English version of this page

Nyretransplantasjonsmedisin

Gruppen initierer og deltar i studier med fokus på nyretransplanterte pasienter. Forskningen er klinisk orientert mot disse pasientene.

Gruppen utfører epidemiologiske og kliniske studier med endepunktsdata på pasienter som gjennomgår nyretransplantasjon, pankreastransplantasjon og øycelletransplantasjon.

Data som publiseres er dels registerbasert (via et komplett nasjonalt endepunktsregister som oppdateres årlig (Norsk nyreregister)samt en lokal biobank), dels randomiserte kliniske studier som initieres av gruppen selv, og deltakelse i internasjonale multisenter-studier.

Studiene fokuserer spesielt på immunterapi, farmakokinetikk, farmakokinetisk modellering og metabolisme, med fokus på post-transplantasjons diabetes (PTDM).

Det forskes på immunosuppresjon ved hjelp av kinetikk- og interaksjonsstudier relatert til immunsuppresjonsbehandling.
Det er også stor fokus på kardiovaskulær risiko. Vi følger opp definerte pasientgrupper med tanke på kardiovaskulære komplikasjoner. 

Pasientgruppene er grundig analysert på nyrefysiologiske, metabolske og sirkulatoriske parametere. Alle pasientene som blir fulgt opp er registrert i en biobank for oppfølgingsprosjekter.

I tillegg forsker gruppen på CMV og osteoporose etter nyretransplantasjon, med oppfølging og behandling i fokus.

Forskningsgruppen initierer og deltar i studier med nyretransplanterte pasienter under temaene

 • Immunsuppresjon. Gruppen utfører også kinetikk- og interaksjonsstudier relatert til immunsuppresjonsbehandling.
 • Kardiovaskulær risiko. Vi følger opp definerte pasientgrupper med tanke på kardiovaskulære komplikasjoner. Gruppene er grundig analysert på nyrefysiologiske, metabolske og sirkulatoriske parametere. Den totale pasientgruppen på 3000 pasienter er registrert i en biobank for oppfølgingsprosjekter.
 • CMV. Behandlig og og monitorering etter nyretransplantasjon.
 • Osteoporose. Oppfølging etter nyretransplantasjon.

Prosjekter

 • Covid-19 vaccine study among kidney transplant recipients
 • EVITA (Epstein-Barr virus infection monitoring in renal transplant recipients) 
 • BONTRAX – 10 years follow-up of bisphosphonate treatment in kidney transplant recipients
 • Hypomagnesemia as a risk factor for development of posttransplant diabetes mellitus (PhD project Rasmus Kirkeskov Carlsen).
 • The microbiome and gut metabolism of mycophenolate acid. 
 • Post-transplant diabetes
 • Kidney rejection and immunity
 • Osteoporosis after transplantation
 • Individualization of immunosuppression, also with home based blood sampling (MitraTip®)
 • Biomarkers of outcomes after transplantation
 • Measured GFR by iohexol plasma clearance vs. estimated glomerular filtration rate
 • Evaluation and follow-up of kidney donors (ALDON Study)

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. For mer informasjon, vennligst se vår side på engelsk.

Publikasjoner

 • Åsberg A, Bjerre A, Almaas R, Luis-Lima S, Robertsen I, Porrini E, Schwartz G, Hartmann A, Bergan S. Measured GFR by utilizing population pharmacokinetic methods to determine iohexol clearance. KI Reports 2020; 5(2), 189-198.
 • Gustavsen MT, Midtvedt K, Robertsen I, Woillard J-B, Debord J, Klaasen RA, Vethe NT, Bergan S, Åsberg A. Fasting status and circadian variation must be considered when performing AUC-based therapeutic drug monitoring of tacrolimus in renal transplant recipients. Clin Translat Sci 2020;13(6): 1327-1335.
 • Pihlstrøm HK, Ueland T, Michelsen AE, Aukrust P, Gatti F, Hammarström C, Kasprzycka M, Wang J, Haraldsen G, Mjøen G, Dahle DO, Midtvedt K, Eide IA, Hartmann A, Holdaas H. Exploring the potential effect of paricalcitol on markers of inflammation in de novo renal transplant recipients. PLoS One. 2020; 15(12): e0243759.
 • Haugen AJ, Hallan S, Langberg NE, Dahle DO, Pihlstrøm H, Birkeland KI, Reisaeter A, Midtvedt K, Hartmann A, Holdaas H, Mjøen G. Increased long-term risk for hypertension in kidney donors - a retrospective cohort study. Transpl Int. 2020; 33(5): 536-543.
Publisert 24. okt. 2013 10:56 - Sist endret 6. juli 2022 13:00

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere