Frank Becker

Bilde av Frank Becker
English version of this page
Telefon +47 95144638
Mobiltelefon +4795144638
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr
Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Jeg er rehabiliteringsmedisiner, og mitt faglige interessefelt er rehabilitering ved (lang)varige funksjonsnedsettelser - hvordan redusere dem og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for dem. Jeg er både interessert i hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan systemet best kan innrettes for å hjelpe flest mulig på en optimal måte. Hvilke muligheter teknologiutviklingen gir i dette, er også spennende.

Jeg leder forskergruppen Spesialisert rehabilitering ved UiO, og forsker selv mest på hjerneskaderehabilitering, dvs. rehabilitering etter hjerneslag, traumatisk hjerneskade og andre ervervede hjerneskader. Her er jeg spesielt interessert i forstyrrelser av kognitive funksjoner og i språkvansker etter hjerneskade (afasi). Rehabilitering av barn med ervervet skade/sykdom.

Undervisning

I medisinstudiet underviser jeg i modul 3 (innføring i rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid), i modul 4 (nevrorehabilitering, afasi) og i modul 8 (rehabiliteringstilbud og ansvarsfordeling, rehabiliteringsplan, kommunikasjon ved kognitive og kommunikasjonsvansker). Vi har også avdelingstjeneste og fordypningspraksis på Sunnaas sykehus.
Jeg underviser også spesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt andre faggrupper.

Jeg veileder på PhD-, master- og bachelornivå. Medisinstudenter må gjerne ta kontakt vedr. mulig studentoppgave innen rehabilitering.

Bakgrunn

CV til nedlasting

Verv

Foruten å jobbe som førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo har jeg en hovedstilling ved Sunnaas sykehus hvor jeg arbeider som klinikkoverlege.

Emneord: Rehabilitering, Hjerne og nervesystem, Hjerneslag, Traumatisk hjerneskade, Kognitiv funksjon, Afasi
Publisert 13. apr. 2011 11:36 - Sist endret 22. mai 2021 13:49

Prosjekter