Palliativ medisin

Forskergruppe Palliativ Medisin har som målsetting å bidra til økt kunnskap om pasientsentrert behandling og pleie for pasienter med alvorlig kreftsykdom gjennom forskning, formidling, kartlegging og systematisering av eksisterende kunnskap.

Forskergruppen er tilknyttet European Palliative Care Research Centre (PRC) som er Kreftforeningens senter for pasientsentrert behandling. PRC driftes fra Seksjon for lindrende behandling (SLB), Avdeling for Kreftbehandling (AKB), OUS.

Gruppen er tverrfaglig sammensatt og består av onkologer, psykologer, sykepleiere og ernæringsfysiologer med doktorgrad, og med spisskompetanse på områdene som PRC prioriterer. PRCs satsingsområder er; smerte og symptombehandling, ernæring/kakeksi, sentralnervøse manifestasjoner av kreft, psykososial helse samt utvikling og implementering av pasientrapporterte utfallsmål, fortrinnsvis elektroniske. Implementering av pasientsentrerte tjenester for bedre livskvalitet hos pasient og pårørende i form av utvikling og implementering av elektroniske pasientforløp for bruk i klinikk og forskning er et prioritert område, og er grunnlaget for to work-packages som ledes av PRC forskere i MATRIX; et Forskningssenter for Kreftbehandling med finansiering fra NFR og Kreftforeningen. 

PRC har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk med 25 samarbeidssentre fra samtlige norske helseregioner, alle deler av Europa, Canada, , og Australia. PRC leder eller deltar i flere store nasjonale og internasjonale multisenterstudier, og nye studier innen satsningsområdene er under planlegging. PRC arrangerer årlige internasjonale forskningsseminarer av meget høy kvalitet.

Forskergruppen har som målsetning å rekruttere flere stipendiater og post-doc. kandidater til palliativ forskning. Undervisning og forskningsformidling lokalt, regionalt, nasjonalt og på internasjonale arenaer utgjør en betydelig del av forskergruppens aktivitet.

AKB er akkreditert i ESMO som Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care, og forskergruppen har deltatt aktivt i dette arbeidet.

 

Prosjekter

The MENAC trial. A randomized, open-label trial of a Multimodal Intervention

PI: Stein Kaasa, from the PRC

Project Period: 2015 - 2022

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge

 

PALLioN - Palliative care integrated in oncology. A cluster-randomized trial of early palliative care.

PI: Marianne Jensen Hjermstad, OUS

Project Period: 2015 - 2022

Participating Regional Health Authority: Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge

 

Brain metastases in Norway - improved classification and treatment

PI: Stein Kaasa, OUS

Project Period: 2017 - 2022

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge

 

Malnutrition and graft-versus-host disease

PI: Per Ole Iversen, OUS

Project Period: 2016 - 2024

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst

 

PROMsPOL - Implementation of systematic patient reported symptom assessment in the cancer outpatient clinic – a pilot feasibility study

PI: Marianne Jensen Hjermstad, OUS

Project Period: 2020-2022

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst

 

Update of the EORTC QoL module for pancreatic cancer patients – an EORTC Phase II-IV testing.

PI: Deborah Fitzimmons UK, International research group

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst

 

Paracetamol with Strong Opioids (ParaStop)

PI: Ørnulf Pausen, Sykehuset Telemark HF/PRC

Project Period: 2021-2023

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst

 

Multianam, MULTImodal treatment including ANAMorelin in patients suffering from cancer cachexia

PI: Tora S. Solheim, St Olavs Hospital/NTNU/PRC

Project Period: 2022-2027

Participating Regional Health Authority: Helse Midt

Participating body: Kreftforeningen

 

Eir – Computerized assessment of patient reported outcomes in cancer clinical care

PI: Stein Kaasa/Marianne Jensen Hjermstad, OUS

Project Period: 2022-2027

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst

Participating body: Kreftforeningen

 

MATRIX Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation technologies and trials

PI: Åslaug Helland/Stein Kaasa OUS

Project Period: 2022-2027 (2030)

Participating Regional Health Authority: Helse Sør-Øst

Participating body: Forskningsrådet / Kreftforeningen

 

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Universitetet i Oslo: Institutt for klinisk medisin, Institutt for medisinske basalfag, Odontologisk fakultet
 • NTNU
 • OsloMet
 • Sykehuset Telemark, avdeling for kreft og blodsykdommer
 • Ålesund sjukehus, kreftavdelinga
 • Kompetansesenter i lindrande behandling, Helse Vest
 • Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Nord
 • Kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Midt

Internasjonalt samarbeid

 • European Society for Medical Oncology (ESMO)
 • European Organisation for Research and treatment of Cancer (EORTC)
 • European Association for Palliative Care (EAPC)
 • All Ireland Institute of Hospice and Palliative Care (AIIHPC)
 • Queen's University Belfast, UK
 • University College London, UK
 • Global Institute of Psychosocial, Palliative, and End-of-Life Care, Toronto, Ontario, Canada
 • Universitätsklinikum Freiburg, Germany
 • Centre for Supportive, Palliative and End of Life Care Research, Nottingham, UK
 • Catalan Institute of Oncology, Barcelona, Spain
 • Klinik für Palliativmedizin, Universitätsklinikum Bonn, Germany
 • Covenanth Health, Edmonton, Canada
 • Section of Palliative Medicine, Department of Oncology, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
 • End-of-life care research group, Ghent University & Vrije Universiteit Brussel, Belgium
 • St. Gemma's Hospice and the University of Leeds, UK
 • Centre of Evaluation and Research on Pain, Mario Negri Institute, Milano, Italy
 • Cantonal Hospital, St. Gallen, Switzerland
 • Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italy
 • University of Technology Sydney, Australia
 • University of Edinburgh, UK
 • Cicely Saunders Institute/King's College London, UK
 • ICS of the University of Navarra, Spain
 • Princess Margareth Cancer Centre, Canada
 • University of Zurich, Switzerland

 

Publikasjoner

Her finner du oversikt over noen av forskergruppens utvalgte publikasjoner.

2021:

Winther RR, Vik-Mo EO, Yri OE, Aass N, Kaasa S, Skovlund E, Helseth E, Hjermstad MJ Surgery for brain metastases - real-world prognostic factors' association with survival. Acta Oncol. 2021 Sep;60(9):1161-1168. doi: 10.1080/0284186X.2021.1930150.

Karlsson AT, Hjermstad MJ, Omdahl T, Aass N, Skovlund E, Hellebust TP, Johansen S, Kaasa S, Yri OE. Overall survival after initial radiotherapy for brain metastases; a population based study of 2140 patients with non-small cell lung cancer. Acta Oncol. 2021 Aug;60(8):1054-1060. doi: 10.1080/0284186X.2021.1924399. Epub 2021 May 25.

Gullhaug A, Hjermstad MJ, Yri O, Svestad JG, Aass N, Johansen S.Use of radiotherapy in breast cancer patients with brain metastases: a retrospective 11-year single center study. J Med Imaging Radiat Sci. 2021 Jun;52(2):214-222. doi: 10.1016/j.jmir.2021.01.002. Epub 2021 Feb 3.

Hjermstad MJ, Hamfjord J, Aass N, Dajani O, Lundeby T, Wester T, Kaasa S. Using Process Indicators to Monitor Documentation of Patient-Centred Variables in an Integrated Oncology and Palliative Care Pathway-Results from a Cluster Randomized Trial. Cancers (Basel). 2021 May 3;13(9):2194. doi: 10.3390/cancers13092194.

Jakobsen G, Engstrøm M, Hjermstad MJ, Rosland JH, Aass N, Albert E, Kaasa S, Fayers P, Klepstad P, Paulsen Ø. The short-term impact of methylprednisolone on patient-reported sleep in patients with advanced cancer in a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Support Care Cancer. 2021 Apr;29(4):2047-2055. doi: 10.1007/s00520-020-05693-6. Epub 2020 Aug 27.

Borchgrevink PC, Glette M, Woodhouse A, Butler S, Landmark T, Romundstad P, Dale O, Stiles TC, Bonaa KH, Thorsvik D, Thünte S, Kaasa S. A clinical description of chronic pain in a general population using ICD-10 and ICD-11 (The HUNT pain examination study). J Pain. 2021 Sep 19:S1526-5900(21)00333-3. doi: 10.1016/j.jpain.2021.08.007.

Diernberger K, Shinkins B, Hall P, Kaasa S, Fallon M. Incompatible: end-of-life care and health economics. BMJ Support Palliat Care. 2021 Sep;11(3):296-298. doi: 10.1136/bmjspcare-2020-002388.

Røen I, Brenne AT, Brunelli C, Stifoss-Hanssen H, Grande G, Solheim TS, Kaasa S, Knudsen AK. Spiritual quality of life in family carers of patients with advanced cancer-a cross-sectional study. Support Care Cancer. 2021 Sep;29(9):5329-5339. doi: 10.1007/s00520-021-06080-5.

Aamdal E, Jacobsen KD, Straume O, Kersten C, Herlofsen O, Karlsen J, Hussain I, Amundsen A, Dalhaug A, Nyakas M, Schuster C, Hagene KT, Holmsen K, Russnes HG, Skovlund E, Kaasa S, Aamdal S, Kyte JA, Guren TK. Ipilimumab in a real-world population: A prospective Phase IV trial with long-term follow-up. Int J Cancer. 2021 Aug 27. doi: 10.1002/ijc.33768.

Slørdahl KS, Klotz D, Olsen JÅ, Skovlund E, Undseth C, Abildgaard HL, Brændengen M, Nesbakken A, Larsen SG, Hanekamp BA, Holmboe L, Tvedt R, Sveen A, Lothe RA, Malinen E, Kaasa S, Guren MG. Treatment outcomes and prognostic factors after chemoradiotherapy for anal cancer. Acta Oncol. 2021 Jul;60(7):921-930. doi: 10.1080/0284186X.2021.1918763.

Korwisi B, Hay G, Attal N, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R, Cohen M, Evers S, Giamberardino MA, Kaasa S, Kosek E, Lavand'homme P, Nicholas M, Perrot S, Schug S, Smith BH, Svensson P, Vlaeyen JWS, Wang SJ, Treede RD, Rief W, Barke A. Classification algorithm for the International Classification of Diseases-11 chronic pain classification: development and results from a preliminary pilot evaluation. Pain. 2021 Jul 1;162(7):2087-2096. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002208. PMID: 33492033.

Muscaritoli M, Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, Hütterer E, Isenring E, Kaasa S, Krznaric Z, Laird B, Larsson M, Laviano A, Mühlebach S, Oldervoll L, Ravasco P, Solheim TS, Strasser F, de van der Schueren M, Preiser JC, Bischoff SC. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021 May;40(5):2898-2913. doi: 10.1016/j.clnu.2021.02.005.

Habberstad R, Frøseth TCS, Aass N, Bjerkeset E, Abramova T, Garcia-Alonso E, Caputo M, Rossi R, Boland JW, Brunelli C, Lund JÅ, Kaasa S, Klepstad P. Clinical Predictors for Analgesic Response to Radiotherapy in Patients with Painful Bone Metastases. J Pain Symptom Manage. 2021 Mar 29:S0885-3924(21)00274-8. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2021.03.022.

Shkodra M, Brunelli C, Zecca E, Formaglio F, Bracchi P, Lo Dico S, Caputo M, Kaasa S, Caraceni A. Neuropathic pain: clinical classification and assessment in patients with pain due to cancer. Pain. 2021 Mar 1;162(3):866-874. doi:10.1097/j.pain.0000000000002076.

Balstad TR, Brunelli C, Pettersen CH, Schønberg SA, Skorpen F, Fallon M, Kaasa S, Bye A, Laird BJA, Stene GB, Solheim TS. Power Comparisons and Clinical Meaning of Outcome Measures in Assessing Treatment Effect in Cancer Cachexia: Secondary Analysis From a Randomized Pilot Multimodal Intervention Trial. Front Nutr. 2021 Jan 14;7:602775. doi: 10.3389/fnut.2020.602775.

 

2020:

Balstad TR, Brunelli C, Pettersen CHH, Schønberg SMA, Skorpen F, Fallon M, S Kaasa, Bye A, Laird BJ, Stene GB, Solheim TS. Power comparisons and clinical meaning of outcome measures in assessing treatment effect in cancer cachexia: secondary analysis from a randomised pilot multimodal intervention trial. Frontiers in Nutrition. 7: 326, 2020. doi: 10.3389/fnut.2020.602775

Beisland, E, Hauge, EM, Aarstad, AK. Hjermstad MJ, Aarstad, H, Beisland C. Personality and educational level determine self-reported health-related quality of life and distress in patients with renal tumors awaiting radical surgery Scand J Urol. 2014 Feb;48(1):52-64. doi: 10.3109/21681805.2013.813963.

Bye A, Sandmael JA, Stene GB, Thorsen L, Balstad TR, Solheim T, Pripp AH, Oldervoll LM. Exercise and nutrition interventions in patients with head and neck cancer during curative treatment: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 12: 3233, 2020. doi: 10.3390/nu12113233

Bøhn SH, Lie HC, Reinertsen KV, Fosså SD, Haugnes HS, Kiserud CE, Loge JH, Wisløff T, Thorsen L. Lifestyle among long-term survivors of cancers in young adulthood. Support Care Cancer. Epub 2020 May 1.PMID: 32358776 

Dahl AA, Grotmol KS, Hjermstad MJ, Kiserud CE, Loge JH. Norwegian reference data on the Fatigue Questionnaire and the Patient Health Questionnaire-9 and their interrelationship. Ann Gen Psychiatry. 2020, 19:60. doi: 10.1186/s12991-020-00311-5.

Dhollander, Naomi, et al. Integration of oncology and palliative care: summary of the Lancet Oncology Commission Paper. Belgian Journal of Medical Oncology 14.2, 2020: 47-55

Ekstrøm M, Palmqvist S, CurrowD, Sjøgren P, Kurita GP, Jakobsen G, Kaasa S, Hjermstad MJ. Mild to Moderate Cognitive Impairment Does Not Affect the Ability to Self-Report Important Symptoms in Patients With Cancer: A Prospective Longitudinal Multinational Study (EPCCS). J Pain Symptom Manage. 2020 Mar 13. pii: S0885-3924(20)30134-2. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.03.007

Fosså A, Smeland KH, Fluge Ø, Tronstad KJ, Loge JH, Midttun Ø, Ueland PM, Kiserud CE. Metabolic analysis of amino acids and vitamin B6 pathways in lymphoma survivors with cancer related chronic fatigue. PLoS One. 2020 Jan 10;15(1):e0227384. doi: 10.1371/journal.pone.0227384

Fredheim OM, Skurtveit S, Loge JH, Sjøgren P, Handal M, Hjellvik V. Prescription of analgesics to long-term survivors of cancer in early adulthood, adolescence, and childhood in Norway: a national cohort study. Pain. 2020 May;161(5):1083-1091. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001800

Halvorsrud L, Bye A, Brekke LA. Bergland A. Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges. Health & Social Care in the Community. 28:2150-2159, 2020. doi: 10.1111/hsc.13026

Hestevik CH, Molin M, Debesay J, Bergland A, Bye A. Older patients’ and their family caregivers’ perceptions of food, meals and nutritional care in the transition between hospital and home care: a qualitative study. BMC Nutrition. 6:11, 2020. doi: 10.1186/s40795-020-00335-w

Hjermstad MJ, Aass N, Andersen S, Brunelli C, Dajani O, Garresori H; Hamre H, Haukland E; Holmberg M; Jordal F; Krogstad H; Lundeby T, Løhre ET; Mjåland S; Nordbø A; Paulsen P; Staff ES; Wester T, Kaasa S Loge JH. PALLiON – PALLiative care Integrated in ONcology. Study protocol for a Norwegian national cluster randomized control trial with a complex intervention of early integration of palliative care. Trials. 2020 Apr 2;21(1):303. doi: 10.1186/s13063-020-4224-4

Jacobsen EL, Brovold T, Bergland A, Pripp AH, Bye A. Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study. Nutrition and Health. 1-10: 2020. doi: 10.1177/0260106020909047

Jakobsen G, Engstrøm M, Hjermstad MJ, Rosland JH, Aass N, Albert E, Kaasa S, Fayers P, Klepstad P, Paulsen Ø. The short-term impact of methylprednisolone on patient-reported sleep in patients with advanced cancer in a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Support Care Cancer. 2020 doi: 10.1007/s00520-020-05693-6.

Kirkhus L, Šaltyté Benth J, Grønberg BH, Hjermstad MJ, Rostoft S, Harneshaug M, Selbæk G, Wyller TB, Slaaen M. Reply to the letter to the editor 'Geriatric-oncology and palliative care: cautionary on using geriatric assessment as a sole basis to limit care'. Palliat Med. 2020 Feb;34(2):255-256. doi: 10.1177/0269216319888987

Koch M, Hjermstad MJ, Tomaszewski K, Tomaszewska I, Hornslien K, Harle A, Arraras J, Morag O, Pompili C, Ioannidis G, Navarra C, Chie W, Johnson C, Bohrer T, Janssens A, Kulis D, Bottomley A, Schulz C, Zeman F, Koller M. Gender effects on quality of life and symptom burden in patients with lung cancer: results from a prospective, crosscultural, multi-center study. J Thorac Dis. 2020 Aug;12(8):4253-4261. doi: 10.21037/jtd-20-1054

Koller M, Shamieh O, Hjermstad MJ, Hornslien K, Young T, et al Psychometric properties of the updated EORTC module for assessing quality of life in patients with lung cancer (QLQ-LC29): an international, observational field study. European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Group; EORTC Lung Cancer Group; European Society of Thoracic Surgeons. Lancet Oncol. 2020 Mar 23. pii: S1470-2045(20)30093-0. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30093-0.

