Spesialisert rehabilitering

Forskergruppen har som hovedmål å bedre hverdagen til personer med fysisk og/eller kognitiv funksjonshemming som følge av sykdom eller skade.

Forskningen foregår ved Sunnaas sykehus, som er et eget helseforetak i Helse Sør-Øst, og del av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering under Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, UiO.

En internasjonal evaluering i 2011 konkluderte med at sykehuset hadde potensial for å bli et av verdens ledende rehabiliteringssykehus. Siden da har sykehuset hatt en langsiktig plan for å øke både kvalitet og omfang på klinikknær forskning.

Sunnaas har ca. 30 fagpersoner med doktorgrads-kompetanse, samt 25 ph.d-kandidater. Forskningsmiljøet er tverrfaglig, med flere vitenskapelig ansatte i bistillinger ved UiO, OsloMet og Norges Idrettshøyskole.

Forskningsaktivitetene er administrert og organisert i sykehusets forskningsavdeling, og i fire tematiske grupper;

 • Hjerneskader
 • Ryggmargsskader
 • Bevegelse og funksjon
 • Sjeldne diagnoser

Det forskes på alle aspekter ved helse og funksjonshemming, fra kroppsfunksjons- til aktivitets- og deltakelsesnivået, samt miljø- og personlige faktorer (jfr. ICF= Internasjonal klassifikasjon av helse, funksjon og funksjonshemming), med kvalitative og/eller kvantitative metoder.

Det gjennomføres bl.a. metodestudier, deskriptive så vel som intervensjonsstudier. Mye av forskningsaktiviteten er relatert til behandling og til nyere, moderne behandlingsmetoder, som bruk av dataspill, robotikk og ulike sensorer. Det foregår også noe basal-/translasjonsforskning.  

Prosjekter

Forskningen ved Sunnaas sykehus er vesentlig klinisk forskning relatert til sykehusets pasientgrupper:

 • Ryggmargsskader
 • Traumatiske hjerneskader
 • Hjerneslag
 • Multitraume og alvorlige nevrologiske og ortopediske tilstander for øvrig
 • Voksne med cerebral parese (CP)
 • Sjeldne smågrupper, for eksempel Marfans Syndrom og Akondroplasi

Samarbeid

Det er utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen de forskjellige forskningsprosjektene

Nasjonalt

 • Oslo universitetssykehus, Oslo
 • Helseforetak og kommuner/kommunehelsetjenester i Helse Øst
 • Institutt for Helse og Samfunn, CHARM, Universitetet i Oslo
 • Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo
 • Norges Idrettshøyskole, Oslo
 • Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen
 • Norsk senter for forskning på mentale lidelser, NORMENT
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, Trondheim
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo
 • Haukeland universitetssjukehus, Bergen
 • St Olavs hospital, universitetssykehuset i Trondheim
 • Universitetet i Nord Norge (UNN), Tromsø

Internasjonalt

 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • RehabStation Spinalis Stockholm, Sverige
 • Gøteborgs Universitet, Gøteborg, Sverige
 • Sahlgrenska Universitetssykehus, Högsbo, Sverige
 • Västra Götalandsregionen, Sverige
 • København Universitet, Danmark
 • Syd-Danske Universitet Odense, Danmark
 • Monash Universitet, Melbourne, Australia
 • China Rehabilitation and Research Center (CRRC), Kina
 • Policlinic no2, Petrozavodsk,  Karelia, Russland
 • Sheba Medical Center, Tel Aviv, Israel
 • Betlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR), Palestina
 • El Wafa Hospital, Gaza, Palestina
 • Bayi 81 Rehabilitation Center, Sichuan, Kina
 • Schweizer Paraplegiker-Forschung AG, Sveits
 • Rusk Institute of Rehabilitation , NY, USA
Publisert 20. nov. 2013 11:18 - Sist endret 9. sep. 2021 08:12

Kontakt

Gruppeleder:

Frank Becker

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere