Palliativ medisin

Forskningsgruppen er en del av Seksjon for lindrende behandling (KSLB) og har som mål å optimalisere behandling og pleie som øker livskvaliteten til kreftpasienter.

Forskning er et prioritert område av virksomheten ved Seksjon for lindrende behandling (KSLB). Målsettingen er å bidra til økt kunnskap om optimal palliativ behandling og pleie gjennom forskning, kartlegging og systematisering av eksisterende kunnskap. Som en del av dette ønsker vi å drive forskning av høy internasjonal kvalitet.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt med onkologer, sykepleiere og ernæringsfysiologer med doktorgrad, og med spisskompetanse på ulike områder.

Vi arbeider for å rekruttere flere stipendiater til palliativ forskning, og ønsker også å tilrettelegge for prosjekter og drive forskningsveiledning på mastergradsnivå. Når kapasiteten tillater det bistår vi gjerne forskningsprosjekter i helseregionen.

Prosjekter

 • The European Palliative Care Cancer Symptom study (EPCCS).
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • A supplementary module to the EORTC QLQ-C30 for assessment of oral health and quality of life in cancer patients
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Symptom control during the last year of life - a pharmacoepidemiological study of drugs for common symptoms in palliative cancer patient (PhD-prosjekt)
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Munnhelse hos kreftpasienter
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Update of the EORTC questionnaire for the assessment of quality of life in lung cancer patients (EORTC QLQ-LC13)
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Factors influencing the implementation of quality indicators in palliative cancer care – IMPACT
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Oversettelse og pilottesting av CSNAT; Carer Support Needs Assessment Tool
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Patient-reported outcome measures – collection of new reference data for use in cancer patients
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Muscle wasting: Prevalence and health risks in advanced non small cell lung cancer. Utgår fra SI
  Prosjektleder: Marit S Jordhøy
 • Corticosteroids and pain in cancer patients.
  Prosjektleder (site-ansvarlig): Nina Aas
 • The Palliative Radiotherapy And Inflammation Study (PRAIS)
  Prosjektleder (site-ansvarlig): Nina Aas
 • Improved care for cancer patients with short life expectancy – a cross-regional cluster-randomized trial
  (PALLiON)
  Prosjektleder: Jon Håvard Loge
 • Multimodal Exercise/Nutrition/Anti-inflammatory treatment for Cachexia (MENAC) - a randomized phase III multicenter clinical trial
  Prosjektleder: Asta Bye / Nina Aass (site ansvarlig)

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Universitetet i Oslo: Institutt for klinisk medisin, Institutt for medisinske basalfag, Odontologisk fakultet
 • Universitetet i Bergen
 • NTNU
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)
 • Kreftregisteret
 • Akershus universitetssykehus
 • St Olavs sykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset i Østfold
 • Sykehuset Innlandet, Medisinsk avd., Hamar og Alderspsykiatrisk Forskningssenter (AFS)
 • Førde sentralsjukehus
 • Ålesund sjukehus
 • Nordlandssykehuset i Bodø

Internasjonalt samarbeid

 • European Palliative Care Research Centre (PRC)
 • European Association for Palliative Care (EAPC)
 • European Organisation for Research and treatment of Cancer (EORTC)
 • Centre for Clinical Studies, University Hospital Regensburg, Germany
 • Palliative Medicine, Leeds Institute of Health Sciences, University of Leeds, UK
 • Department of Oncology, Karolinska University Hospital Stockholm, Sweden
 • Department of Oral Pathology and Oral Medicine, School of Dental Medicine, Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
 • VU University Medical Center, Otolaryngology / Head & Neck Surgery, Amsterdam, Netherlands
 • Clinic of Hospital Dentistry, Dental Oncology Unit, School of Dentistry, University of Athens, Greece
 • Department of Medical Psychology and Medical Sociology, University of, Leipzig, Germany
 • Section Preventive Dentistry, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Netherlands
 • Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
 • University of Alberta, Edmonton, Canada
 • Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”- IRCCS,  Naples, Italy
 • Department of Medical Education, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
 • University Medical Centre Mainz, Germany
 • Department of Anesthesiology, Pain and Palliative Medicine Radboud University Nijmegen Medical Centre, Netherlands
 • Western General Hospital Edinburgh, Beatson West of Scotland Cancer Centre, UK
Publisert 24. okt. 2013 11:35 - Sist endret 1. apr. 2019 16:46

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere