Traumatologi

Gruppens hovedfokus er traumerelatert forskning som skal bidra til optimalisert behandling og sluttresultat for den enkelte traumepasient.

Som et av Europas største traumesentre har Oslo universitetssykehus et betydelig ansvar for å bidra til bedret behandling av alvorlig skadde og bidra til skadeforebyggende tiltak.

Vi evaluerer effekten av endrede rutiner i diagnostikk, behandling, system og samhandling.

Gruppen driver så vel registerbaserte forskningsprosjekter som pågående prospektive, randomiserte intervensjonsstudier med internasjonale samarbeidspartnere.

Vi har som mål å bidra til å optimalisere behandlingen av alvorlig skadde pasienter, samt å bruke kunnskapen til å kunne forebygge at alvorlige skader oppstår.

Langsiktige mål

Skader er viktigste årsak til død og invaliditet i aldersgruppen opp til 50 år.

På bakgrunn av forskningen som utgår fra gruppen, er vår ambisjon at vi skal fortsette å være en viktig premissleverandør for bedret traumeomsorg lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

For å kunne bidra til dette ut over neste ti-årsperiode, må vi bygge et større og mer robust forskningsmiljø med styrking av infrastruktur, forskningsmedarbeidere og samarbeidspartnere lokalt. I tillegg må det gode internasjonale forskningssamarbeidet gruppen har etablert, konsolideres.

Samarbeid

Utstrakt samarbeid med avdelinger i Klinmed og OUS

 • Ortopedisk avdeling
 • Røntgenavdelingen
 • Blodbanken
 • Traumeregisteret
 • Nevrokirurgisk avdeling
 • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 • Rettsmedisinsk institutt, OUS
 • INTRN ( International Trauma Research Network).
 • Forskergrupper ved toneangivende traumesentre/forskningsmiljøer i Europa.
Publisert 30. juni 2017 09:27 - Sist endret 7. juli 2022 14:44

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Pål Aksel Næss
 • Aslaug Christine Gaarder
 • Knut Magne Kolstadbråten
 • Anders Holtan
 • Kjersti Baksaas-Aasen
 • Lill Iren Simonsen
 • Jorunn Skattum
 • Joakim Jørgensen
 • Peter Wiel Monrad-Hansen
 • Iver Anders Gaski
 • Amund Ringen
Detaljert oversikt over deltakere