

Molekylære immunologiske studier

Vi studerer betydningen av de genetiske risikofaktorene for funksjonen av immunceller. Vi karakteriserer et utvalg MS-risikogener med ulike immunbaserte teknikker, som flowcytometry, Western blotting og ELISA.

Samarbeidspartnere

 • Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus (Tallaksen, Zwart, Celius, Toft, Kerty)
 • Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus (Beyer, Due-Tønnessen)
 • Avdeling for medisinsk genetikk,  Oslo universitetssykehus (Lie)
 • Avdeling for immunologi, Oslo universitetssykehus (Lie, Holmøy)
 • Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo (Kulle)
 • Psykologisk institutt, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo (Walhovd, Fjell, Landrø, Laeng)
 • Institutt for medisinsk basalfag, Universitetet i Oslo (Spurkland)
 • Øyeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (Drolsum)
 • Norsk MS-Register og Biobank (Myhr, Bø)
 • Nordic Multiple Sclerosis Genetics Network (Hillert, Kockum, Oturai, Saarela)
 • University of Cambridge Multiple Sclerosis Genetics Group (Sawcer, Ban, Compston)

International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC) (Ivinson, Hauser)

Publisert 29. jan. 2014 11:20 - Sist endret 10. jan. 2019 13:01