English version of this page

Organisering av signalmekanismer i hjertet

Vi forsker på legemidler mot hjertesvikt

Hjertesvikt er hovedsakelig felt inn i to grupper:

  • Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF), hvor det er en utvidet ventrikkel og redusert funksjon i systolen (kontraksjonen av hjertet)
  • Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF), hvor det ofte er et stift, forstørret hjerte med redusert fylling i diastolen (relaksasjon av hjertet)

Behandling for HFrEF inkluderer beta-blokkere, ACE-hemmere, angiotensin receptor antagonister, SGLT2-hemmere og spironolakton, mens behandling av HFpEF i dag er begrenset til SGLT2-hemmere og noen få andre legemidler i enkelte subgrupper.

Det er derfor nødvendig med utvikling av nye effektive legemidler mot HFpEF.

Vårt forskningsfokus er å undersøke signalering gjennom syklisk AMP (cAMP) og syklisk GMP (cGMP) i hjertemuskelceller -  målet er å identifisere nye angrepspunkter for legemidler mot hjertesvikt.

Se våre engelske sider for detaljer om våre prosjekter.

Samarbeid

Gruppen har et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid;

Publisert 11. apr. 2022 13:07 - Sist endret 11. apr. 2022 13:16