English version of this page

Nyretransplantasjonsmedisin

Gruppen initierer og deltar i studier med fokus på nyretransplanterte pasienter. Forskningen er klinisk orientert mot disse pasientene.

Gruppen utfører epidemiologiske og kliniske studier med endepunktsdata på pasienter som gjennomgår nyretransplantasjon, pankreastransplantasjon og øycelletransplantasjon.

Data som publiseres er dels registerbasert (via et komplett nasjonalt endepunktsregister som oppdateres årlig (Norsk nyreregister)samt en lokal biobank), dels randomiserte kliniske studier som initieres av gruppen selv, og deltakelse i internasjonale multisenter-studier.

Studiene fokuserer spesielt på immunterapi, farmakokinetikk, farmakokinetisk modellering og metabolisme, med fokus på post-transplantasjons diabetes (PTDM).

Det forskes på immunosuppresjon ved hjelp av kinetikk- og interaksjonsstudier relatert til immunsuppresjonsbehandling.
Det er også stor fokus på kardiovaskulær risiko. Vi følger opp definerte pasientgrupper med tanke på kardiovaskulære komplikasjoner. 

Pasientgruppene er grundig analysert på nyrefysiologiske, metabolske og sirkulatoriske parametere. Alle pasientene som blir fulgt opp er registrert i en biobank for oppfølgingsprosjekter.

I tillegg forsker gruppen på CMV og osteoporose etter nyretransplantasjon, med oppfølging og behandling i fokus.

Forskningsgruppen initierer og deltar i studier med nyretransplanterte pasienter under temaene

 • Immunsuppresjon. Gruppen utfører også kinetikk- og interaksjonsstudier relatert til immunsuppresjonsbehandling.
 • Kardiovaskulær risiko. Vi følger opp definerte pasientgrupper med tanke på kardiovaskulære komplikasjoner. Gruppene er grundig analysert på nyrefysiologiske, metabolske og sirkulatoriske parametere. Den totale pasientgruppen på 3000 pasienter er registrert i en biobank for oppfølgingsprosjekter.
 • CMV. Behandlig og og monitorering etter nyretransplantasjon.
 • Osteoporose. Oppfølging etter nyretransplantasjon.

Prosjekter

 • Post-transplantasjon diabetes
 • Nyreavvisning og immunitet
 • Osteoporose etter transplantasjon
 • Visceralt fett og betennelse
 • Individualisering av immunsuppresjon, også med hjemmebasert blodprøvetaking (MitraTip®)
 • Biomarkører av utfall etter transplantasjon
 • Overholdelse av immunsuppressiv behandling
 • Graviditet og transplantasjon
 • Målt GFR ved iohexol plasmaklarering
 • Estimert glomerulær filtreringshastighet
 • Evaluering og oppfølging av nyregivere

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. For mer informasjon, vennligst se vår side på engelsk.

Publikasjoner

 1. Halden TAS, Kvitne KE, Midtvedt K, Rajakumar L, Robertsen I, Brox J, Bollerslev J, Hartmann A, Åsberg A, Jensen T. Efficacy and Safety of Empagliflozin in Renal Transplant Recipients with Post-Transplant Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2019; 42(6): 1067-1074.
 2. Gustavsen MT, Midtvedt K, Lønning K, Jacobsen T, Reisæter AV, De Geest S, Andersen MH, Hartmann A, Åsberg A. Evaluation of tools for annual capture of adherence to immunosuppressive medications after renal transplantation. Transplant Int 2019; 32(6): 614-625.
 3. Pihlstrøm HK, Mjøen G, Mucha S, Franke A, Jardine A, Fellström B, Dahle DO, Holdaas H, Melum E. Genetic markers associated with long-term cardiovascular outcome in kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2019; 19(5): 1444-1451.
 4. Haugen AJ, Langberg NE, Dahle DO, Pihlstrøm H, Birkeland KI, Reisaeter A, Midtvedt K, Hartmann A, Holdaas H, Mjøen G. Long-term risk for kidney donors with hypertension at donation - a retrospective cohort study. Transpl Int. 2019; 32(9): 960-964. 
Publisert 24. okt. 2013 10:56 - Sist endret 8. mai 2020 11:01

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere