English version of this page

NK-cellebiologi og celleterapi

Gruppen studerer det molekylære og cellulære grunnlaget for NK-celledifferensiering og -repertoarutvikling hos friske personer og ved sykdom.

Hovedfokuset i vår forskning er å skaffe innsikt i hvordan "killer" immunoglobulin-lignende reseptorer (KIR) påvirker funksjonen til humane NK-celler.

KIR er HLA klasse I-bindende reseptorer som har viktige funksjoner i reproduksjon og i immunitet mot infeksjoner. KIR har også en viktig funksjon ved behandling av leukemi ved hjelp av stamcelletransplantasjon (allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon - HSCT).

Vi undersøker faktorene som stimulerer utviklingen av KIR-repertoarene ved allogen stamcelletransplantasjon, og konsekvensene for kontroll av viral reaktivering og tilbakefall av leukemi.

Gruppen driver translasjonsforskning og har etablert en plattform for NK-cellebasert immunterapi for pasienter med tilbakefall av kreft, og pasienter som ikke responderer på vanlig behandling.

Publisert 5. mai 2014 11:19 - Sist endret 9. aug. 2022 11:07

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere