Frank Becker

Bilde av Frank Becker
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er rehabiliteringsmedisiner, og mitt faglige interessefelt er rehabilitering ved (lang)varige funksjonsnedsettelser - hvordan redusere dem og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for dem. Jeg er både interessert i hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan systemet best kan innrettes for å hjelpe flest mulig på en optimal måte. Hvilke muligheter teknologiutviklingen gir i dette, er også spennende.

Jeg leder forskergruppen Spesialisert rehabilitering ved UiO, og forsker selv mest på hjerneskaderehabilitering, dvs. rehabilitering etter hjerneslag, traumatisk hjerneskade og andre ervervede hjerneskader. Her er jeg spesielt interessert i forstyrrelser av kognitive funksjoner og i språkvansker etter hjerneskade (afasi). Rehabilitering av barn med ervervet skade/sykdom.

Undervisning

I medisinstudiet underviser jeg i modul 3 (innføring i rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid), i modul 4 (nevrorehabilitering, afasi) og i modul 8 (rehabiliteringstilbud og ansvarsfordeling, rehabiliteringsplan, kommunikasjon ved kognitive og kommunikasjonsvansker). Vi har også avdelingstjeneste og fordypningspraksis på Sunnaas sykehus.
Jeg underviser også spesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt andre faggrupper.

Jeg veileder på PhD-, master- og bachelornivå. Medisinstudenter må gjerne ta kontakt vedr. mulig studentoppgave innen rehabilitering.

Bakgrunn

CV til nedlasting

Verv

Foruten å jobbe som førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo har jeg en hovedstilling ved Sunnaas sykehus hvor jeg arbeider som klinikkoverlege.

Emneord: Rehabilitering, Hjerne og nervesystem, Hjerneslag, Traumatisk hjerneskade, Kognitiv funksjon, Afasi

Publikasjoner

 • Behn, Nicholas; Harrison, Madeleine; Brady, Marian C; Breitenstein, Caterina; Carragher, Marcella; Fridriksson, Julius et al (2022). Developing, monitoring, and reporting of fidelity in aphasia trials: core recommendations from the collaboration of aphasia trialists (CATs) trials for aphasia panel. Aphasiology 
 • Brady, Marian C.; Ali, Myzoon; Vandenberg, Kathryn; Williams, Linda J.; Williams, Louise R., Abo, Masahiro et al (2022). Dosage, Intensity, and Frequency of Language Therapy for Aphasia: A Systematic Review–Based, Individual Participant Data Network Meta-Analysis. Stroke 53 (3), 956–967
 • The RELEASE Collaboration (2021): “Predictors of Poststroke Aphasia Recovery - A Systematic Review-Informed Individual Participant Data Meta-Analysis” Stroke 52 (5), 1778–1787
 • Øra HP. Kirmess M, Brady MC, Partee IAC, Hognestad RB, Johannessen BCB, Thommessen B, Becker F (2020): “The effect of augmented speech-language therapy delivered by telerehabilitation on post stroke aphasia – a pilot randomized controlled trial” Clinical Rehabilitation (e-pub ahead of print: https://doi.org/10.1177/0269215519896616)
 • Gjellesvik TI, Becker F, Tjønna AE, Indredavik B, Nilsen H, Brurok B, Tørhaug T, Busuladzic M, Lydersen S, Askim T (2020): “Effects of High-Intensity Interval Training after Stroke (The HIIT-Stroke study) - A Multicenter Randomized Controlled Trial” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 101 (6), 939 – 947
 • Brunner I, Skouen JS, Hofstad H, Assmus J, Becker F, Sanders AM, Pallesen H, Kristensen LQ, Michielsen M, Thijs L, Verheyden G (2017): “Virtual Reality Training for Upper Extremity in Subacute Stroke (VIRTUES)” Neurology, 12(89): 2413 – 2421
 • Becker F, Reinvang I (2007): “Mismatch negativity elicited by tones and speech sounds: Changed topographical distribution in aphasia” Brain and Language, 100 , 69 – 78
 • Behn, Nicholas; Harrison, Madeleine; Brady, Marian C; Breitenstein, Caterina; Carragher, Marcella & Fridriksson, Julius [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2022). Developing, monitoring, and reporting of fidelity in aphasia trials: core recommendations from the collaboration of aphasia trialists (CATs) trials for aphasia panel. Aphasiology. ISSN 0268-7038. doi: 10.1080/02687038.2022.2037502.
 • Brady, Marian C.; Ali, Myzoon; Vandenberg, Kathryn; Williams, Linda J.; Williams, Louise R. & Abo, Masahiro [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Dosage, Intensity, and Frequency of Language Therapy for Aphasia: A Systematic Review–Based, Individual Participant Data Network Meta-Analysis. Stroke. ISSN 0039-2499. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.035216. Fulltekst i vitenarkiv
 • Williams, Louise R; Ali, Myzoon; Vandenberg, Kathryn; Williams, Linda J.; Abo, Masahiro & Becker, Frank [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Utilising a systematic review-based approach to create a database of individual participant data for meta- and network meta-analyses: the RELEASE database of aphasia after stroke. Aphasiology. ISSN 0268-7038. doi: 10.1080/02687038.2021.1897081. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ali, Myzoon; Vandenberg, Kathryn; Williams, Linda J.; Williams, Louise R.; Abo, Masahiro & Becker, Frank [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Predictors of Poststroke Aphasia Recovery. A Systematic Review-Informed Individual Participant Data Meta-Analysis. Stroke. ISSN 0039-2499. 52(5), s. 1778–1787. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.031162. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søberg, Helene Lundgaard; Moksnes, Håkon Øgreid; Anke, Audny; Røise, Olav; Røe, Ellen-Cecilie Treu & Aas, Eline [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2021). Rehabilitation Needs, Service Provision, and Costs in the First Year Following Traumatic Injuries: Protocol for a Prospective Cohort Study. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 10(4), s. 1–10. doi: 10.2196/25980. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjellesvik, Tor Ivar; Becker, Frank; Tjønna, Arnt Erik; Indredavik, Bent; Lundgaard, Eivind & Solbakken, Hedvig Rystad [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Effects of High-Intensity Interval Training After Stroke (The HIIT Stroke Study) on Physical and Cognitive Function: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. ISSN 0003-9993. 102(9), s. 1683–1691. doi: 10.1016/j.apmr.2021.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brady, Marian C.; Ali, Myzoon; Williams, Louise R; Williams, Linda J.; Abo, Masahiro & Becker, Frank [Vis alle 67 forfattere av denne artikkelen] (2020). Communicating simply, but not too simply: Reporting of participants and speech and language interventions for aphasia after stroke. International Journal of Speech-Language Pathology. ISSN 1754-9507. 22(3), s. 302–312. doi: 10.1080/17549507.2020.1762000. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becker, Frank; Laake, Jon Henrik & Hofsø, Kristin (2020). Rehabilitering etter Covid-19. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(9), s. 1–6. doi: 10.4045/tidsskr.20.0352.
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Sørli, Hilde & Becker, Frank (2020). Technical Features, Feasibility, and Acceptability of Augmented Telerehabilitation in Post-stroke Aphasia—Experiences From a Randomized Controlled Trial. Frontiers in Neurology. ISSN 1664-2295. 11(671). doi: 10.3389/fneur.2020.00671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wouda, Matthijs Ferdinand; Lundgaard, Eivind; Becker, Frank & Strøm, Vegard (2020). Changes in cardiorespiratory fitness and activity levels over the first year after discharge in ambulatory persons with recent incomplete spinal cord injury. Spinal Cord. ISSN 1362-4393. doi: 10.1038/s41393-020-0514-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brady, Marian C.; Ali, Myzoon; Vandenberg, Kathryn; Williams, Linda J.; Abo, Masahiro & Becker, Frank [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2020). RELEASE: a protocol for a systematic review based, individual participant data, meta- and network meta-analysis, of complex speech-language therapy interventions for stroke-related aphasia. Aphasiology. ISSN 0268-7038. 34(2), s. 137–157. doi: 10.1080/02687038.2019.1643003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Partee, Iselin Anne Cecilia; Hognestad, Randi Bjor & Johannessen, Beate Bertheau [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). The effect of augmented speech-language therapy delivered by telerehabilitation on post stroke aphasia – a pilot randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. ISSN 0269-2155. 34(3), s. 369–381. doi: 10.1177/0269215519896616. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mæhlum Walle, Kjersti; Nordvik, Jan Egil; Becker, Frank; Espeseth, Thomas; Sneve, Markus Handal & Laeng, Bruno (2019). Unilateral neglect post stroke: Eye movement frequencies indicate directional hypokinesia while fixation distributions suggest compensational mechanism. Brain and Behavior. ISSN 2162-3279. 9:e01170(1). doi: 10.1002/brb3.1170. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rose, Miranda L.; Ali, Myzoon; Elders, Andrew; Godwin, Jon; Sandri, Anastasia Karachalia & Williams, Linda J. [Vis alle 74 forfattere av denne artikkelen] (2018). Tidier descriptions of speech and language therapy interventions for people with aphasia; consensus from the release collaboration. Aphasiology. ISSN 0268-7038. 32(1), s. 183–186. doi: 10.1080/02687038.2018.1487021.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Sällström, susanne; Becker, Frank & Stanghelle, Johan K (2018). Tilbake til arbeid etter hjerneslag- en studie fra sju land om personer med funksjonsnedsettelse etter hjerneslag SIN(Sunnaas International Network) stroke study. Best Practice. ISSN 1329-1874. s. 25–28.
 • Mæhlum Walle, Kjersti; Nordvik, Jan Egil; Espeseth, Thomas; Becker, Frank & Laeng, Bruno (2018). Multiple object tracking and pupillometry reveal deficits in both selective and intensive attention in unilateral spatial neglect. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. ISSN 1380-3395. 49(3), s. 270–289. doi: 10.1080/13803395.2018.1536735.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Lundgren-Nilsson, Åsa; Sällström, susanne; Becker, Frank & Stanghelle, Johan K (2018). En observasjonell multisenterstudie i spesialisert rehabilitering. Faktorer som forbedrer aktivitetene i dagliglivet etter slag. Best Practice. ISSN 1329-1874.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Kathrina Skibrunt; Sällström, susanne; Becker, Frank & Stanghelle, Johan K (2018). Return to work after specialized rehabilitation-An explorative longitudinal study in a cohort of severely disabled persons with stroke in seven countries: The Sunnaas International Network stroke study. Brain and Behavior. ISSN 2162-3279. 8(8). doi: 10.1002/brb3.1055. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chatelle, Camille; Hauger, Solveig Lægreid; Martial, Charlotte; Becker, Frank; Eifert, Bernd & Boering, Dana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Assessment of nociception and pain in participants in an unresponsive or minimally conscious state after acquired brain injury: the relation between the coma recovery scale-revised and the nociception coma scale-revised. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. ISSN 0003-9993. 99(9), s. 1755–1762. doi: 10.1016/j.apmr.2018.03.009.
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Winsnes, Ingvild Elisabeth; Hansen, Silje Merethe & Becker, Frank (2018). Telerehabilitation for aphasia - Protocol of a pragmatic, exploratory, pilot randomized controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 19(208). doi: 10.1186/s13063-018-2588-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wouda, Matthijs Ferdinand; Lundgaard, Eivind; Becker, Frank & Strøm, Vegard (2018). Effects of moderate- and high-intensity aerobic training program in ambulatory subjects with incomplete spinal cord injury–a randomized controlled trial. Spinal Cord. ISSN 1362-4393. 56, s. 955–963. doi: 10.1038/s41393-018-0140-9.
 • Nyberg, Claudia Kim; Nordvik, Jan Egil; Becker, Frank; Rohani, Darius; Sederevicius, Donatas & Fjell, Anders Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). A longitudinal study of computerized cognitive training in stroke patients - effects on cognitive function and white matter. Topics in Stroke Rehabilitation. ISSN 1074-9357. 25(4), s. 241–247. doi: 10.1080/10749357.2018.1443570. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brunner, Iris Charlotte; Skouen, Jan Sture; Hofstad, Håkon; Assmus, Jörg; Becker, Frank & Sanders, Anne-Marthe [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Virtual Reality Training for Upper Extremity in Subacute Stroke (VIRTUES): A multicenter RCT. Neurology. ISSN 0028-3878. 12(89), s. 2413–2421. doi: 10.1212/WNL.0000000000004744.
 • Karic, Tanja; Røe, Cecilie; Nordenmark, Tonje Haug; Becker, Frank; Sorteberg, Wilhelm & Sorteberg, Angelika (2017). Effect of early mobilization and rehabilitation on complications in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Journal of Neurosurgery. ISSN 0022-3085. 126(2), s. 518–526. doi: 10.3171/2015.12.JNS151744. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mæhlum Walle, Kjersti; Kyler, Hillary Lynn; Nordvik, Jan Egil; Becker, Frank & Laeng, Bruno (2017). Binocular rivalry after right-hemisphere stroke: Effects of attention impairment on perceptual dominance patterns. Brain and Cognition. ISSN 0278-2626. 117, s. 84–96. doi: 10.1016/j.bandc.2017.06.007.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Lundgren-Nilsson, Åsa; Sällström, susanne; Becker, Frank & Stanghelle, Johan K (2017). Factors promoting /enhancing Activities of Daily Living after stroke in specialized rehabilitation. An observational multicenter study within the Sunnaas International Network. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. ISSN 1973-9087. 53(5), s. 725–734. doi: 10.23736/S1973-9087.17.04489-6.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Stanghelle, Johan K; Sällström, susanne; Becker, Frank & Fugl Meyer, Kerstin (2017). Life satisfaction in persons With severe stroke. A longitudinal report from the Sunnaas International Network (SIN) stroke study. European Stroke Journal. ISSN 2396-9873. 2(2), s. 154–162. doi: 10.1177/2396987317695140.
 • Brunner, Iris Charlotte; Skouen, Jan Sture; Hofstad, Håkon; Assmus, Jörg; Becker, Frank & Pallesen, Hanne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Is upper limb virtual reality training more intensive than conventional training for patients in the subacute phase after stroke? An analysis of treatment intensity and content. BMC Neurology. ISSN 1471-2377. 16:219, s. 1–7. doi: 10.1186/s12883-016-0740-y.
 • Karic, Tanja; Røe, Cecilie; Nordenmark, Tonje Haug; Becker, Frank & Sorteberg, Angelika (2016). Impact of early mobilization and rehabilitation on global functional outcome one year after aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 48(8), s. 676–682. doi: 10.2340/16501977-2121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir & Giacino, Joseph T. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Neurophysiological Indicators of Residual Cognitive Capacity in the Minimally Conscious State. Behavioural Neurology. ISSN 0953-4180. 2015, s. 1–12. doi: 10.1155/2015/145913.
 • Langhammer, Birgitta; Becker, Frank; Sunnerhagen, Kathrina Skibrunt; Zhang, Tong; Du, Xiaoxia & Bushnik, Tamara [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2015). Specialized stroke rehabilitation services in seven countries Preliminary results from nine rehabilitation centers . International Journal of Stroke. ISSN 1747-4930. 10(8), s. 1236–1246. doi: 10.1111/ijs.12599.
 • schillinger, andreas & Becker, Frank (2015). Fatigue/utmattelse etter traumatisk hjerneskade og hjerneslag. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(4), s. 331–335. doi: 10.4045/tidsskr.14.0271.
 • Karic, Tanja; Sorteberg, Angelika Gabriel; Nordenmark, Tonje Haug; Becker, Frank & Røe, Cecilie (2015). Early rehabilitation in patients with acute aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 37(16), s. 1446–1454. doi: 10.3109/09638288.2014.966162.
 • Stanghelle, Johan K; Sällström, susanne; Becker, Frank; Zhang, Tong; Du, Xiaoxia & Buschnik, Tamara [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2015). An international multicenter study of specialized rehabilitation for stroke patients . Protocol of the Sunnaas InterNational (SIN) stroke project. Journal of Clinical Trials. ISSN 2167-0870. 5(2). doi: 10.4172/2167-0870.1000214. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brunner, Iris; Skouen, Jan Sture; Hofstad, Håkon; Strand, Liv Inger; Becker, Frank & Sanders, Anne-Marthe [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Virtual reality training for upper extremity in subacute stroke (VIRTUES): Study protocol for a randomized controlled multicenter trial. BMC Neurology. ISSN 1471-2377. 14:186, s. 1–5. doi: 10.1186/s12883-014-0186-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erlenkamp, Sonja & Becker, Frank (2014). SunnGest: et norsk prosjekt om bruk av gester i afasirehabiliteringen. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(2), s. 18–23.
 • Erlenkamp, Sonja; Reinertsen, Kristina Moltu & Becker, Frank (2014). Gester og afasi – en litteraturoversikt. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(2), s. 6–16.
 • Becker, Frank; Kirmess, Melanie; Tornås, Sveinung & Løvstad, Marianne (2014). A description of cognitive rehabilitation at Sunnaas Rehabilitation Hospital - Balancing comprehensive holistic rehabilitation and retraining of specific functional domains. NeuroRehabilitation (Reading, MA). ISSN 1053-8135. 34(1), s. 87–100. doi: 10.3233/NRE-131015.
 • Becker, Frank & Reinvang, Ivar (2013). Identification of target tones and speech sounds studied with event-related potentials: Language-related changes in aphasia. Aphasiology. ISSN 0268-7038. 27(1), s. 20–40. doi: 10.1080/02687038.2012.676163.
 • Hauger, Solveig Lægreid; Becker, Frank & Løvstad, Marianne (2013). Alvorlig bevissthetsforstyrrelse etter ervervet hjerneskade - hvor skal den lokale helsetjeneste søke spisskompetanse? Utposten. ISSN 0800-5680. 42(7), s. 30–32. doi: 10.4045/tidsskr.12.1202.
 • Becker, Frank; Kirmess, Melanie; Bønes, Erlend & Hansen, Silje Merethe (2013). Språktrening rett hjem : en pilotstudie om telemedisinsk afasirehabilitering. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(4), s. 16–24.

Se alle arbeider i Cristin

 • Søberg, Helene L.; Moksnes, Håkon Øgreid; Anke, Audny Gabriele Wagner; Røise, Olav; Røe, Cecilie & Aas, Eline [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). Erratum: Rehabilitation Needs, Service Provision, and Costs in the First Year following Traumatic Injuries: Protocol for a Prospective Cohort Study ((JMIR Res Protoc (2021) 10: 4 (e25980) DOI: 10.2196/25980). JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 11(3). doi: 10.2196/37723.
 • Rohrer-Baumgartner, Nina; Holthe, Ingvil Laberg; Svendsen, Edel Jannecke; Strand-Saugnes, Anine; Røe, Cecilie & Wade, Shari L. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). The Child in Context Intervention (CICI) Study: Protocol for a randomized controlled trial evaluating the effectiveness of a goal oriented and individualized rehabilitation for children with chronic acquired brain injury.
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2020). Språktrening rett hjem - intensiv språktrening via videokonferanse. Afasiposten. ISSN 0803-2467. s. 12–14.
 • Kirmess, Melanie; Vanebo H., Kristin & Becker, Frank (2020). 10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST». Afasiposten. ISSN 0803-2467. s. 12–14.
 • Gjellesvik, Tor Ivar; Becker, Frank; Tjønna, Arnt Erik; Indredavik, Bent; Nilsen, Halvard Knut & Brurok, Berit [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING AFTER STROKE (HIIT-STROKE STUDY) – EFFECTS ON PEAK OXYGEN UPTAKE – A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL .
 • Mæhlum Walle, Kjersti; Kyler, Hillary Lynn; Nordvik, Jan Egil; Becker, Frank & Laeng, Bruno (2018). Corrigendum to "Binocular rivalry after right-hemisphere stroke: Effects of attention impairment on perceptual dominance patterns" [Brain Cogn. 117 (2017) 84–96]. Brain and Cognition. ISSN 0278-2626. 123, s. 89–91. doi: 10.1016/j.bandc.2018.03.001.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Sällström, susanne; Becker, Frank & Stanghelle, Johan K (2017). Rehabilitation after stroke in specialized rehabilitation. Psychosocial adaptions post stroke. An international multicenter study.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Stanghelle, Johan K; Sällström, susanne; Becker, Frank & Fugl Meyer, Kerstin (2017). Perceived Life satisfaction from admission to specialized rehabilitation until one-year post discharge in nine clinics, seven countries the SINs stroke study.
 • Winsnes, Ingvild Elisabeth; Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2017). Aphasia telerehabilitation - A digital enterprise (experience from the SLT intervention).
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Winsnes, Ingvild Elisabeth & Becker, Frank (2016). Aphasia telerehabilitation early post stroke.
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir & Giacino, Joseph T. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Counting own name -clinical robustness of electrophysiology in assessing residual cognition in disorders of consciousness.
 • Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Lundgren-Nilsson, Åsa; Sällström, Susanne; Becker, Frank & Zhang, Tong [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2016). Specialized rehabilitation, stroke and Activities of Daily Living in nine different clinics,Sunnaas International Network (SIN) Stroke Study. What influence and predict improvements?
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir & Løvstad, Marianne (2015). Clinical utility of neurophysiological assessment of residual cognition in disorders of consciousness.
 • Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sällström, Susanne; Becker, Frank; Sanders, Anne-Marthe & Zhang, Tong [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). An international multi-center study on specialized stroke rehabilitation, nine institutions - seven countries.
 • Langhammer, Birgitta; Becker, Frank; Sällström, Susanne; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Bushnik, Tamara & Lundgren-Nilsson, Åsa (2015). Symposium specialized stroke rehabilitation: a multicultural, multicenter study.
 • Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sällström, Susanne; Becker, Frank; Zhang, Tong & Du, Xiaoxia [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2015). A multicenter on transfer, walking and stairclimbing in persons With stroke.
 • Becker, Frank (2015). Hjelper pasienter til et aktivt liv. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Becker, Frank; Theepan, Dilanee & Jensen, Ole Bjørn (2015). How to determine who should participate in a CILT- program, and who should not? Experiences from pre-admission screening.
 • Erlenkamp, Sonja; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Audestad, Solveig & Becker, Frank (2015). Promoting evidence-based aphasia rehabilitation – guidelines at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Langhammer, Birgitta; Becker, Frank; Zhang, Tong; Du, Xiaoxia; Bushnik, Tamara & Panchenko, Maria [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2015). A multicenter study on transfer, walking and stairclimbing in persons with stroke admitted to specialized rehabilitation.
 • Becker, Frank & Falch, Kjersti (2015). Locked-in syndrom i Norge – kunnskapsstatus og rehabiliteringstilbud.
 • Becker, Frank (2015). Aphasia telerehabilitation early post stroke - design of a randomized controlled trial .
 • Becker, Frank (2015). Long-term outcome in aphasia - improvement from 15 to 66 months post stroke.
 • Becker, Frank (2015). Tverrfaglig samarbeid - grunnlaget for god slagrehabilitering.
 • Becker, Frank (2015). Fanget i egen kropp. [Avis]. VG.
 • Helsingen, Lise Mørkved & Becker, Frank (2015). Langvarig bevissthetsforstyrrelse etter hodetraume er sjeldent. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(1).
 • Kirmess, Melanie; Nordli, Heidi & Becker, Frank (2014). ”Kan man være for god for deltakelse på CIST?” – Erfaringer fra Sunnaas intensive afasitilbud (SunCIST) for godt fungerende afasirammede.
 • Becker, Frank & Stanghelle, Johan K (2014). Rehabilitering av voksne, Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen, 6.utgave. Forlaget Vett & Viten AS. ISSN 978-82-412-0709-9. s. 621–627.
 • Becker, Frank (2014). Mange sliter med usynlige skader etter hjerneslag. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 26–27.
 • Becker, Frank (2014). Sissel hadde gått tur med hunden - da hun kom hjem klarte hun ikke å løfte beinet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 12–13.
 • Becker, Frank (2014). Memory Deficits After Acquired Brain Injury – Rehabilitation and Neuroplasticity.
 • Becker, Frank (2014). Veien videre for en kunnskapsbasert hjerneskaderehabilitering.
 • Becker, Frank (2014). Nevrorehabilitering – hvilke metoder virker?
 • Becker, Frank (2014). Sommertips: ikke få hjerneslag nå. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Becker, Frank (2014). Afasi – når systemet svikter minst like mye som språket. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(4), s. 390–391.
 • Hauger, Solveig Lægreid; Olafsen, Kjell; Andelic, Nada; Røe, Cecilie ; Andersson, Stein & Schanke, Anne-Kristine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Repeated sub-acute Event-Related Potentials as predictor of long-term outcome - presentation of a study design and single case data.
 • Stanghelle, Johan K & Becker, Frank (2013). Boikott av faglig samarbeid med Kina - og andre land? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From Word Level Training to Social Conversation – Experience from an Intensive Group Program for Persons with Mild to Moderate Aphasia. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. 94, s. 267–268.
 • Becker, Frank (2013). Lærerikt, men gjentakende, om dysleksi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(21).
 • Becker, Frank (2013). Helt super. [Avis]. VG helg.
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). Intensive afasigrupper på Sunnaas: SunCIST-programmet. Afasiposten. ISSN 0803-2467. 24(3), s. 13–17.
 • Erlenkamp, Sonja & Becker, Frank (2013). A new approach to the use of gestures in aphasia rehabilitation: stimulating spontaneous gesturing and body language.
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From word level training to social communication – Experience from an intensive group program for persons with mild to moderate aphasia.
 • Becker, Frank (2013). Plastisitet – hvordan kan hjernen komme seg etter et slag?
 • Becker, Frank (2013). Et slagprosjekt i Østfold – klinisk utvikling, forskning og innovasjon.
 • Becker, Frank (2013). Om hjernen etter skaden.
 • Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sällström, Susanne; Becker, Frank; Zhang, Tong & Du, Xiaoxia [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). A nine-institution (seven countries)-multi-center study on specialized stroke rehabilitation.
 • Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sällström, Susanne; Becker, Frank; Zhang, Tong & Du, Xiaoxia [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). A nine-institution (seven countries)-multi-center study on specialized stroke rehabilitation.
 • Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sällström, Susanne; Zhang, Tong; Du, Xiaoxia & Becker, Frank [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). A nine-institution (seven countries)- multi-center study on specialized stroke rehabilitation.
 • Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sällström, Susanne; Becker, Frank; Zhang, Tong & Du, Xiaoxia [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). A nine-institution (seven countries)-multi-center study on specialized stroke rehabilitation.
 • Becker, Frank (2013). Hvordan kan ny kunnskap om hjernens plastisitet forbedre rehabiliteringen av hjerneskader?
 • Becker, Frank (2013). Faller mellom to stoler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Becker, Frank (2013). Rehabilitering ved hjernesvulst.
 • Becker, Frank (2013). Hjerneskadeforskning ved Sunnaas sykehus.
 • Langhammer, Birgitte; Stanghelle, Johan K; Sällstrøm, Susanne; Becker, Frank; Zhang, T & Bushnik, Tamara [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). A nine-institution multi-center study on specialized stroke rehabilitation: The Sunnaas International Network´s stroke study.
 • Becker, Frank (2013). Visjoner for Nordisk nettverk i nevrorehabilitering – innspill fra Sunnaas sykehus (Norge).
 • Becker, Frank (2013). Hjernens plastisitet.
 • Hansen, Silje Merethe; Bønes, Erlend; Becker, Frank & Kirmess, Melanie (2013). ”Face to face, just with a camera” – exploring videoconference-based telerehabilitation for aphasia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:36 - Sist endret 27. mai 2022 11:26

Prosjekter