English version of this page

Ortopedisk forskergruppe, Ahus

Forskningsgruppens overordnede mål er å drive klinikknær forskning med høy internasjonal kvalitet.

Gruppen ønsker å fremme klinisk forskning som kan generere ny kunnskap med potensiale for klinisk anvendelse slik at pasienter får best mulig behandling, samt styrke Akershus universitetssykehus som et fremragende forskningsmiljø i samarbeid med Universitet i Oslo.

Ortopedisk forskergruppe har et engasjert forskningsmiljø med mer enn 30 medlemmer. 12 av deltakerne har fullført ph.d. og 10 av dem er oppmeldte ph.d.-kandidater. I 2019 hadde gruppen 3 disputaser.

Forskergruppen har over 30 pågående forskningsprosjekt som fokuserer på vanlige skader og lidelser hos pasientene som grunnleggende mekanismer for brudd- og senetilheling, spesielt ved ankel, kne og håndleddsskader samt lårhalsbrudd.

Gruppens tre satsningsområder er operativ sportsmedisin, «den eldre pasienten» og klinisk effektforskning.

Overordnet har gruppen 5 strategiske mål:          

1. Klinikknær forskning  

2. Økt satsning på internasjonalisering og rekruttering av nye forskere

3. Økt satsning på tverrfaglighet og sykepleieforskning

4. Synliggjøring av forskningsaktivitet

5. Innovasjon

Publisert 10. apr. 2014 13:52 - Sist endret 14. nov. 2022 11:04

Kontakt

Gruppeleder

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere