English version of this page

Ortopedisk forskergruppe, Ahus

Forskningsgruppens overordnede mål er å drive klinikknær forskning med høy internasjonal kvalitet. Gruppen ønsker å fremme klinisk forskning som kan generere ny kunnskap med potensiale for klinisk anvendelse slik at pasienter får best mulig behandling, samt styrke Akershus universitetssykehus som et fremragende forskningsmiljø i samarbeid med Universitet i Oslo.

Ortopedisk forskergruppe ved Ahus har et engasjert forskningsmiljø med mer enn 30 medlemmer hvorav 12 av deltakerne har fullført ph.d. og 10 av dem er oppmeldte ph.d.-kandidater. I 2019 hadde gruppen 3 disputaser.

Forskergruppen har over 30 pågående forskningsprosjekt som fokuserer på vanlige skader og lidelser hos pasientene som grunnleggende mekanismer for brudd- og senetilheling, spesielt ved ankel, kne og håndleddsskader samt lårhalsbrudd.

Gruppens tre satsningsområder er operativ sportsmedisin, «den eldre pasienten» og klinisk effektforskning.

Overordnet har gruppen 5 strategiske mål:          

1. Klinikknær forskning  

2. Økt satsning på internasjonalisering og rekruttering av nye forskere

3. Økt satsning på tverrfaglighet og sykepleieforskning

4. Synliggjøring av forskningsaktivitet

5. Innovasjon

Publisert 10. apr. 2014 13:52 - Sist endret 9. sep. 2021 08:33

Kontakt

Gruppeleder

 

Deltakere

 • Asbjørn Årøen
 • Ingi Thor Hauksson
 • Ola-Lars Hammer
 • Rune Bruhn Jakobsen
 • Stein-Erik Utvåg
 • Jakob Vangen Nordbø
 • Guri Ranum Ekås
 • Aron Adelved
 • Linda Andresen
 • Tor-Kristian Moldstad Andresen
 • Stefan Bartels
 • Ståle Clementsen
 • Inni Sophie Figenschou
 • Hendrik Fuglesang
 • Maren Gundersen
 • Therese Vårheim Gundersen
 • Oliver Grundnes
 • Torunn Hammer
 • Heidi A. Hanvold
 • Stian Kjennvold
 • Trine Fjeld Myhrvold
 • Ståle Myhrvold
 • Sjur Oppebøen
 • Christian Owesen
 • Christian Pollmann
 • Per-Henrik Randsborg
 • Monica Sailer
 • Inge Skråmm
 • Truls M. Straume-Næsheim
 • Max Temmesfeld
 • Katherine Wang
 • Svend Ulstein
 • Annette Wikerøy
Detaljert oversikt over deltakere