Traumatologi

Gruppens hovedfokus er traumerelatert forskning som skal bidra til optimalisert behandling og sluttresultat for den enkelte traumepasient.

Vi evaluerer effekten av endrede rutiner i diagnostikk, behandling, system og samhandling.

Gruppen driver så vel registerbaserte forskningsprosjekter som pågående prospektive, randomiserte intervensjonsstudier med internasjonale samarbeidspartnere.

Vi har som mål å bidra til å optimalisere behandlingen av alvorlig skadde pasienter, samt å bruke kunnskapen til å kunne forebygge at alvorlige skader oppstår.

Langsiktige mål

Skader er viktigste årsak til død og invaliditet i aldersgruppen opp til 50 år.

Som et av Europas største traumesentre har Oslo universitetssykehus et betydelig ansvar for å bidra til bedret behandling av alvorlig skadde og bidra til skadeforebyggende tiltak.

På bakgrunn av forskningen som utgår fra gruppen, er vår ambisjon at vi skal fortsette å være en viktig premissleverandør for bedret traumeomsorg lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

For å kunne bidra til dette ut over neste ti-årsperiode må vi bygge et større og mer robust forskningsmiljø med styrking av infrastruktur, forskningsmedarbeidere og samarbeidspartnere lokalt. I tillegg må det gode internasjonale forskningssamarbeidet gruppen har etablert, konsolideres.

Samarbeid

 • Utstrakt samarbeid med avdelinger i egen institusjon:
  • Ortopedisk avdeling
  • Røntgenavdelingen
  • Blodbanken
  • Traumeregisteret
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 • Rettsmedisinsk institutt, OUS
 • INTRN ( International Trauma Research Network).
  Forskergrupper ved toneangivende traumesentre/forskningsmiljøer i Europa.
Publisert 30. juni 2017 09:27 - Sist endret 2. apr. 2020 12:54

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Pål Aksel Næss
 • Aslaug Christine Gaarder
 • Knut Magne Kolstadbråten
 • Anders Holtan
 • Kjersti Baksaas-Aasen
 • Jostein Hagemo
 • Lill Iren Simonsen
 • Jorunn Skattum
 • Joakim Jørgensen
 • Peter Wiel Monrad-Hansen
 • Iver Anders Gaski
 • Amund Ringen
Detaljert oversikt over deltakere