Guri Ranum Ekås

Universitetslektor - Klinikk for kirurgiske fag
Bilde av Guri Ranum Ekås
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sykehusveien 25 None 1474 NORDBYHAGEN
Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

 • Ekås, Guri Ranum; Ardern, Clare L.; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2020). Evidence too weak to guide surgical treatment decisions for anterior cruciate ligament injury: a systematic review of the risk of new meniscal tears after anterior cruciate ligament injury. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674. . doi: 10.1136/bjsports-2019-100956 Vis sammendrag
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Mike; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas G.H.; Reider, Bruce; Roe, Justin P.; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2019). 2018 International Olympic Committee consensus statement. Sports Orthopaedics and Traumatology.  ISSN 0949-328X.  35(2), s 98- 122 . doi: 10.1016/j.orthtr.2019.04.050
 • Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2019). Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke mål for å kunne styre klinisk praksis, I:  2019: Høstmøteboken - vitenskapelig program og abstrakter.  Norsk Ortopedisk Forening.  ISBN 978-82-994275-1-7.  Abstract.  s 87 - 87
 • Ekås, Guri Ranum; Mjelde, Marit; Larmo, Arne Feilberg; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2019). Knee Pathology in Young Adults After Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injury: A Prospective Case Series of 47 Patients With a Mean 9.5-Year Follow-up. American Journal of Sports Medicine.  ISSN 0363-5465.  47(7), s 1557- 1566 . doi: 10.1177/0363546519837935 Vis sammendrag
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2019). Coping With Anterior Cruciate Ligament Injury From Childhood to Maturation: A Prospective Case Series of 44 Patients With Mean 8 Years’ Follow-up. American Journal of Sports Medicine.  ISSN 0363-5465.  47(1), s 22- 30 . doi: 10.1177/0363546518810750 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen F.; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Minider S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Michael; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas; Reider, Bruce; Roe, Justin; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of pediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674.  52(7), s 422- 438 . doi: 10.1136/bjsports-2018-099060 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Mike; Mandelbaum, Bert R.; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas; Reider, Bruce; Roe, Justin; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). 2018 International Olympic Committee Consensus Statement on Prevention, Diagnosis, and Management of Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injuries. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine.  ISSN 2325-9671.  6(3) . doi: 10.1177/2325967118759953 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J; Feller, Julian A; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Mike; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas; Reider, Bruce; Roe, Justin; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of paediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.  ISSN 0942-2056.  26(4), s 989- 1010 . doi: 10.1007/s00167-018-4865-y
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Larmo, Arne; Mjelde, Marit; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder, I:  Høstmøteboken 2018 - Vitenskapelig program og abstrakter.  Norsk ortopedisk forening.  Abstrakt.  s 97
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2018). Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder, I:  Høstmøteboken 2018 - Vitenskapelig program og abstrakter.  Norsk ortopedisk forening.  Abstrakt.  s 98
 • Ekås, Guri Ranum; Ardern, Clare; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2017). New meniscal tears after ACL injury: what is the risk? A systematic review protocol.. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674.  52:386(6) . doi: 10.1136/bjsports-2017-097728
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Håndtering av multiligamentskade i kneet - fra traumemottak til rehabiliteringsfase, I: Karl-Ivar Lorentzen (red.),  Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 201 - 201
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret er i endring i form av registrering av ikke-opererte korsbåndspasienter; prosjektpresentasjon og demonstrasjon av elektronisk skjema, I: Karl-Ivar Lorentzen (red.),  Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 196
 • Ekås, Guri Ranum; Haugvad, Lars & Engebretsen, Lars (2016). Behandling av ACL skade hos idrettsutøvere - case report, I: Karl-Ivar Lorentzen (red.),  Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 200 - 200
 • Fattah, Sabina; Ekås, Guri Ranum; Hyldmo, Per Kristian & Wisborg, Torben (2011). The lateral trauma position: What do we know about it and how do we use it? A cross-sectional survey of all Norwegian emergency medical services. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.  ISSN 1757-7241.  19 . doi: 10.1186/1757-7241-19-45

Se alle arbeider i Cristin

 • Ekås, Guri Ranum (2019). ACL injuries in young athletes.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Knee pathology in young adults after pediatric anterior cruciate ligament injury.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Korsbåndsskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke mål for å kunne styre klinisk praksis - en systematisk oversikt.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Long-term follow-up of children with anterior cruciate ligament injury before age 13.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Management of pediatric ACL injuries in Norway - treatment rational and long term outcomes.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). The long term outcomes and the role of pediatric ACL reconstruction (including surgical techniques).
 • Ekås, Guri Ranum (2019). What are the future prospects for the ACL injured child?.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Michael; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas G.H.; Reider, Bruce; Roe, Justin P.; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). Prevention, diagnosis and management of paediatric ACL injuries. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674.  s 1- 2 . doi: 10.1136/bjsports-2018-099493
 • Ardern, Clare; Grindem, Hege; Ekås, Guri Ranum; Seil, Romain & McNamee, Michael (2018). Applying ethical standards to guide shared decision-making with youth athletes. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674. . doi: 10.1136/bjsports-2018-099183
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Functional outcome for patients sustaining ACL injuries during childhood.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Klinisk langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Korsbåndskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Management ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). OSTRC Sympsium Høstmøtet «Det er klart vi skal operere menisker»: Discoid menisk.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Rehabilitation and optional delayed surgery for ACL injuries in childeren.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Return to sport and physical activity following ACL injury in children.
 • Meng, Dejuan; O'Sullivan, Kieran; Darlow, Ben; O'Sullivan, Peter B.; Ekås, Guri Ranum & Forster, Bruce B (2018). MRI for degenerative meniscal lesions: Cease and desist! A three-step action plan. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674. . doi: 10.1136/bjsports-2018-099663
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Fremre korsbåndsskader i kneet -ekspertsykehuset.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Ikke-opererte ACL pasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Inklusjon av ikke-opererte korsbåndspasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Kirurgi versus trening – ortopedi anno 2016. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(2), s 127- 127 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0813
 • Ekås, Guri Ranum (2017, 16. august). Korsbåndsskader hos barn. [Internett].  Ekspertsykehuset.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn - Behandlingsalgoritme.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn -Utredning og behandling.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn -undervisning for barneklinikken Rikshospitalet.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Materclass: Korsbåndsskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Meniscal injuries secondary to ACL injury - a systematic review.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Meniscal injury after ACL rupture in skeletally immature children - What is the problem and what do we do to prevent it?.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Treatment rational for ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum; Blich, Ingvild; Løken, Sverre Bertrand & Engebretsen, Lars (2017). Multiligamentskade i kneet : fra lokalsykehus til universitetsklinikk: en kasustikk. Norsk idrettsmedisin.  ISSN 0806-9328.  32(1), s 12- 17
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). ACL skader hos barn -Hva er problemet?.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). Kirurgi ved korsbåndsskade hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). Våre pågående studier: Barnekorsbåndsstudien.
 • Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2017). Setting the stage for ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard & Engebretsen, Lars (2017). Rationale for non-operative treatment in children with ACL injury.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). ACL injuries- Non-operative treatment.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). ACL injuries-Non-operative treatment in 5 minutes.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). Delayed surgery, function and radiological findings in individuals who sustained an ACL injury in childhood.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). Korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Håndtering av multiligamentskade i kneet - fra traumemottak til rehabiliteringsfase.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret – modent for endring?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(4), s 298- 298 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1291
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret er i endring i form av registrering av ikke-opererte korsbåndspasienter; prosjektpresentasjon og demonstrasjon av elektronisk skjema.
 • Ekås, Guri Ranum; Engebretsen, Lars & Fjeldsgaard, Knut (2016). Nytt fra Korsbåndsregisteret symposiet -Inklusjon av ikke opererte korsbåndspasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum; Haugvad, Lars & Engebretsen, Lars (2016). Behandling av ACL skade hos idrettsutøvere - case report.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Bekkenbrudd- Young Burges klassifikasjonen.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). "Outcome following a conservative treatment protocol for ACL injury in children and adults" -et PhD-prosjekt.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Outcome following a non-operative treatment protocol for ACL injuries, in children and adults.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). PRP-plateberiket plasma.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Registration of non-operatively managed ACL-injured patients.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2015). Klinisk nytte av plateberiket plasma?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(8), s 737- 738 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0145
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Engebretsen, Lars & Halvorsen, Vera Baasland (2015). Eminentiafraktur-en pasientcohort.
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Halvorsen, Vera Baasland & Engebretsen, Lars (2015). Eminentiafrakturer - En retrospektiv pasientserie på OUS Ullevål. Norsk idrettsmedisin.  ISSN 0806-9328.  30(3), s 39
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Halvorsen, Vera Baasland & Engebretsen, Lars (2015). Eminentiafrakturer - En retrospektiv pasientserie på OUS Ullevål.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2014). Platerikt plasma; en plass i klinikken verdig?. Norsk idrettsmedisin.  ISSN 0806-9328.  29(4), s 30- 33

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. okt. 2018 10:58 - Sist endret 30. okt. 2018 10:58