Forskningsnettverk

Oslo HIV Research Network er et nettverk av hiv-forskere tilsluttet flere forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

COST nettverket TREATme er et paneuropeisk tverrfaglig nettverk, med fokus på persontilpasset psykoterapeutisk behandling for unge mennesker med psykiske lidelser.

TREATment er et nettverk ved Universitetet i Oslo. Forskerne i nettverket jobber med persontilpasset behandling for psykiatriske lidelser.