English version of this page

Translasjonell nevrodegenerering og nevropatologi

Nevrodegenerative sykdommer fører til tap av nerveceller i sentralnervesystemet. Vår forskning fokuserer på grunnleggende molekylære mekanismer og nye behandlingsformer for disse lidelsene, med spesiell vekt på Alzheimers sykdom.

Sporadisk Alzheimer er tilfeller av Alzheimers sykdom som ikke er knyttet til arv. I disse tilfellene kan rensingsmekanismer være svekket, og vi utvikler musemodeller som sammenfatter mekanismene.

Dette gjør at vi kan definere slagkraften til spesielle celletyper ved utvalgte punkter i sykdomsutviklingen.

Dessuten utvikler og forbedrer vi legemidler og klassifiserer planteekstrakter etter evnen de har til å redusere sykdomsutvikling av amyloide avleiringer hos musemodellene våre.

Målet er på sikt å kunne overføre kunnskapen til bruk i pasientbehandling.

Prosjekter

 • NeuroGEM: Identifikasjon av gener som regulerer alvorlighetsgraden av nevrodegenerative sykdommer. Støttet av JPND/NRF
 • PROP-AD: Spredningsadferd og -forløp av perifer amyloid-β mot hjernestrukturer: Effekter av blod-hjerne-barrieren. Støttet av JPND/NFR
 • Evaluering av plantelegemidler for forhindring og behandling av demens og aldersrelaterte kognitive funksjonssvekkelser. Støttet av EFRE
 • PhytoAD: Johannesurt som behandling for Alzheimers: Nye veier for identifisering, utnyttelse og bruk av naturressurser. Støttet av SAW Leibniz / EFRE
 • ABC-transportørfunksjon i nevrodegenerering. EUs Marie Curie-program
 • SequenceAD: Fordeler og skadelige effekter av sekvensvarianter av amyloid-β: Mot bruk av små peptider for aggregat-oppløsningsterapi i demens. Støttet av NFR/VIAA
 • ABCLRP1: Rollen til blod-hjernebarrieren i Alzheimers sykdom: Interaksjon av LRP1 og ABC-transportørfunksjon. Støttet av DFG
 • PETAD: PET-analyser for å vurdere blod-hjernebarrieren i Alzheimers sykdom. Støttet av DFG/FWF

Pahnke Lab

Les mer på  våre eksterne sider (In English)

Publisert 14. aug. 2017 15:46 - Sist endret 13. mai 2020 17:53

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Jens Pahnke
 • Ivan Eiriz Delgado
 • Surya Prakash Rai
 • Chantelle Ninette Kronberg Nerdrum
 • Luisa Möhle
 • Christina Schwitlick
 • Mirjam Brackhan
 • Pitt Niehusmann
 • Henning Leske
 • Stefanie Brendecke
 • Thomas Brüning
 • Jolanta Upite
 • Pablo Bascuñana
 • Sven Stefan
 • Jingyun Wu
Detaljert oversikt over deltakere