Jens Pahnke

Professor
Bilde av Jens Pahnke
Telefon 230 71466
Rom A2.M046
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet Avdeling for Patologi (PAT)

Pahnke Lab

Les mer om min forskning, publikasjoner, prosjekter med mer på labsiden vår

Scandinavian Neuropathological Society (SNS)

Les mer på foreningens eksterne sider

Emneord: pahnkelab.eu, ABC transporter, Alzheimer's disease, Pahnke, neurodegeneration, Parkinson's disease, mitochondria, Ageing, St.John's wort, Sideritis scardica, Huntington's disease, MRI, MRS, neuropathology, blood-brain barrier, mouse models, JPND, EU, treatment
Publisert 31. okt. 2014 15:09 - Sist endret 4. nov. 2020 21:13