English version of this page

TREATme

COST nettverket TREATme er et paneuropeisk tverrfaglig nettverk, med fokus på persontilpasset psykoterapeutisk behandling for unge mennesker med psykiske lidelser.

Forskere, nasjonalt finansierte forskergrupper, klinikere, frivillige organisasjoner og beslutningstakere deltar.

Om nettverket

TREATme sprer kunnskap om for hvem forskjellige typer psykoterapi virker best. Siden det finnes lite empirisk kunnskap på feltet, er det et hovedmål å etablere og koordinere samarbeidende forskningsaktiviteter og forskningssøknader knyttet til persontilpasset psykoterapeutisk behandling for unge mennesker.

50% av psykiske lidelser begynner før fylte 14 år, og øker til 75% innen 24 år. Psykiske lidelser i ungdomstiden medfører direkte og indirekte kostnader slik som økt lidelsestrykk hos den enkelte unge, økonomiske og sosiale kostnader for familie og venner, høye helsetjenestekostnader, vansker med å komme inn i arbeidslivet og å følge opp krav i et arbeidsforhold, økonomisk vansker og fattigdom samt sosial ekskludering.

Ulike psykoterapiformer virker gjennomsnittlig godt for de vanligste psykiske lidelsene slik som angst og depresjon. Imidlertid vites lite om hvordan forskjellige behandlingsmetoder fungerer og for hvem. Dette medfører at  helsevesenet og den enkelte behandler ikke kan velge empirisk informert persontilpasset behandling for den enkelte unge.

Mål

Hovedmålet med TREATme er å etablere et bærekraftig europeisk tverrfaglig forskernettverk med fokus på individualisert psykoterapi for unge mennesker med psykiske lidelser.

Videre er målsettingen å utveksle og formidle spesifikk kunnskap om viktige faktorer som vil forbedre utfallet innen forskjellige ungdomspsykoterapimetoder.

Det fokuseres på hvordan man best kan designe psykoterapistudier som kan øke kunnskapen om hva som fungerer for hvem og hvordan, innen psykoterapi for unge.

Samarbeid

Finansieringsperioden fra COST for TREATme er i 4 år, fra 2017 til 2021, men forskningssamarbeidet vil fortsette etter at prosjektetperioden er avsluttet. Deltakerne i TREATme utgjør en gruppe bestående av forskere fra 30 europeiske land.

Finansiering

TREATme er finansiert av European Cooperation in Science and Technology (COST), som er en del av det europeiske forskningsprogrammet Horizon 2020. 

Mer om TREATme

Publisert 11. nov. 2020 14:10 - Sist endret 11. des. 2020 13:24

Kontakt

Nettverksleder

Nettverkskoordinator