English version of this page

Psykoterapi for voksne

Vi forsker på effekten av psykoterapi med fokus på å øke kunnskapen om hva slags terapi som gir best effekt på hvilke lidelser og for hvem.

Om gruppen

Det har lenge vært kjent at psykoterapi fungerer, men kunnskapen om hvorfor psykoterapi fungerer er begrenset. Gruppen ønsker å fremme psykoterapeutiske metoder i behandlingen av psykiske lidelser, dele kunnskapen på feltet samt videreutvikle psykoterapeutiske metoder.

Gruppen forsker på effekten av psykoterapi med fokus på å øke kunnskapen om hvilke elementer som gir best effekt på hvilke lidelser og for hvem.

De mest undersøkte og hyppigst anvendte samtaleterapimetodene er kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi. En rekke studier har vist at disse har en god effekt på depressive symptomer og at de virker tilnærmet likt. Det vi imidlertid vet lite om er for hvem og hvordan disse terapiene virker best.

Ved å undersøke disse to ulike teoretiske terapiene vil vi kunne få mer kunnskap om hva som virker i samtaleterapi og for hvem terapiene virker best.

Resultatene av studiene som denne gruppen driver og vil initiere i årene som kommer, vil kunne føre til at vi bedre kan individualisere behandlingen til den enkelte pasient.

Prosjekter

Gruppen består av de forskjellige forskningsprosjektene som studerer psykoterapi ved Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Samarbeid

Gruppen har et stort internasjonalt nettverk blant annet i Danmark, Tyskland og Nederland

Publisert 27. apr. 2011 15:28 - Sist endret 23. feb. 2022 16:35

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere