English version of this page

Nevroradiologisk forskningsgruppe

Gruppen bedriver avansert radiologisk forskning ved hjernesykdommer.

Radiologisk diagnostikk er en vesentlig del av grunnlaget for behandling av hjernesykdommer ved OUS.

Computer tomografi (CT), Nukleærmedisinske metoder (NM) og magnetisk resonans imaging (MR) er ofte avgjørende for diagnose og behandling. Særlig MR har bidratt til avansert diagnostikk ved degenerative, inflammatoriske, vaskulære og maligne hjernesykdommer.

Oslo universitetssykehus har en omfattende klinisk virksomhet omkring hjernesykdommer, og mange av medlemmene i forskergruppen deltar i tverrfaglige grupper og internasjonale nettverk.

Mål

Målet for gruppen er å samle aktive forskere, ph.d.-studenter og andre forskningsinteresserte kolleger fra hele Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin (ARN).

Vi inviterer også interesserte kolleger fra andre sykehus i HSØ. Ved å lære om hverandres prosjekter og aktiviteter vil det være et  potensiale for nye prosjekter og samarbeid på tvers av allerede etablerte grupperinger.

En radiologisk teknikk eller analysemetode som beherskes av enkelte innad i gruppen vil kunne overføres til et annet prosjekt og dermed skape nye prosjekter. Kunnskap og ideer fra disse gruppene kan bidra vesentlig til viktige vitenskapelige problemstillinger som bare interesserte forskere i et radiologisk miljø kan løse.

Prosjekter

Gruppens medlemmer fordeler seg på flere forskningstemaer som hjernetumor, Multippel Sklerose, nevrodegenerative sykdommer, normaltrykkshydrocephalus/CSF sykdommer, og vaskulære sykdommer/slag.

Publisert 17. sep. 2014 10:46 - Sist endret 13. nov. 2017 10:35

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Paulina Due-Tønnessen
 • John K Hald
 • Geir Ringstad
 • Till Schellhorn
 • Wibeke Nordhøy
 • Piotr Sowa
 • Andres Server Alonso
 • Øystein Bech Gadmar
 • Karoline Skogen
 • Hans Einar Treidene
 • Elisabeth Lindland
 • Rigmor Lundby
 • Haakon Ramsland Hol
Detaljert oversikt over deltakere