Krogstad H, Loge JH, Grotmol G, Kaasa S, Kiserud C, Salvesen Ø, Hjermstad MJ. Symptoms in the general Norwegian adult population – prevalence and associated factors. BMC Public Health. 2020 Jun 23;20(1):988. doi: 10.1186/s12889-020-09109-2.PMID: 32576168

Lilleheie I, Bergland A, Bye A, Debesay J. A qualitative study of old patients’ experiences of the quality of the health services in hospital and 30 days after hospitalization. BMC Health Services Research 20:446, 2020. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05303-5

Lilleheie I, Debesay J, Bye A, Bergland A. Informal caregivers’ views on the quality of healthcare services provided to older patients aged 80 or more in the hospital and 30 days after discharge. BMC Geriatrics. 20:97, 2020. https://doi.org/10.1186/s12877-020-1488-1

Lunde P, Bye A, Bergland A, Grimsmo J, Jarstad E, Nilsson BB. Long-term follow-up with a smartphone application improves exercise capacity post cardiac rehabilitation: A randomized controlled trial. European Journal of Preventive Cardiology. 2020. doi: 10.1177/2047487320905717

Lundeby T, Wester TE, Loge J, Kaasa S, Aass NK, Grotmol KS, Finset A. Challenges and Learning Needs for Providers of Advanced Cancer Care: Focus Group Interviews with Physicians and Nurses. Palliative Medicine reports Volume 1.1, 2020 DOI: 10.1089/pmr.2020.0059

Mellblom AV, Kiserud CE, Rueegg CS, Ruud E, Loge JH, Fosså SD, Lie HC. Self-reported late effects and long-term follow-up care among 1889 long-term Norwegian Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancer Survivors (the NOR-CAYACS study). Support Care Cancer. 2020 Oct 3. doi: 10.1007/s00520-020-05790-6. Online ahead of print. PMID: 33011832

Nygaard A, Halvorsrud L, Bye A, Bergland A. It takes two to tango: carers’ reflections on their participation and the participation of people with dementia in the James Lind Alliance process. BMC geriatrics. 20 (1):1-11, 2020. DOI: 10.1186/s12877-020-01570-3

Olsen CF, Debesay J, Bergland A, Bye A, Langaas A. What matters when asking, “what matters to you?” — perceptions and experiences of health care providers on involving older people in transitional care. BMC Health Serv Res 20: 317 (2020). https://doi.org/10.1186/s12913-020-05150-4.

Sandmæl JA, Bye A, Solheim TS, Balstad TR, Thorsen L, Skovlund E, et al. Physical rehabilitation in patients with head and neck cancer: Impact on health‐related quality of life and suitability of a post‐treatment program. Laryngoscope Investigative Otolaryngology.    5(2):330-8, 2020. doi: 10.1002/lio2.368. eCollection 2020

Storås AH, Sanda MG, Garin O, Chang P, Patil D, Crociani C, Suarez JF, Cvancarova M, Loge JH, Fosså SD. A prospective study of patient reported urinary incontinence among American, Norwegian and Spanish men 1 year after prostatectomy. Asian J Urol. 2020 Apr;7(2):161-169. doi: 10.1016/j.ajur.2019.08.001.

Publisert 24. okt. 2013 11:35 - Sist endret 17. jan. 2022 11:50

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Nina Kathrine Aass
 • Marianne Jensen Hjermstad
 • Rebecca Rootwelt Winther
 • Tonje Lundeby
 • Rebecca Rootwelt Winther
 • Olav Dajani
 • Olav Erich Yri
 • Astrid Telhaug Karlsson
 • Hanne Stensheim
 • Katarina Rønning Hagen
 • Aleksandra Pirnat
 • Asta Bye
 • Turunn Wester
 • Sjur B Hanssen
 • Caroline Steen Abrahamsen
 • Ellen Bjerkeset
 • Guro Lindviksmoen Astrup
 • Kari Röhrl
 • Elias Lundereng
 • Maziar Hervani
Detaljert oversikt over deltakere