Patologi, Ahus

Klinisk patologisk forskning inkluderer translasjonsforskning i samarbeid med kliniske disipliner med tanke på forbedret persontilpasset medisin, kvalitetskontrollstudier samt forbedret cytologisk og histologisk diagnostikk.

Vår forskning har som mål å bidra til mer spesifikk behandling av kliniske sykdommer gjennom nye metoder og nye markører for patologisk diagnostikk.

Langsiktig mål

Det langsiktige målet er at de hovedområdene vi nå har, spesielt innen gastro- og mammaforskning kan styrkes med flere personer involvert i prosjekter i avdelingen. Vi ønsker å få knyttet doktorgradsprosjekter til disse og andre pågående prosjekter i avdelingen.  

Vi ønsker et tettere samarbeid med klinikere og molekylærgenetisk seksjon for å få mer erfaring med molekylærgenetiske analyser, både for diagnostikk og som viktig del av fremtidige forskningsprosjekter.

Etableringen av et regionalt senter for Livmorhalskreftscreening med HPV primærscreening vil åpne for forskning innen dette området, og målsettingen er å etablere mastergrads- og doktorgradsprosjekter innen dette området.

  Samarbeid

  Gruppen samarbeider både nasjonalt og internasjonalt. 

  Nasjonalt

  Vi har et utstrakt samarbeid med flere avdelinger, miljøer og laboratorier på Akershus universitetssykehus.

  I tillegg har vi et større nasjonalt samarbeid med miljøer innen mamma- og hematopatologisk forskning.

  Det er også en del samarbeid med medisinske miljøer ved UiO. Dette gjelder de fleste prosjektene vi arbeider med.

  Internasjonalt

  I regi av HPV-lab og cytologisk seksjon er det samarbeid med miljøet i Durban i Sør-Afrika om cervixcancer, HPV og bilharzia-infeksjon.

  Vi deltar i et nordisk samarbeidsprosjekt om HPV/ dysplasi i cervix.

  Innen hematopatologi er det et internasjonalt samarbeid om pasienter med kronisk kuldeagglutininsyndrom (CAD).

  Publisert 19. okt. 2017 15:23 - Sist endret 5. feb. 2021 11:58

  Kontakt

  Gruppeleder

  Deltakere

  Detaljert oversikt over deltakere