English version of this page

Translasjonell elektrofysiologi

Forskningsgruppen studerer nervecellefunksjon hos mennesker med psykose og andre psykiatriske lidelser ved hjelp av elektroencefalografi (EEG) og relaterte elektrofysiologiske metoder.

Foto: Adriano Winterton, NORMENT

De elektrofysiologiske målene kobles også til kliniske symptomer, genetisk variasjon, hjernestruktur, datamodeller for nervecellefunksjon og stamcellebaserte metoder.

Hensikten med forskningen er å gi ny kunnskap om sykdomsmekanismene ved psykose og andre psykiske lidelser og bidra til utvikling av mer effektive behandlingsformer.

Publisert 13. nov. 2018 10:26 - Sist endret 25. nov. 2020 10:15