English version of this page

Translasjonell elektrofysiologi

Forskningsgruppen studerer nervecellefunksjon hos mennesker med psykose og andre psykiatriske lidelser ved hjelp av elektroencefalografi (EEG) og relaterte elektrofysiologiske metoder.

De elektrofysiologiske målene kobles også til kliniske symptomer, genetisk variasjon, hjernestruktur, datamodeller for nervecellefunksjon og stamcellebaserte metoder.

Hensikten med forskningen er å gi ny kunnskap om sykdomsmekanismene ved psykose og andre psykiske lidelser og bidra til utvikling av mer effektive behandlingsformer.

Publisert 13. nov. 2018 10:26 - Sist endret 10. okt. 2022 12:34