Forskningsnettverk

Oslo HIV Research Network er et nettverk av hiv-forskere tilsluttet flere forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.