Palliativ medisin

Forskergruppen er en del av Seksjon for lindrende behandling (SLB) og har som mål å optimalisere behandling og pleie som øker livskvaliteten til kreftpasienter.

Forskning er et prioritert område av virksomheten ved Seksjon for lindrende behandling(SLB). Målsettingen er å bidra til økt kunnskap om optimal palliativ behandling og pleie gjennom forskning, kartlegging og systematisering av eksisterende kunnskap. Som en del av dette ønsker vi å drive forskning av høy internasjonal kvalitet.

Forskergruppen er tverrfaglig sammensatt med onkologer, psykologer, sykepleiere og ernæringsfysiologer med doktorgrad, og med spisskompetanse på ulike områder.

Forskergruppe Palliativ Medisin er en del av et internasjonalt nettverk; European Palliative Care Research Centre (PRC). Dette nettverket driftes fra Avdeling for kreftbehandling, OUS og samler ledende forskere innenfor Palliativ Medisin fra Canada, Nord-Vest Europa og Italia. PRC arrangerer årlige forskningsseminarer av meget høy kvalitet. Arrangørsted går på omgang mellom deltagerne i nettverket.

Vi arbeider for å rekruttere flere stipendiater til palliativ forskning, og ønsker også å tilrettelegge for prosjekter og drive forskningsveiledning på mastergradsnivå. Når kapasiteten tillater det bistår vi gjerne forskningsprosjekter i helseregionen.

Prosjekter

 • NORCAYAC-spørreskjemaundersøkelse om helse og helsetjenestetilbud etter behandling for kreft i ung alder
  Jon Håvard Loge, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2014-2020.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse Nord
 • Innsamling av referansedata for spørreskjema
  Marianne Jensen Hjermstad, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2015 – 2020.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge
 • Factors influencing the implementation of quality indicators in palliative cancer care: IMPACT
  Yvonne Engels, Internasjonal institusjon. Prosjektperiode: 2013 – 2019.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst                           
 • Kreft hos eldre: Forekomst og betydning av aldersrelaterte problemer. En prospektiv observasjonsstudie. Marit Jordhøy, Sykehuset Innlandet HF. Prosjektperiode: 2012-2019.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst
 • Development and implementation of Eir, an electronic symptom assessment tool, in cancer care.
  Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2015-2019.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.
 • Sleep quality in patients with advanced cancer.
  Pål Klepstad, NTNU. Prosjektperiode: 2015-2020.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.
 • Malnutrition and graft-versus-host disease.
  Per Ole Iversen, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2016-2020.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst
 • Brain metastases in Norway - improved classification and treatment.
  Marianne Jensen Hjermstad, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2017-2021.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge
 • The Palliative Radiotherapy And Inflammation Study – PRAIS.
  Pål Klepstad, NTNU. Prosjektperiode: 2014-2020.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge
 • Palliative care integrated in oncology (Pallion)
  Jon Håvard Loge, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2015-2020.
  Deltakende helseregion: Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Midt-Norge.
 • The MENAC trial. A randomised, open-label trial of a Multimodal Intervention
  Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2015-2020.
  Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Universitetet i Oslo: Institutt for klinisk medisin, Institutt for medisinske basalfag, Odontologisk fakultet
 • Universitetet i Bergen
 • NTNU
 • OsloMet
 • Kreftregisteret
 • Akershus universitetssykehus
 • St Olavs sykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset i Østfold
 • Medisinsk avdeling Hamar og Alderspsykiatrisk Forskningssenter (AFS), Sykehuset Innlandet
 • Førde sentralsjukehus
 • Ålesund sjukehus
 • Nordlandssykehuset i Bodø

Internasjonalt samarbeid

 • European Palliative Care Research Centre (PRC)
 • European Association for Palliative Care (EAPC)
 • European Organisation for Research and treatment of Cancer (EORTC)
 • Centre for Clinical Studies, University Hospital Regensburg, Germany
 • Palliative Medicine, Leeds Institute of Health Sciences, University of Leeds, UK
 • Department of Oncology, Karolinska University Hospital Stockholm, Sweden
 • Department of Oral Pathology and Oral Medicine, School of Dental Medicine, Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
 • VU University Medical Center, Otolaryngology / Head & Neck Surgery, Amsterdam, Netherlands
 • Clinic of Hospital Dentistry, Dental Oncology Unit, School of Dentistry, University of Athens, Greece
 • Department of Medical Psychology and Medical Sociology, University of, Leipzig, Germany
 • Section Preventive Dentistry, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Netherlands
 • Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
 • University of Alberta, Edmonton, Canada
 • Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”- IRCCS,  Naples, Italy
 • Department of Medical Education, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
 • University Medical Centre Mainz, Germany
 • Department of Anesthesiology, Pain and Palliative Medicine Radboud University Nijmegen Medical Centre, Netherlands
 • Western General Hospital Edinburgh, Beatson West of Scotland Cancer Centre, UK
Publisert 24. okt. 2013 11:35 - Sist endret 5. feb. 2020 13:04

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere